This tender in no longer available.

Tender description

Europese Commissie, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Onderzoek inzake toeleveringsketenfinanciering.FISMA/2018/043/CAls onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het Actieplan kapitaalmarktenunie (KMU) wenst de Commissie een uitgebreide analyse te verkrijgen van de markt van de toeleveringsketenfinanciering en het toepasselijke regelgevingslandschap op het niveau van de EU en de lidstaten. Deze analyse moet belemmeringen voor de groei en de grensoverschrijdende ontwikkeling van de toeleveringsketenfinanciering identificeren, evenals manieren om deze te overwinnen en beste praktijken die kunnen worden herhaald.400000.00zie de aanbestedingsstukken.De belangrijkste uit te voeren taken zijn:i) een allesomvattend beeld verstrekken van de markt van de toeleveringsketenfinanciering op het gebied van gegevens, ontwikkelingen, financieringsmodellen en belangrijkste marktdeelnemers, evenals inzicht in de wijze waarop de meest recente innovaties inzake financiële technologie de markt ten goede kunnen komen;ii) een diepgaand inzicht bieden in het toepasselijke regelgevingslandschap voor toeleveringsketenfinanciering op het niveau van de EU en de lidstaten, met inbegrip van aspecten inzake investeerdersbescherming;iii) markt- en regelgevende belemmeringen voor de groei en de grensoverschrijdende ontwikkeling van de markt van de toeleveringsketenfinanciering identificeren en beoordelen, evenals mogelijke manieren om deze te overwinnen;iv) een register van beste praktijken inzake toeleveringsketenfinanciering opstellen, in het bijzonder met betrekking tot grensoverschrijdende activiteiten.kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie80organisatie van het werk10maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole1030400000.0010Zie de aanbestedingsstukken.zie de aanbestedingsstukken.Zie de aanbestedingsstukken.2018-09-2792018-10-0414:00de inschrijvingen worden geopend in openbare zitting op 4.10.2018 — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, 2 – 1000 Bruxelles, België.Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Wegens organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: [email protected] Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese UnieRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.2018-07-26BelgiëBrusselAls onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het Actieplan kapitaalmarktenunie (KMU) wenst de Commissie een uitgebreide analyse te verkrijgen van de markt van de toeleveringsketenfinanciering en het toepasselijke regelgevingslandschap op het niveau van de EU en de lidstaten. Deze analyse moet belemmeringen voor de groei en de grensoverschrijdende ontwikkeling van de toeleveringsketenfinanciering identificeren, evenals manieren om deze te overwinnen en beste praktijken die kunnen worden herhaald.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zie de aanbestedingsstukken.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
zie de aanbestedingsstukken.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-10-04

14:00

de inschrijvingen worden geopend in openbare zitting op 4.10.2018 — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, 2 – 1000 Bruxelles, België.

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Wegens organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: [email protected] Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Datum
2018-09-27
Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
SV

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-26
Beroepsinstantie

Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

De belangrijkste uit te voeren taken zijn:i) een allesomvattend beeld verstrekken van de markt van de toeleveringsketenfinanciering op het gebied van gegevens, ontwikkelingen, financieringsmodellen en belangrijkste marktdeelnemers, evenals inzicht in de wijze waarop de meest recente innovaties inzake financiële technologie de markt ten goede kunnen komen;ii) een diepgaand inzicht bieden in het toepasselijke regelgevingslandschap voor toeleveringsketenfinanciering op het niveau van de EU en de lidstaten, met inbegrip van aspecten inzake investeerdersbescherming;iii) markt- en regelgevende belemmeringen voor de groei en de grensoverschrijdende ontwikkeling van de markt van de toeleveringsketenfinanciering identificeren en beoordelen, evenals mogelijke manieren om deze te overwinnen;iv) een register van beste praktijken inzake toeleveringsketenfinanciering opstellen, in het bijzonder met betrekking tot grensoverschrijdende activiteiten.

Main site or place of performance

zie de aanbestedingsstukken.

Additional information

Zie de aanbestedingsstukken.

Award criteria

kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie80organisatie van het werk10maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole1030

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Cyprus : Nicosia - Feasibility study, advisory service, analysis

Cyprus

Value: 300,000 Euro

Norway : Oslo - Counselling services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Supply services of personnel including temporary staff

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar

China : Beijing - Advertising and marketing services

China

Value: Not specified