Tender description

De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst rioolreparaties Gouda” bestaat uit:

a) het opstellen van berekeningen en plannen;

b) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;

c) het uitvoeren van bemalingswerken;

d) het uitvoeren van rioleringswerken;

— riolering reinigen en obstakelvrij maken,

— inspecteren,

— rioolreparatie,

— rioolrenovatie,

— rioolvervanging.

e) het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden;

f) het uitvoeren van verkeersmaatregelen;

g) het uitvoeren van werkzaamheden van algemene aard.

Het renoveren van rioolstrengen dient te worden uitgevoerd door middel van de kousmethode. Het toe te passen dragermateriaal dient glasvezel te zijn en dient DIBt 42.3 of BRL 5218 gecertificeerd te zijn.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
— Technische bekwaamheid.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
— Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-21

09:01

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-21
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
09:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Den Haag

Prins Clausplein 60

Den Haag

2595 AJ

+31 883622200

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27 Main CPV code 45232400

Bidding information

Bidding deadline

21 Sep 2020

41 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Gouda

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie aanbestedingsdocumenten.

Description of options

Er worden geen opties in de opdracht meegenomen.

Description of renewals

De raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden. Alle verleningen hebben een looptijd van twaalf maanden.

Award criteria

Subgunningcriterium 1: omgevingsmanagement

100

Subgunningcriterium 2: technische oplossingsrichting

100

Subgunningcriterium 3: communicatie

100

100

SIMILAR TENDERS

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Piping

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Ballymena - Access ramps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 38.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Paisley - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Concrete products

Norway

Value: Not specified