This tender in no longer available.

Tender description

De waterschappen (georganiseerd via het Waterschapshuis (HWH) en Stowa/SAT-WATER1) en Rijkswaterstaat (RWS) dagen samen met het Netherlands Space Office (NSO) ondernemers uit om nieuwe informatieproducten te ontwikkelen met o.a. satellietdata die meerdere keren per jaar de fysieke wijzigingen in het beheersgebied van de waterschappen en Rijkswaterstaat identificeert.

De hiervoor genoemde Nederlandse waterbeheerorganisaties zijn op zoek naar innovatieve en technologische oplossingen die helpen om veranderingen van en in waterlopen en waterkeringen en het gebied rondom waterlopen sneller en efficiënter in beeld brengen met behulp van satellietdata.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Geen crimineel verleden,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen valse verklaringen.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-28

13:30

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-27
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank 's-Gravenhage

Postbus 20302

Den Haag

2500 EH

+31 703813131

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 73000000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Gravenhage

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt 60 000,- EUR (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal vier haalbaarheidsonderzoeken gecontracteerd. Het maximale totaalbudget voor Fase 1 bedraagt aldus 240 000,- EUR (incl. btw).

Het maximum bedrag per project voor fase 2 bedraagt 120 000,- EUR (incl. btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs voor de best beoordeelde offertes in fase 1 en fase 2. In totaal wordt een budget van 480 000,- EUR beschikbaar gesteld door het ministerie van EZK, SAT-WATER/waterschappen, STOWA en RWS voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Start

2020-08-27

Description of options

— Fase 1 van de opdracht: vijf maanden voor de fase van het haalbaarheidsonderzoek,

— Fase 2 van de opdracht: 8 maanden voor de R&D fase.

Award criteria

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

10

Kostencriterium

10

End

2021-11-04

Description of renewals

Aantal mogelijke verlengingen: tussen 0 en 1. Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht): 16 maanden.

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

North Macedonia : Skopje - Road transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro