This tender in no longer available.

Tender description

De Ambachtenbuurt is een woonwijk in het noorden van Schiedam, gelegen in de wijk Woudhoek.

Het openbaar gebied is sinds de aanleg verzakt en dient opgehoogd te worden. De bestrating is in grote delen van de wijk aan vervanging toe. Er is sprake van ernstige oneffenheden. Vanwege de slechte kwaliteit van het bestratingsmateriaal is het niet meer mogelijk om deze fatsoenlijk te beheren. Omdat er bij kleine reparaties grote delen van de straat vernieuwd moeten worden. Het is wenselijk om de functionaliteit van de bestrating te vergoten; naast vervoersbewegingen het gereed maken voor toekomstbestendige inrichting in termen van duurzaamheid. De gemeente heeft de wens om de waterhuishouding klimaatadaptiever te maken. In verband met het verduurzamen van de waterhuishouding heeft de gemeente ervoor gekozen een gescheiden rioolstelsel toe te gaan passen. Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor het ophogen met een licht ophoog materiaal (glasschuim).Procedure

Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-09-30
Datum
2020-09-01
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00
Type prijsvraag
Niet-openbaar

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-08
Periodieke opdracht
neen
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Zie aanbestedingsdocument

Rotterdam

Beroepsinstantie

Rechtbank Rotterdam

Rotterdam

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank Rotterdam

Rotterdam

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Schiedam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De belangrijkste elementen van het aanpakken van de wijk zijn globaal:

— ophogen en duurzame reconstructie van de openbare ruimte; zettingseis gesteld op 25 cm over dertig jaar,

— klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en de waterhuishouding,

— openbaar groen, speelvoorzieningen en groenstroken,

— ophalen kabels en leidingen i.v.m. ophoging,

— borgen van de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de omgeving tijdens uitvoering,

— het ondersteunen, motiveren en adviseren van de particuliere terreinen in het meegaan met het ophogen van hun tuinen en klimaatadaptiever maken.

Start

2020-12-01

Main site or place of performance

Schiedam.

End

2022-12-01

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Construction work

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of building installations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 35.6 million Pound Sterling

Ireland : Foynes - Harbour construction works

Ireland

Value: 6.4 million Euro

United Kingdom : Uxbridge - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling