Tender description

Het middels drie separate raamovereenkomsten (openbare ruimte P3, bomen en bermen) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de gemeente Roermond.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Veiligheids Checklist Aannemers (VCA**),

— Kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001,

— BRL Groenvoorzieningen (of gelijkwaardig),

— BRL Boomverzorging (of gelijkwaardig),

— Kerncompetenties perceel 3 (openbare ruimte P3),

— Kerncompetenties perceel 4 (bomen),

— Kerncompetenties perceel 5 (bermen).

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Geen crimineel verleden,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen valse verklaringen,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen belangenconflict,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Inschrijving Beroeps- en Handelsregister.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
— Economische en financiële draagkracht.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-28

13:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-28
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement

LET OP: De bovenstaande looptijd van 24 maanden betreft de looptijd voor de percelen 4 (Bomen) en 5 (Bermen). In afwijking van de bovenstaande looptijd geldt voor perceel 3 (Onderhoud openbare ruimte P3) een looptijd van 12 maanden.

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Limburg

St. Annadal 1

Maastricht

6214 PA

+31 883612222

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27 Main CPV code 50800000

Bidding information

Bidding deadline

28 Sep 2020

53 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Roermond

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 3 — Onderhoud Openbare Ruimte P3

Value

EUR Not specified

Perceel 3 — Onderhoud Openbare Ruimte P3

De verwachting is dat er voor wat betreft perceel 3 (Onderhoud Openbare Ruimte P3) per jaar een totaal van circa 350 000,- EUR aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in de raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

Description of options

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging.

End

2021-12-31

Additional information

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van perceel 3 drie (3) maal met een periode van één (1) jaar te verlengen.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Roermond

Description of renewals

Zie artikel II.2.14).

Perceel 4 — onderhoud bomen

Value

EUR Not specified

Perceel 4 — onderhoud bomen

De verwachting is dat er voor wat betreft perceel 4 (onderhoud bomen) per jaar een totaal van circa 159 500,- EUR aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in de raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

Description of options

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging.

End

2022-12-31

Additional information

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van perceel 4 één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Roermond

Description of renewals

Zie artikel II.2.14).

Perceel 5 — onderhoud bermen

Value

EUR Not specified

Perceel 5 — onderhoud bermen

De verwachting is dat er voor wat betreft perceel 5 (onderhoud bermen) per jaar een totaal van circa 154 000,- EUR aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in de raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

Description of options

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging.

End

2022-12-31

Additional information

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van perceel 5 één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Roermond

Description of renewals

Zie artikel II.2.14).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wrexham - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Godalming - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Woodworking equipment

Ireland

Value: 215,000 Euro

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling