This tender in no longer available.

Tender description

Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van één opdrachtnemer die kan voorzien in de behoefte aan het verzorgen en leveren van drukwerk. De uitgaven voor drukwerk bestaan uit verschillende onderdelen, te onderscheiden zijn:

— speciaal drukwerk: drukwerk van vooraf bekende periodieke uitgaven,

— overige incidenteel drukwerk,

— stationary drukwerk: briefpapier en enveloppen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-19

12:01

Middelburg.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-19
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Breda

Precise information on deadline(s) for review procedures
Vanaf de datum van verzending van de gunningsbeslissing wordt, voor de raamovereenkomst wordt gesloten, een wachttijd van twintig kalenderdagen in acht genomen.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 22000000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 280,000

Locations

Nederland, Middelburg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 280,000

Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer die kan voorzien in de behoefte aan het verzorgen en leveren van drukwerk.

De uitgaven voor drukwerk bestaan uit verschillende onderdelen, te onderscheiden zijn:

— speciaal drukwerk: drukwerk van vooraf bekende periodieke uitgaven,

— overige incidenteel drukwerk,

— stationary drukwerk: briefpapier en enveloppen.

Description of renewals

Maximaal met twee (2) x één (1) jaar.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Printed matter and related products

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Access control system

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Carmarthen - Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling