This tender in no longer available.

Tender description

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n65-s-hertogenbosch-tilburg

https://www.rijksinfravught.nl/de+weg+n65/default.aspx

Zie uitgebreide beschrijving bij II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Datum
2020-09-17
Type procedure
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2020/S 110-265921
Plaatselijke tijd
15:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Oost-Brabant

's-Hertogenbosch

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant

Nadere inlichtingen

Toelichting project en aanbesteding N65; informatiebijeenkomst voor potentiële inschrijvers:

Het projectteam houdt op donderdag 16.7.2020 vanaf 9:30 een online (digitale) informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde

Potentiële inschrijvers. Nadere informatie volgt zo snel als mogelijk via Tenderned.

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Klachtenmeldenpunt aanbestedingen

's-Hertogenbosch

meldpuntaanbested[email protected]

http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 45233126

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Hertogenbosch

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

1. Plafondbedrag 127 000 000,- (ex btw);

2. De aanbesteding(sprocedure) gaat:

— via Concurrentie Gerichte Dialoog-light,

— met Best Value methodiek,

— en obv D&C en UAV-gc 2005.

3. Het project Reconstructie N65 Vught-Haaren behelst op hoofdlijnen:

a) de reconstructie en/of herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt;

b) de realisatie van een nieuwe parallelstructuur van wegen en (snel-)fietspaden, parallel aan de N65 in Vught en Helvoirt

c) de realisatie van nieuwe Kunstwerken, onder andere:

— de realisatie van een (half-)verdiepte ligging van de N65 in Vught, met ongelijkvloerse kruisingen: J.F. Kennedylaan, Bréautélaan; Boslaan,

— de realisatie van een (half-)verdiepte ligging van de N65 in Haaren, met een ongelijkvloerse kruising: Molenstraat,

— de realisatie van viaduct Sparrendaalseweg over de N65,

— de realisatie van een natuurbrug over de N65,

— de realisatie van ecopassage(s) onder de N65,

— de realisatie van fietstunnel Kreitestraat onder de N65,

— amoveren van woningen/bebouwing,

— aanleg bermbeveiliging: Vught – Berkel Enschot,

— maatregelen Meerjaren Programma Geluid (MJPG),

— toepassen LED-verlichting,

— vast onderhoud aan VRI’s,

— groot onderhoud verhardingen N65 in Vught en Helvoirt,

— het aanpassen van het waterhuishoudkundig systeem,

— het aanleggen van beplanting,

— het aanleggen van ecologische voorzieningen,

— het voorbereiden en coördineren van werkzaamheden aan kabels en leidingen derden;,

— het uitvoeren van (aanvullende) (conditionerings-)onderzoeken om het Werk te kunnen realiseren,

— het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen om het Werk te kunnen realiseren,

— het voeren van projectbeheersing, project-, contract-, omgevings- en technisch management.

Start

2021-07-15

Main site or place of performance

Vught - Helvoirt.

Award criteria

Zie voor een uitgebreidere beschrijving en gewicht van de gunningscriteria (prestatiedossier, risicodossier, kansendossier, interview en mki-waarde) de aanbestedingsleidraad.

75

25

End

2024-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Landscaping work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Devizes - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 190,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Lift installation work

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Lathes

Malta

Value: Not specified

Norway : Skien - Heating, ventilation and air-conditioning installation work

Norway

Value: Not specified

Malta : Valetta - Site preparation and clearance work

Malta

Value: Not specified