Tender description

Maincontracting voor preventief, correctie en planmatig onderhoud van het stadhuis van de gemeente RotterdamProcedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Niet-openbaar
De opdracht valt onder de GPA
neen
Notice number in the OJ S
2018/S 025-053808

Aanvullende inlichtingen

Precise information on deadline(s) for review procedures
Iedere Inschrijver, die het niet met de uitslag van de selectie eens is, kan binnen maximaal twintig kalenderdagen na de dag van de dagtekening van de brief met de uitslag van de selectieprocedure door middel van een dagvaarding een civiel kort geding aanhangig maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van gemeente Rotterdam

Postbus 1130

Rotterdam

3000 BC

[email protected]

http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

Beroepsinstantie

Rechtbank Rotterdam

Postbus 50950

Rotterdam

3007 BL

[email protected]

www.rechtbank.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-30
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Rotterdam

Postbus 50950

Rotterdam

3007 BL

[email protected]

www.rechtbank.nl

Main CPV code 50700000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 18.0 million

Locations

Nederland, Rotterdam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 18.0 million

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het leveren van Maincontracting voor onderhoud stadhuis Rotterdam. De gemeente Rotterdam is op zoek naar één professionele opdrachtnemer die haar kan voorzien van hoogwaardige dienstverlening. De nadruk van de opdracht ligt op het snel kunnen acteren vanuit vragen van de opdrachtgever. De gemeente Rotterdam heeft belang bij opdrachtnemers die naast het leveren van producten en diensten expertise in huis hebben om innovaties en nieuwe technologie te introduceren en daarover te adviseren. Tevens wil de gemeente Rotterdam de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, en optimaliserings- en besparingsmogelijkheden maximaal benutten.

Award criteria

Value for Money100

Main site or place of performance

Rotterdam

SIMILAR TENDERS

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Administrative healthcare services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Oxford - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Estonia : Tallinn - Repair and maintenance services of helicopters

Estonia

Value: Not specified

United Kingdom : London - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25,000 Pound Sterling