This tender in no longer available.

Tender description

De onderhavige opdracht ziet op de inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor de doelgroep verstandelijke beperking. Tot de doelgroep verstandelijke beperking worden die ter beschikking gestelden gerekend bij wie sprake is van een indicatie met een totaal Intelligentie Quotiënt (IQ) van minder dan tachtig. De inkoopprocedure tbs-dwang voor de doelgroep verstandelijke beperking kent de in onderdeel II.2) beschreven vier percelen, die regiospecifiek zijn afgebakend. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de duur van één jaar (met één optie tot verlening van één jaar) met als ingangsdatum 1.1.2021.

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 85100000

Bidding information

Bidding deadline

14 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 74.0 million

Locations

Nederland, 's-Gravenhage

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Verstandelijke beperking regio Noord

Value

EUR Not specified

Verstandelijke beperking regio Noord

Tot op heden is bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, hierna: DJI, per perceel slechts één zorgaanbieder bekend die door zijn aanwezigheid in de betreffende regio de aldaar gevraagde zorg kan uitvoeren. Middels deze vooraankondiging wil DJI peilen of er bredere interesse is in de opdracht voor uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor de doelgroep verstandelijke beperking. U wordt verzocht – indien u gedurende de voorgenomen looptijd van de overeenkomst kunt voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de onderstaande beschrijving — uw belangstelling voor één of meerdere specifieke percelen kenbaar te maken voor 31.7.2020 via: [email protected]

Indien zich geen partijen melden die redelijkerwijs in staat moeten worden geacht de opdracht overeenkomstig de daaraan te stellen eisen uit te voeren is DJI voornemens om de opdracht al dan niet na onderhandeling aan de hem bekende aanbieder rechtstreeks te gunnen mits deze kan voldoen aan de door DJI gestelde eisen en met hem een raamovereenk omst voor één jaar (met een optie tot verlening van één jaar) aan te gaan. Blijkt naar aanleiding van deze aankondiging op één of meerdere percelen wel sprake van mededinging dan zal met inachtneming van het bepaalde in deze aankondiging voor desbetreffend perceel een inkoopprocedure conform sociale en overige specifieke diensten worden doorlopen.

Geïnteresseerden dienen in ieder geval te voldoen aan het volgende om in aanmerking te komen voor gunning van deze opdracht: de zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling voor verpleging van ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet Forensische Zorg en artikel 3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing.

2. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde diensten op beveiligingsniveau vier conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in beleidsregel — prestaties en tarieven forensische zorg — BR-REG-21135 op locatie kunnen worden uitgevoerd;

3. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle onderstaande vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren:

a) het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn; delictanalyse in de forensische zorg, leidend tot een delicttheorie;

b) het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de volgende instrumenten: HKT-R, HCR-20V3, B-SAFER, SAVRY, SRP, SSA, START of START:AV;

c) het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek van justitiabelen.

Middels het instrument HoNOS, DROS, IFBE, IfpBE of Module 7 van de MATE. DJI beschouwt in ieder geval als gelijkwaardig aan de HoNOS de methodieken, DROS ofwel een combinatie van de MANSA en de STABLE-2007-methodiek.

Verstandelijke beperking regio Midden

Value

EUR Not specified

Verstandelijke beperking regio Midden

Tot op heden is bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, hierna: DJI, per perceel slechts één zorgaanbieder bekend die door zijn aanwezigheid in de betreffende regio de aldaar gevraagde zorg kan uitvoeren.

Middels deze vooraankondiging wil DJI peilen of er bredere interesse is in de opdracht voor uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor de doelgroep verstandelijke beperking.

U wordt verzocht – indien u gedurende de voorgenomen looptijd van de overeenkomst kunt voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de onderstaande beschrijving — uw belangstelling voor één of meerdere specifieke percelen kenbaar te maken voor 31.7.2020 via [email protected]

Indien zich geen partijen melden die redelijkerwijs in staat moeten worden geacht de opdracht overeenkomstig de daaraan te stellen eisen uit te voeren is DJI voornemens om de opdracht al dan niet na onderhandeling aan de hem bekende aanbieder rechtstreeks te gunnen mits deze kan voldoen aan de door DJI gestelde eisen en met hem een raamovereenk omst voor één jaar (met een optie tot verlening van één jaar) aan te gaan. Blijkt naar aanleiding van deze aankondiging op één of meerdere percelen wel sprake van mededinging dan zal met inachtneming van het bepaalde in deze aankondiging voor

desbetreffend perceel een inkoopprocedure conform sociale en overige specifieke diensten worden doorlopen. Geïnteresseerden dienen in ieder geval te voldoen aan het volgende om in aanmerking te komen voor gunning van deze opdracht: de zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling

voor verpleging van ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet Forensische Zorg en artikel 3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing.

2. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde diensten op beveiligingsniveau vier conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in beleidsregel — prestaties en tarieven forensische zorg — BR-REG-21135 op locatie kunnen worden uitgevoerd;

3. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle onderstaande vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren:

a) het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn; delictanalyse in de forensische zorg, leidend tot een delicttheorie;

b) het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de volgende instrumenten: HKT-R, HCR-20V3, B-SAFER, SAVRY, SRP, SSA, START of START:AV;

c) het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek van justitiabelen.

