This tender in no longer available.

Tender description

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: het in opdracht van Rijkswaterstaat breken van de vaarweg Traject Volkerak – Belgische grens (kavel B1).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-07
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-08

09:00

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
15:00
Notice number in the OJ S
2020/S 095-227083

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Den Haag

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

http://www.rechtspraak.nl

Nadere inlichtingen

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is de aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document en overige aanbestedingsdocumenten zijn bij deze aankondiging gevoegd, dan wel zijn te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de aanbestedingsleidraad, prevaleert de aanbestedingsleidraad. De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10 Main CPV code 63726200

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Utrecht

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie het al ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving.

Description of options

Optie tot verlengen.

End

2022-10-31

Start

2020-11-01

Main site or place of performance

Volkerak-Belgische grens.

Description of renewals

Eenmaal optie tot verlengen van één jaar.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling