Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów opatrunkowych, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).
Main CPV code 33141100

Bidding deadline

18 Sep 2018
Remaining: 31 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

EUR 44,567

Locations

Polska, Warszawa

LOTS

Przylepce

Value

EUR 11,000

Przylepce Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Additional informantion

Kryterium: cena - waga: 60 %Kryterium termin dostawy - waga: 40 %Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pktPrzez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Main site

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Poznańska 22 i ul. Woronicza 19, Warszawa, POLSKA.

End date

2019-09-30

Opaski i rękawy opatrunkowe

Value

EUR 45,000

Opaski i rękawy opatrunkowe Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Additional informantion

Kryterium: cena - waga: 60 %Kryterium: parametry techniczne - waga: 30 %Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pktPrzez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Main site

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Poznańska 22 i ul. Woronicza 19, Warszawa, POLSKA.

End date

2019-09-30

Lignina, wata, chusty, kompresy, gaza

Value

EUR 77,000

Lignina, wata, chusty, kompresy, gaza Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Additional informantion

Kryterium: cena - waga: 60 %Kryterium: parametry techniczne - waga: 30 %Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pktPrzez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Main site

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Poznańska 22 i ul. Woronicza 19, Warszawa, POLSKA.

End date

2019-09-30

Jednorazowe zestawy oparzeniowe

Value

EUR 51,000

Jednorazowe zestawy oparzeniowe Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Additional informantion

Kryterium: cena - waga: 60 %Kryterium: termin ważności - waga: 30 %Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pktPrzez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Main site

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Poznańska 22 i ul. Woronicza 19, Warszawa, POLSKA.

End date

2019-09-30

Jednorazowe zestawy porodowe

Value

EUR 8,160

Jednorazowe zestawy porodowe Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Additional informantion

Kryterium: cena - waga: 60 %Kryterium: termin ważności - waga: 30 %Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pktPrzez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Main site

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Poznańska 22 i ul. Woronicza 19, Warszawa, POLSKA.

End date

2019-09-30

SIMILAR TENDERS

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Motorised beds

Malta

Value: Not specified

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Antiepileptics

Malta

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 897,738 Pound Sterling

Miscellaneous evaluation or testing instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified