Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i płynów infuzyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-23 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (stanowiących jej integralną część).Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 055-121204
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-05
Informacje dodatkowe

Pakiet 11 unieważniony na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający popełnił błąd organizacyjny w opracowaniu siwz - w opisie przedmiotu zamówienia nie uszczegółowiono w sposób dostateczny parametrów granicznych co nie pozwala w sposób obiektywny na rozstrzygnięcie postępowania w zakresie tego pakietu. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy. Postępowanie w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie powtórzone.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33141100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

6 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.8 million

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

Dostawa produktów dla Apteki

Value

PLN Not specified

Dostawa produktów dla Apteki

Dostawa produktów dla Apteki wg załącznika do siwz.

Main site or place of performance

Apteka Szpitala.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 11.2 million Denar

United Kingdom : Cardiff - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 457,824 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.5 million Denar

Norway : Oslo - Patient-monitoring system

Norway

Value: 130.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Edinburgh - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Collector and collection bags, drainage and kits

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 536,000 Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Access control system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling