This tender in no longer available.

Tender description

Deze publicatie is een oproep voor ondernemers die belangstelling hebben voor deze opdracht. Aanmeldingen graag als pdf per mail naar: [email protected]

De belangstellingsregistratie sluit 31 juli 10:00.

Voorzie uw aanmelding van de beantwoording van de volgende vraag: wat maakt u als ondernemer de meest geschikte partij om voor het CBR deze opdracht te verrichten? Wij verzoeken u het antwoord te beperkten tot maximaal twee pagina’s A4. Op basis van deze beantwoording volgt de selectie van de maximaal zes meest geschikte partijen om het offertetraject mee te doorlopen. Zie ook II.2.4) voor meer informatie over de opdracht.Procedure

Type prijsvraag
Niet-openbaar
Notice number in the OJ S
2019/S 135-333662

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen
De definitieve waarde is niet opgegeven aangezien dit de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden. Verder is de waarde afhankelijk van te veel variabelen om een definitieve waarde in totaal te kunnen bepalen.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18
Beroepsinstantie

Rechtbank Den Haag

Den Haag

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

Main CPV code 79625000

Bidding information

Bidding deadline

22 May 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1

Locations

Nederland, Rijswijk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1

De opdracht betreft het beoordelen van medische dossiers voor het bepalen van de rijgeschiktheid. De beoordeling moet worden uitgevoerd door BIG-geregistreerde basisartsen die zelf geen rijbewijskeuringen uitvoeren.

Het CBR wil een overeenkomst afsluiten met maximaal drie partijen. Het CBR is voornemens om elke maand een basiscapaciteit van 1 000 dossiers per partij aan te bieden ter beoordeling. Het CBR zoekt een partij die hiertoe de mogelijkheden heeft maar daarboven in staat is om bij piekbelasting hogere volumes te beoordelen. De keuze voor het aantal partijen is mede afhankelijk van de kwaliteit van het aanbod en in hoeverre een partij de coördinerende rol op zich kan nemen.

Het CBR zoekt partners die het CBR kunnen ondersteunen met artscapaciteit voor het beoordelen van dossiers voor het bepalen van de rijgeschiktheid van burgers en professionals. De in te zetten artsen mogen zelf geen rijbewijskeuringen doen om belangenverstrengeling te voorkomen. Centrale aansturing, coördinatie en sturing worden van de partner verwacht.

Kwaliteit en flexibiliteit zijn belangrijk voor het CBR. Na opleiding door het CBR kan de beoordeling op eigen locatie worden uitgevoerd. Artsen die over een langere periode en hoge beschikbaarheid ingezet kunnen worden, kunnen breder worden opgeleid en daarna breder (meer ziektebeelden en taken) worden ingezet.

Voor deze dienstverlening zal een dienstverleningsovereenkomst en een verwerkingsovereenkomst op basis van de ARVODI-2018 (Algemene Rijksvoorwaarden voor Diensten) worden opgesteld.

De selectie naar zes belangstellenden die het meest geschikt zijn om voor het CBR deze opdracht te verrichten zal gebaseerd zijn op de schriftelijke vraag beantwoording: wat maakt u als ondernemer de meest geschikte partij om voor het CBR deze opdracht te verrichten? Wij verzoeken u het antwoord te beperkten tot maximaal twee pagina’s A4.

In het hierop volgende offertetraject zullen de volgende gunningscriteria gebruikt worden:

— kwaliteit (diverse criteria) weging 75 %,

— prijs weging 25 %.

Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen verwante werkzaamheden in de opdracht worden meegenomen. De overeenkomst heeft een initiële duur van twee jaar en kan telkens verlengd worden voor een periode van één jaar.

De waarde zal op jaarbasis variëren en is niet definitief te bepalen maar overstijgt in totaal de drempelwaarde voor "sociale en andere specifieke diensten" die in de Europese richtlijn is vastgesteld op 750 000 EUR excl. btw.

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Prosthodontic and relining products

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: 207.0 million Norwegian Krone

Ireland : Sligo - Health services

Ireland

Value: 385,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : Cambridge - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,600 Pound Sterling

United Kingdom : Alloa - Social services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Walsall - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling