This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným účastníkem pro následnou dodávku oblečení pro zaměstnance.

Požadované součásti předmětu plnění:

— Košile dámská/pánská – krátký rukáv,

— Košile dámská/pánská – dlouhý rukáv,

— Bunda dámská/pánská (fleece),

— Bunda dámská/pánská – nepromokavá,

— Bunda dámská/pánská letní,

— Bunda dámská/pánská zimní,

— Kalhoty dámské/pánské zimní,

— Kalhoty dámské/pánské letní,

— Vesta dámská/pánská,

— Mikina dámská/pánská,

— Svetr dámský/pánský,

— Svetr dámský/pánský zateplený,

— Tričko klasické dámské/pánské - krátký rukáv,

— Tričko dámské/pánské - s límečkem,

— Ponožky dámské/pánské,

— Funkční prádlo (triko s dlouhým rukávem, spodky) - UNISEX,

— Čepice zimní,

— Čepice letní - sportovní,

— Klobouk,

— Trekingový batoh,

— Rukavice dámské/pánské.

Bližší specifikace předmětu plnění je předmětem Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Dle § 77 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a)Dle § 77 odst. 1 zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

b)Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Akceptovatelné obory činnosti:

— Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,

— Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží,

— Zprostředkování obchodu a služeb,

— Velkoobchod a maloobchod.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-07-23

10:01

Sídlo zadavatele.

Datum
2018-07-23
Type of contest
Open
Místní čas
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ano
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-06-11
Estimated timing for further notices to be published

30.07.2018.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 18000000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 7.5 million

Locations

Česká republika, Vimperk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 7.5 million

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným účastníkem pro následnou dodávku oblečení pro zaměstnance.

Požadované součásti předmětu plnění:

— Košile dámská/pánská – krátký rukáv,

— Košile dámská/pánská – dlouhý rukáv,

— Bunda dámská/pánská (fleece),

— Bunda dámská/pánská – nepromokavá,

— Bunda dámská/pánská letní,

— Bunda dámská/pánská zimní,

— Kalhoty dámské/pánské zimní,

— Kalhoty dámské/pánské letní,

— Vesta dámská/pánská,

— Mikina dámská/pánská,

— Svetr dámský/pánský,

— Svetr dámský/pánský zateplený,

— Tričko klasické dámské/pánské - krátký rukáv,

— Tričko dámské/pánské - s límečkem,

— Ponožky dámské/pánské,

— Funkční prádlo (triko s dlouhým rukávem, spodky) - UNISEX,

— Čepice zimní,

— Čepice letní - sportovní,

— Klobouk,

— Trekingový batoh,

— Rukavice dámské/pánské.

Bližší specifikace předmětu plnění je předmětem Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Sídlo zadavatele.

SIMILAR TENDERS

Norway : Tromsø - Textile fabrics and related items

Norway

Value: 5.5 million Norwegian Krone

Norway : Skedsmo - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Røyken - Sacks and bags

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Shirts

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Watford - Construction materials and associated items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

Norway : Jaren - Police equipment

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Weatherproof clothing

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone