This tender in no longer available.

Tender description

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor dienstverlening t.b.v. het inmeten van XYZ data van het operationele DPO leiding netwerk, verdeeld over vier percelen. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op: https://support.negometrix.com/nl/support/solutions/9000113099

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
ARVODI-2018 en concept overeenkomst.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie leidraad van Nx 147218.

Procedure

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-26
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-26

15:00

Den Haag

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Zie adres hierboven

2511 CB

Den Haag

2511 CB

+31 683262876

[email protected]

Beroepsinstantie

Ministerie van Defensie

2511 CB

Den Haag

2511 CB

+31 683262876

[email protected]

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10
Electronic payment will be used
ja
Periodieke opdracht
neen
Electronic invoicing will be accepted
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Zie adres hierboven

2511 CB

Den Haag

2511 CB

+31 683262876

[email protected]

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

26 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Gravenhage

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 1, DPO meetgebied Zuid

Value

EUR Not specified

Perceel 1, DPO meetgebied Zuid

Perceel 1: DPO meetgebied Zuid

Het gebied kenmerkt zich door landelijke ligging waar de DPO-leiding in het algemeen 'solitair' ligt, d.w.z. dat er op de grootste delen van het traject geen of weinig andere leidingen in de buurt liggen. Het grondgebruik is vaak agrarisch of natuurgebied. Totale tracé-lengte is ongeveer 200 km pijpleiding en kabels.

Main site or place of performance

Grondgebied van NEDERLAND.

Perceel 2, DPO meetgebied West

Value

EUR Not specified

Perceel 2, DPO meetgebied West

Perceel 2: DPO meetgebied West.

In dit gebied is het kenmerkend dat delen van de leidingtracés liggen in meer bebouwde omgeving of industrieel gebied. Op meerdere locaties ligt de DPO-leiding in de buurt van andere kabels en/of leidingen. In dit trace is de leiding gelegen in Leidingstraat Nederland (LSNED) en is uitgesloten van het perceel. Het trace zuidelijk van LSNED naar de Belgische grens is wel inbegrepen. Totale tracé-lengte is ongeveer 165 km pijpleiding en kabels.

Main site or place of performance

Westelijk deel van NEDERLAND, zie overzichtskaart in het PvE.

Perceel 3, DPO meetgebied Oost

Value

EUR Not specified

Perceel 3, DPO meetgebied Oost

Perceel 3: DPO meetgebied Oost.

Het gebied kenmerkt zich door landelijke ligging waar de DPO-leiding in het algemeen 'solitair' ligt, d.w.z. dat er op de grootste delen van het traject geen of weinig andere leidingen in de buurt liggen. Het grondgebruik is vaak agrarisch of natuurgebied. In het tracé bevinden zich 26 locaties waar DPO de ligging van de leiding in 2020 en 2021 gaat aanpassen. Deze in het GIS bestand gespecificeerde locaties zijn uitgesloten van het perceel. Totale tracé-lengte is ongeveer 165 km pijpleiding en kabels.

Main site or place of performance

Oostelijk deel van NEDERLAND, zie overzichtskaart in het programma van eisen.

Perceel 4, DPO depots en barge/ truckloading locaties

Value

EUR Not specified

Perceel 4, DPO depots en barge/ truckloading locaties

Perceel 4: DPO depots en barge/truckloading locaties.

Dit betreffen de afgesloten terreinen van DPO waar brandstof wordt gekeurd, opgeslagen en doorgepompt (vijf locaties). Op deze terreinen zijn specifieke veiligheidsvoorschriften en toegangsregelingen van toepassing. Op locaties Deinum is de operationele leiding naar vliegbasis Leeuwarden onderdeel van dit perceel. Op locatie Markelo zijn de buisleiding van depot naar de truckloading onderdeel van dit perceel. Totale tracé-lengte is ongeveer 25 km pijpleiding en kabels.

Main site or place of performance

Verspreid over geheel NEDERLAND, zie overzichtskaarten in het programma van eisen.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Health and safety consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Norway : Hamar - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Haverfordwest - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural, engineering and planning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 260,000 Pound Sterling