Middels het instrument HoNOS, DROS, IFBE, IfpBE of Module 7 van de MATE. DJI beschouwt in ieder geval als gelijkwaardig aan de HoNOS de methodieken, DROS ofwel een combinatie van de MANSA en de STABLE-2007-methodiek.

Verstandelijke beperking regio Zuid-Oost

Value

EUR Not specified

Verstandelijke beperking regio Zuid-Oost

Tot op heden is bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, hierna: DJI, per perceel slechts één zorgaanbieder bekend die door zijn aanwezigheid in de betreffende regio de aldaar gevraagde zorg kan uitvoeren.

Middels deze vooraankondiging wil DJI peilen of er bredere interesse is in de opdracht voor uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor de doelgroep verstandelijke beperking. U wordt verzocht – indien u gedurende de voorgenomen looptijd van de overeenkomst kunt voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de onderstaande beschrijving — uw belangstelling voor één of meerdere specifieke percelen kenbaar te maken voor 31.7.2020 via [email protected]

Indien zich geen partijen melden die redelijkerwijs in staat moeten worden geacht de opdracht overeenkomstig de daaraan te stellen eisen uit te voeren is DJI voornemens om de opdracht al dan niet na onderhandeling aan de hem bekende aanbieder rechtstreeks te gunnen mits deze kan voldoen aan de door DJI gestelde eisen en met hem een raamovereenk omst voor één jaar (met een optie tot verlening van één jaar) aan te gaan. Blijkt naar aanleiding van deze aankondiging op één of meerdere percelen wel sprake van mededinging dan zal met inachtneming van het bepaalde in deze aankondiging voor desbetreffend perceel een inkoopprocedure conform sociale en overige specifieke diensten worden doorlopen.

Geïnteresseerden dienen in ieder geval te voldoen aan het volgende om in aanmerking te komen voor gunning van deze opdracht: de zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling voor verpleging van ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet Forensische Zorg en artikel 3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing.

2. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde diensten op beveiligingsniveau vier conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in beleidsregel — prestaties en tarieven forensische zorg — BR-REG-21135 op locatie kunnen worden uitgevoerd.

3. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle onderstaande vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren:

a) het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn; delictanalyse in de forensische zorg, leidend tot een delicttheorie;

b) het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de volgende instrumenten: HKT-R, HCR-20V3, B-SAFER, SAVRY, SRP, SSA, START of START:AV;

c) het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek van justitiabelen.

Middels het instrument HoNOS, DROS, IFBE, IfpBE of Module 7 van de MATE.. DJI beschouwt in ieder geval als gelijkwaardig aan de HoNOS de methodieken, DROS ofwel een combinatie van de MANSA en de STABLE-2007-methodiek.

Verstandelijke beperking regio Zuid-West

Value

EUR Not specified

Verstandelijke beperking regio Zuid-West

Tot op heden is bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, hierna: DJI, per perceel slechts één zorgaanbieder bekend die door zijn aanwezigheid in de betreffende regio de aldaar gevraagde zorg kan uitvoeren.

Middels deze vooraankondiging wil DJI peilen of er bredere interesse is in de opdracht voor uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor de doelgroep verstandelijke beperking.

U wordt verzocht – indien u gedurende de voorgenomen looptijd van de overeenkomst kunt voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de onderstaande beschrijving — uw belangstelling voor één of meerdere specifieke percelen kenbaar te maken voor 31.7.2020 via [email protected]

Indien zich geen partijen melden die redelijkerwijs in staat moeten worden geacht de opdracht overeenkomstig de daaraan te stellen eisen uit te voeren is DJI voornemens om de opdracht al dan niet na onderhandeling aan de hem bekende aanbieder rechtstreeks te gunnen mits deze kan voldoen aan de door DJI gestelde eisen en met hem een raamovereenk omst voor één jaar (met een optie tot verlening van één jaar) aan te gaan. Blijkt naar aanleiding van deze aankondiging op één of meerdere percelen wel sprake van mededinging dan zal met inachtneming van het bepaalde in deze aankondiging voor

desbetreffend perceel een inkoopprocedure conform sociale en overige specifieke diensten worden doorlopen. Geïnteresseerden dienen in ieder geval te voldoen aan het volgende om in aanmerking te komen voor gunning van deze opdracht: de zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling

voor verpleging van ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet Forensische Zorg en artikel 3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing.

2. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde diensten op beveiligingsniveau vier conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in beleidsregel — prestaties en tarieven forensische zorg — BR-REG-21135 op locatie kunnen worden uitgevoerd;

3. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle onderstaande vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren:

a) het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn; delictanalyse in de forensische zorg, leidend tot een delicttheorie;

b) het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de volgende instrumenten: HKT-R, HCR-20V3, B-SAFER, SAVRY, SRP, SSA, START of START:AV;

c) het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek van justitiabelen.

Middels het instrument HoNOS, DROS, IFBE, IfpBE of Module 7 van de MATE.. DJI beschouwt in ieder geval als gelijkwaardig aan de HoNOS de methodieken, DROS ofwel een combinatie van de MANSA en de STABLE-2007-methodiek.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stafford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Førde - Health and social work services

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newport - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Darlington - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.7 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Coventry - Medical imaging services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling