Tender description

De aanbestedende dienst noemt de opdracht: ‘Asfaltonderhoud 2019 - 2022’.

Het gaat in deze aanbesteding om een opdracht die betrekking heeft op het verrichten van onderhouds- c.q. aanlegwerkzaamheden van bitumineuze verhardingen en het opbreken van elementverhardingen.

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats op diverse en wisselende locaties binnen de gemeentegrenzen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
ja
Notice number in the OJ S
2019/S 022-047154

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

De aanbestedende dienst heeft een fout gemaakt bij de publicatie en planning op TenderNed van de Aankondiging van een opdracht; o.a. digitaal inschrijven was niet mogelijk. Deze aanbestedingsprocedure met TenderNed kenmerk 211769 vervalt/wordt beëindigd.

Hierbij wordt verwezen naar de nieuwe aanbestedingsprocedure met TenderNed-kenmerk 211781.

Beroepsinstantie

Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch

Postbus 70584

's-Hertogenbosch

5201 CZ

+31 736202390

[email protected]

+31 736202382

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zie met name het gestelde in het Aanbestedingsdocument Hoofdstuk 6 Juridische kaders Main CPV code 45233141

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Hertogenbosch

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Het uitvoeren van asfaltonderhoud met bijkomende werkzaamheden:

— zagen asfaltverhardingen,

— frezen (teerhoudend) asfalt,

— opbreken (teerhoudend) asfalt,

— aanbrengen asfaltverhardingen,

— repareren asfaltverhardingen,

— aanbrengen asfaltwapening,

— opbreken elementenverhardingen,

— opbreken kantopsluitingen,

— aanbrengen en herstellen elementenverhardingen,

— aanbrengen en herstellen kantopsluitingen,

— het toepassen van verkeersmaatregelen,

— bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in deelopdrachten verstrekt.

Zie daarnaast ook het RAW-Besteknr. 002-2019 Asfaltonderhoud 2019-2022 voor een verdere beschrijving.

Description of options

Partijen kunnen de raamovereenkomst 2 (twee) maal verlengen met steeds 1 kalenderjaar (12 kalendermaanden).

Main site or place of performance

's-Hertogenbosch

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 16.0 million Denar

United Kingdom : Paisley - Recreational, cultural and sporting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling