Tender description

Sportinnovator onder verantwoordelijkheid van het Topteam Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dagen ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen met als doel het veilig en op volledige capaciteit openstellen van binnenruimtes voor sporters én voor publiek.

Het doel van deze SBIR competitie is om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken binnensportaccommodaties verantwoord open te stellen voor sporters en publiek met zo veel mogelijk vrijheden. Het is de ambitie om binnensportaccommodaties veilig en op volle capaciteit voor publiek en sporters open te stellen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Geen crimineel verleden,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen valse verklaringen.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-08

13:30

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-07
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank 's-Gravenhage

postbus 20302

Den Haag

2500 EH

+31 703813131

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28 Main CPV code 73000000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Gravenhage

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Sportinnovator en het ministerie van EZK hebben voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal 300 000 EUR (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase één ) bedraagt 25 000 EUR (inclusief btw).

Voor SBIR fase tweeis maximaal een budget van 700 000 EUR (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is 175 000 EUR (incl. btw).

Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase één en fase twee hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase één en twee. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen worden uitgenodigd om voor fase twee een aanbod te doen. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Start

2020-09-07

Description of options

Fase één van de opdracht: twee maanden voor de fase van het haalbaarheidsonderzoek.

Fase twee van de opdracht: drie maanden voor de R&D fase.

Award criteria

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

10

Kostencriterium

10

End

2021-01-31

Description of renewals

Aantal mogelijke verlengingen: tussen nul en één . Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht): 16 maanden.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro