This tender in no longer available.

Tender description

Het doel van de aanbesteding is het selecteren en contracteren van:

— perceel A: (maximaal) drie (3) leveranciers waarmee een Raamovereenkomst wordt aangegaan voor het plaatsen van toekomstige opdrachten voor het leveren van ICT Hardware producten (uitgezonderd Apple producten) voor de kantoorautomatisering voor de deelnemende Opdrachtgevers conform de eisen en wensen gesteld in de aanbestedingsdocumenten,

— perceel B: (maximaal) drie (3) leveranciers waarmee een Raamovereenkomst wordt aangegaan voor het plaatsen van toekomstige opdrachten voor het leveren van ICT Hardware producten (uitsluitend Apple producten) voor de kantoorautomatisering voor de deelnemende Opdrachtgevers conform de eisen en wensen gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

Automatisering die betrekking heeft op de AV-processen van Opdrachtgevers is uitgesloten van deze aanbesteding.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— I. Minimumeis 1 perceel A,

— II. Minimumeis 2 perceel A,

— I. Minimumeis 1 perceel B,

— II. Minimumeis 2 perceel B.Procedure

Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-08-27
Datum
2020-08-24
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
14:00
Type prijsvraag
Niet-openbaar

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Den Haag

Den Haag

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Contact

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Hilversum

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel A

Value

EUR Not specified

Perceel A

De totale omvang voor perceel A over een periode van vier (4) jaar wordt geraamd op 3 400 000,- EUR tot

4 200 000,- EUR exclusief btw.

Description of options

De Raamovereenkomsten voor beide percelen zullen worden afgesloten voor de duur van een (1) jaar met drie (3) keer de mogelijkheid tot een verlenging van één (1) jaar. De maximale contractduur is dus vier (4) jaar.

Main site or place of performance

Hilversum.

Award criteria

Kwaliteit

60

40

Description of renewals

De Raamovereenkomsten voor beide percelen zullen worden afgesloten voor de duur van een (1) jaar met drie (3) keer de mogelijkheid tot een verlenging van één (1) jaar. De maximale contractduur is dus vier (4) jaar.

Perceel B

Value

EUR Not specified

Perceel B

De totale omvang voor perceel B over een periode van vier (4) jaar is geraamd op 2 000 000,- EUR tot

2 500 000,- EUR exclusief btw.

Description of options

De Raamovereenkomsten voor beide percelen zullen worden afgesloten voor de duur van een (1) jaar met drie (3) keer de mogelijkheid tot een verlenging van één (1) jaar. De maximale contractduur is dus vier (4) jaar.

Main site or place of performance

Hilversum.

Award criteria

Kwaliteit

60

40

Description of renewals

De Raamovereenkomsten voor beide percelen zullen worden afgesloten voor de duur van een (1) jaar met drie (3) keer de mogelijkheid tot een verlenging van één (1) jaar. De maximale contractduur is dus vier (4) jaar.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Malta : Floriana - Computer-related equipment

Malta

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified