This tender in no longer available.

Tender description

Het hoofddoel van deze aanbesteding is de levensduur van het huidige kantoor- en schoolmeubilair te verlengen en de waarde van de producten en de materialen erin, zo lang mogelijk te behouden. Pas als dit niet meer wenselijk of mogelijk is wil opdrachtgever overgaan tot het aanschaffen van nieuwe circulaire meubelen. Om dit doel te bereiken wil opdrachtgever een partnerschap aangaan met opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer uitgedaagd wordt met innovatieve levensduur verlengende oplossingen te komen en zoveel mogelijk afval zien te voorkomen. Opdrachtnemer biedt zowel een adviserende- als uitvoerende diensten aan, gericht op het circulaire gedachtengoed.

Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
neen
Datum
2020-02-10
The procurement involves the establishment of a framework agreement

De ambities van Opdrachtgever kunnen alleen vorm worden gegeven door een Opdrachtnemer een relatief lange periode in staat te stellen met oplossingen en innovaties te komen die tot verlenging van de levensduur van het bestaand meubilair leiden (zie verder paragraaf 1.6.2. van de offerteaanvraag).

Plaatselijke tijd
12:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-02-10

12:30

Groningen

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-13
Electronic payment will be used
ja
Periodieke opdracht
neen
Electonic ordering will be used
ja
Beroepsinstantie

Rechtbank Noord-Nederland

Groningen

Electronic invoicing will be accepted
ja Main CPV code 39100000

Bidding information

Bidding deadline

10 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Groningen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Het hoofddoel van deze aanbesteding is de levensduur van het huidige kantoor- en schoolmeubilair te verlengen en de waarde van de producten en de materialen erin, zo lang mogelijk te behouden. Pas als dit niet meer wenselijk of mogelijk is wil opdrachtgever overgaan tot het aanschaffen van nieuwe circulaire meubelen. Om dit doel te bereiken wil opdrachtgever een partnerschap aangaan met opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer uitgedaagd wordt met innovatieve levensduur verlengende oplossingen te komen en zoveel mogelijk afval zien te voorkomen. De opdrachtnemer biedt zowel een adviserende- als uitvoerende diensten aan, gericht op het circulaire gedachtengoed.

Description of renewals

Optionele verlenging van een periode van 3 maal twee (2) jaar.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Cologne - Infrastructural Facility Management

Germany

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Malta

Value: Not specified

Norway : Arendal - Furniture

Norway

Value: 80.0 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Petroleum and distillates

Norway

Value: 48.0 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Interior decorating services

Norway

Value: 44.0 million Norwegian Krone

Norway : Alta - Medical equipments

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone