Tender description

De aanbesteding betreft de leverantie zonder het planten van bloembollen en bij voorkeur van biologische bollen. Het gaat om de bloembollen die in het voorjaar bloeien. Het doel van de aanbesteding bestaat uit het op een directe en indirecte manier stimuleren en verduurzamen van bloembollen in de openbare ruimte.

De totale omvang van het aantal te leveren bloembollen en de verhouding tussen de verschillende bloembollen is onzeker. De verwachting is dat er per jaar voor ongeveer 250 000,- UER aan bloembollen via deze raamovereenkomst worden afgenomen. Er wordt structureel 100 000,- EUR per jaar beschikbaar gesteld voor biologische bollen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
— Techische bekwaamdheid.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
— Facultatieve uitsluitingsgronden.

Procedure

Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
11:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
Datum
2020-03-23
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-03-23

11:01

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60

Den Haag

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

Precise information on deadline(s) for review procedures
20 dagen ex. artikel 2.37.2 ARW 2016.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60

Den Haag

2595 AJ

+31 703813131

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

Main CPV code 03451200

Bidding information

Bidding deadline

23 Mar 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Gravenhage

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie inschrijvingsleidraad.

Description of options

Verlenging.

Award criteria

Kwaliteit

70

30

Start

2020-05-01

Main site or place of performance

Den Haag

End

2024-04-30

Description of renewals

Verlenging van maximaal 2 x 1 (één) jaar.

SIMILAR TENDERS

Spain : Barcelona - Provision of CAD Design Support Services

Spain

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Bristol - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Sligo - Engineering services

Ireland

Value: 110,000 Euro

Hungary : Budapest - Provision of Mobile Voice and Data Communication Services for CEPOL

Hungary

Value: 240,000 Euro

United Kingdom : Derby - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Norway : Rong - Construction work for art and cultural buildings

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Denmark : Fredericia - Construction supervision services

Denmark

Value: 8.0 million Danish Krone