This tender in no longer available.

Tender description

De gemeente Schouwen-Duiveland inclusief leer-, werk- en arbeidsbemiddelingsbedrijf De Zuidhoek wil via een aanbestedingsprocedure een 8-jarige overeenkomst (1 jaar met 7 verlengopties van 1 jaar) met 1 partner aangaan voor accountantsdiensten.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
— Referentie.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja

Procedure

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-02-10
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
08:30
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-02-10

08:31

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Precise information on deadline(s) for review procedures
20 dagen na ontvangst voornemen tot gunning.
Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland – West-Brabant

Sluissingel 20

Breda

4811 TA

+31 883611553

[email protected]

+31 883610284

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Paginas/default.aspx

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-14
Nadere inlichtingen
Op 14.1.2020 van 10:00–12:00 is er een Informatiebijeenkomst: toelichting door de gemeente Schouwen-Duiveland op de inhoud van de opdracht, procedure en gelegenheid tot stellen van vragen. We adviseren geïnteresseerde gegadigden met klem om hierbij aanwezig te zijn. Locatie: Gemeentehuis, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee, ruimte 1.30. Main CPV code 79212500

Bidding information

Bidding deadline

10 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 120,000

Locations

Nederland, Zierikzee

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 120,000

1) De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening met controlerapport en accountantsverklaring bestaande uit:

— interimcontrole met rapportage over de uitkomsten middels een managementletter,

— eindejaar controle inclusief Sisa verantwoording* met rapportage in de vorm van een verslag van bevindingen,

— controleverklaring waarin op gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole wordt weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid (2020) uitmondend in een oordeel over de jaarrekening,

— de natuurlijke adviesfunctie van de accountant vormt een onlosmakelijk onderdeel van de accountantscontrole en wordt gezien als een integraal onderdeel van de controle.

2) Ondersteuning van de gemeenteraad bij haar controlerende functie inclusief het pre-audit gesprek met de gemeenteraad (auditcommissie);

3) Opdrachten om zaken buitenom de jaarrekening te controleren. Dit zijn o.a. projecten gefinancierd met subsidie (Europees of provincie) of vanwege regelgeving.

Description of renewals

De overeenkomst kan 7 keer met 1 jaar verlengd worden: van 15.7.2021 t/m 15.7.2028.

Start

2020-07-01

Main site or place of performance

Gemeente Schouwen-Duiveland.

Description of options

— De overeenkomst start d.d. 1.7.2020 en eindigt d.d. 15.7.2021,

— De overeenkomst kan 7 keer met 1 jaar verlengd worden: van 15.7.2021 t/m 15.7.2028.

End

2021-07-15

Award criteria

Prestatieinkoop met in principe alleen beoordeling op kwaliteit. Bij gelijke score op kwaliteit wint de inschrijver met de laagste prijs.

95

5

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro