This tender in no longer available.

Tender description

Binnen de opdracht kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende leveringen en diensten.

1. Levering van (vervangend) materieel waarmee de provincie Utrecht haar wettelijke taak van gladheidsbestrijding adequaat kan (laten) uitvoeren voor een periode van 15 jaar (tot en met 2035). Voor minimumeisen verwijzen we naar bijlage A;

2. Uitvoering van alle onderhoudstaken, inclusief het installeren van eventuele upgrades op de machines, die de inzetbaarheid van de machines tot 2035 mogelijk maken. Voor minimumeisen verwijzen we naar bijlage A;

3. Optimaliseren van het vloot- en strooimanagement gericht op het voorkomen van het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen, inclusief routeoptimalisatie en training, benodigde capaciteit en managementinformatie over de onderhoudsstaat van (onderdelen van) machines. Voor minimumeisen verwijzen we naar bijlage A.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Kerncompetentie 1,

— Kerncompetentie 2.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen belangenconflict,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Betalingen premies,

— Betalingen belastingen,

— Geen valse verklaringen,

— Geen crimineel verleden,

— Geen faillissement,

— Geen surseance van betaling,

— Geen gerechtelijke uitspraak,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen valse verklaringen,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen crimineel verleden.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
— Beroepsaansprakelijkheid.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-04

12:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-04
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-10-23
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Midden Nederland

Archimedeslaan 6

Utrecht

3584 BA

+31 302583333

[email protected]

http://www.provincie-utrecht.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10 Main CPV code 34144420

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Utrecht

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Circa 75 % van het machinepark (zie bijlage A) is de komende vijf jaar aan vervanging toe. Het overige deel wordt binnen deze opdracht niet vervangen. Het gehele machinepark (100 %) is binnen scope voor het onderhoud en vlootmanagement. Eventuele verkleining van de vloot gedurende het contract als gevolg van bijvoorbeeld routeoptimalisatie heeft geen invloed op het geoffreerde onderhoudsbudget.

Description of options

Zie beschrijving verlengingen.

End

2030-10-12

Start

2020-10-12

Main site or place of performance

Provincie Utrecht.

Award criteria

K1 Functionaliteit

30

K2 Duurzaamheid en circulariteit

30

K3 Partnership

20

20

Description of renewals

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 120 maanden. Na afloop van de initiële looptijd heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht een maal tegen de voor die periode aangeboden voorwaarden te verlengen voor zestig maanden.

SIMILAR TENDERS

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Råde - Teaching equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 510,000 Pound Sterling

United Kingdom : Uxbridge - Prefabricated buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Port Glasgow - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling