Tender description

Doel van de aanbesteding is om per 1.1.2020 de meetverantwoordelijkheid van ProRail betreffende de landelijke aansluitingen van het tractie-energievoorzieningennet over te dragen aan een landelijk opererend, toegelaten meetbedrijf.

Het werkpakket omvat de volgende taken:

• Het op afstand uitlezen van de energiemeters en het verzamelen van meetdata;

• Het vaststellen en valideren van de energieverbruiken;

• Het verzenden verbruiksgegevens naar netbeheerders;

• De periodieke controle en het onderhoud van de energiemeters.

• Het aanbieden en onderhouden van een webportal en Interface om het energieverbruik te monitoren en het leveren van meetdata in bestandsformaat;

• Het leveren en plaatsen van nieuwe meetinrichtingen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Technische en organisatorische bekwaamheid; Taal,

— Technische en organisatorische bekwaamheid; Kwaliteit; ISO 9001,

— Technische en organisatorische bekwaamheid: Ervaringseis

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Uitsluitingscriteria,

— Maatschappelijke geschiktheidProcedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
23:59
De opdracht valt onder de GPA
ja
Type prijsvraag
Open
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2019-04-29

08:00

Datum
2019-04-26

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016

Utrecht

[email protected]

https://www.prorail.nl/leveranciers

Main CPV code 65500000

Bidding information

Bidding deadline

26 Apr 2019

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Utrecht

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

400 meetinrichtingen bij in totaal ca. 200 EAN aansluitingen, hier komen in de komende vijf jaar naar verwachting 15 meetinrichtingen bij.

20 tussenmeters, hier komen in de komende vijf jaar naar verwachting 128 meetinrichtingen bij.

Beheren van een Webportal en Interface (API).

Main site or place of performance

Nederland - Landelijk

Award criteria

CO2-Prestatieladder

5

Kwaliteit

10

85

Description of options

•Plaatsen van nieuwe (tussen) meters.

•Bouwen van een data interface met het ProRail Monitoring Platform.

Description of renewals

•Initiële looptijd is 5 jaar met optie tot 3 maal verlenging van 1 jaar.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Technical analysis or consultancy services

Norway

Value: Not specified

Finland : Helsinki - Echo sounders

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Ballymena - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Norway : Jaren - Drug detection apparatus

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Motherwell - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Belarus : Vitebsk - X-ray inspection equipment

Belarus

Value: 2.7 million Euro

United Kingdom : Belfast - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified