This tender in no longer available.

Tender description

DVW organiseert reeds vele jaren het ruimen van drijvend vuil op de bevaarbare waterlopen om de schade door aanvaring bij de scheepvaart te beperken. Tot op heden werd hiervoor op de tijgebonden waterwegen een ponton met kraan (uitgerust met sorteergrijper) ingezet dat tegen de stroom in vaart. Het vuil dat dit ponton met kraan tegemoet stroomt, wordt opgevist en gedeponeerd in een container. Op de niet-tijgebonden waterwegen (bv. op Dender) vaart men met een sloep van op- naar afwaarts om afval te verzamelen of (bv. op de Dijle) grijpt men met een autolaadkraan het bijeengespoeld vuil op en deponeert men dit in een container.

Gelet op de verhoogde aandacht wereldwijd op het vlak van vervuiling van rivieren en oceanen en de moeilijke technische randvoorwaarden (zie technische bepalingen)wil DVW met dit bestek in een open geest private partijen de kans geven, onder wetenschappelijk toezicht van de Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Waterbouwkundig Laboratorium, om vuilvanginstallaties te bouwen, aan te passen en gedurende een jaar uit te testen. Na afloop van dit proefproject zal DVW overwegen deze vuilvanginstallaties aan te kopen.

DVW wil via dit onderzoek private partijen de kans geven om enerzijds hun concepten op ware grootte uit te werken en in echte omstandigheden te testen, en anderzijds de efficiëntie van dergelijke vangsystemen te kunnen testen. Overheden weten immers nog niet wat ze moeten voorschrijven en kunnen verwachten van dergelijke toestellen. En private partijen hebben nog te weinig praktijkervaring om in te schatten onder welke omstandigheden hun concepten/toestellen realistisch en marktrijp zijn.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
neen

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-10-01
Criteria voor de beoordeling van ontwerpen
Zie bestek
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie
ja
Plaatselijke tijd
09:45
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund
ja
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend
neen
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-02 Main CPV code 73000000

Bidding information

Bidding deadline

1 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Hasselt

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

DVW organiseert reeds vele jaren het ruimen van drijvend vuil op de bevaarbare waterlopen om de schade door aanvaring bij de scheepvaart te beperken. Tot op heden werd hiervoor op de tijgebonden waterwegen een ponton met kraan (uitgerust met sorteergrijper) ingezet dat tegen de stroom in vaart. Het vuil dat dit ponton met kraan tegemoet stroomt, wordt opgevist en gedeponeerd in een container. Op de niet-tijgebonden waterwegen (bv. op Dender) vaart men met een sloep van op- naar afwaarts om afval te verzamelen of (bv. op de Dijle) grijpt men met een autolaadkraan het bijeengespoeld vuil op en deponeert men dit in een container.

Gelet op de verhoogde aandacht wereldwijd op het vlak van vervuiling van rivieren en oceanen en de moeilijke technische randvoorwaarden (zie technische bepalingen)wil DVW met dit bestek in een open geest private partijen de kans geven, onder wetenschappelijk toezicht van de Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Waterbouwkundig Laboratorium, om vuilvanginstallaties te bouwen, aan te passen en gedurende een jaar uit te testen. Na afloop van dit proefproject zal DVW overwegen deze vuilvanginstallaties aan te kopen.

DVW wil via dit onderzoek private partijen de kans geven om enerzijds hun concepten op ware grootte uit te werken en in echte omstandigheden te testen, en anderzijds de efficiëntie van dergelijke vangsystemen te kunnen testen. Overheden weten immers nog niet wat ze moeten voorschrijven en kunnen verwachten van dergelijke toestellen. En private partijen hebben nog te weinig praktijkervaring om in te schatten onder welke omstandigheden hun concepten/toestellen realistisch en marktrijp zijn.

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Luxembourg - Research services

Luxembourg

Value: 275,000 Euro

Norway : Oslo - Research and development services and related consultancy services

Norway

Value: 1.9 million Norwegian Krone

Ireland : Castletroy - Laboratory services

Ireland

Value: 300,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - Research services

Luxembourg

Value: 250,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - Research services

Luxembourg

Value: 265,000 Euro

United Kingdom : Ealing - Design and execution of research and development

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Research services

Malta

Value: Not specified