Tender description

Deze tender betreft de Europees openbare aanbesteding voor de uitvoering van monstername, monsteranalyse en rapportage voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor meer informatie over de aanbestedende dienst willen wij u verwijzen naar www.scheldestromen.nl

Beschrijving en doel van de aanbesteding

Doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van een scala aan bemonsterings- en analysewerkzaamheden bij onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), bedrijven, op depots en in het buitengebied. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.1.2021.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-07-08

12:05

Middelburg

Plaatselijke tijd
12:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-09-06
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Datum
2020-07-08

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19
Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland-West Brabant

Breda

Main CPV code 71900000

Bidding information

Bidding deadline

8 Jul 2020

34 days remaining

Total estimated value

EUR 3.2 million

Locations

Nederland, Middelburg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 3.2 million

Waterschap Scheldestromen heeft het voornemen met één (1) leverancier een raamovereenkomst aan te gaan voor het geheel aan werkzaamheden betreffende monstername, monster-analyse en rapportage. Het betreft een scala aan bemonsterings- en analysewerkzaamheden bij onder andere rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), bedrijven, op depots en in het buitengebied. De dienstverlening omvat werkzaamheden op het gebied van onderzoeken van onder andere grond, bodem, waterbodem, grondwater, afvalwater, zuiveringsslib, oppervlaktewater

End

2022-12-31

Description of renewals

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van twee (2) jaar met de mogelijkheid om deze tweemaal (2) met één (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen.

Start

2021-01-01

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Fire and explosion protection and control consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Preservation services of exhibits and specimens

Ireland

Value: 150,000 Euro