Tender description

Deze aanbesteding heeft tot doel een gezamenlijke definitieve gunning en afspraken te genereren met vervolgens drie (3) afzonderlijke (elk waterschap) overeenkomsten voor:

a) de aanbestedende dienst te sluiten met een leverancier voor de levering van duurzame elektriciteit aan de elektriciteitsaansluitingen van de aanbestedende dienst. De te sluiten overeenkomsten moeten het mogelijk maken om maximaal te profiteren van de gezamenlijke volumes van alle aansluitingen van de aanbestedende dienst;

b) een inspanningsverplichting duurzame opwek te verlangen. De waterschappen hebben allen individuele doelstellingen gesteld.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-10-29

13:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-10-29
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-11-30
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Oost-Brabant

Leeghwaterlaan 8

's-Hertogenbosch

5223 BA

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27 Main CPV code 09310000

Bidding information

Bidding deadline

29 Oct 2020

80 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Hertogenbosch

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

120 382 MWh jaarvolume (gesommeerd van drie deelnemers).

1 203 820 MWh voor een looptijd van tien jaar.

Start

2022-01-01

Description of options

De contractduur voor de overeenkomsten bedraagt als basis tien (10) jaren, zijnde 2022-2032.

De overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring worden verlengd via een verlengingsoptie voor de duur van twee maal vijf (5) leveringsjaren, uiterlijk te lichten op 1 juli voorafgaand aan het eerste leve-ringsjaar van de betreffende optieperiode.

Award criteria

Gunningscriterium B: kwaliteit

60

40

End

2031-12-31

Description of renewals

De overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring worden verlengd via een verlengingsoptie voor de duur van twee maal vijf (5) leveringsjaren, uiterlijk te lichten op 1 juli voorafgaand aan het eerste leveringsjaar van de betreffende optieperiode. De totale contractduur bedraagt 120 maanden. Er is géén sprake van automatische verlenging.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified