Tender description

Klein, dagelijks, periodiek onderhoud van betonnen kunstwerken in de gemeente Zoetermeer conform het bestek.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Kwaliteitszorg en -borging,

— Maatregelen inzake milieubeheer,

— Arbo en veiligheid.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Uitsluitingsgronden,

— Beroepsbevoegdheid.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
— Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-14

12:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-14
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank 's-Gravenhage

Prins Clauslaan 60

's-Gravenhage

2595 AJ

+31 703813131

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Gemeente Zoetermeer

Engelandlaan 502

Zoetermeer

[email protected]

http://www.zoetermeer.nl

Main CPV code 63712300

Bidding information

Bidding deadline

14 Sep 2020

36 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Zoetermeer

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De omvang is niet concreet aan te geven, maar bedraagt maximaal 800 000,- EUR voor vier jaar.

Main site or place of performance

Zoetermeer.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Chester - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Television services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 249,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Breathing apparatus for firefighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified