Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych materiałów opatrunkowych powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu materiały opatrunkowe muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 211 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
Main CPV code 33141100

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

34 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Grupa 1

Value

PLN Not specified

Grupa 1 1 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. 17 nitek,12 warstw (waga 1szt. Kompresu min. 1,63g) op 115 0002 Kompresy jałowe 5cm x 5cm x 3szt. 17 nitek,12 warstw (waga 1szt. Kompresu min. 0,74g) op 410 0003 Kompresy jałowe 10cm x 10cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw (waga 1szt. Kompresu min. 2,09g) op 35 0004 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw (waga 1szt. Kompresu min. 1,22g) op 287 0005 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 5szt. 17 nitek, 8 warstw (waga 1szt. Kompresu min. 1,22g) op 37 0006 Kompresy jałowe 5cm x 5cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw (waga 1szt. Kompresu min. 0,58g) op 21 0007 Kompresy niejałowe 5 cm x 5 cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt (waga 1szt. Kompresu min. 0,74g) op 8 0008 Kompresy niejałowe 7,5cm x 7,5cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt (waga 1szt. Kompresu min. 1,64g) op 2 8009 Kompresy niejałowe 10cm x 10cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt (waga 1szt. Kompresu min. 2,88g) op 1 10010 Kompresy niejałowe 10cm x 20cm, 17 nitek,12 warstw x 100 szt (waga 1szt. Kompresu min. 5,87g) op 40011 "Kompresy jałowe z nitka RTG 7,5 cm x 7,5 cm, 17 nitek,12 warstw x 10 szt (waga 1szt. kompresu min. 1,74g)" op 10 80012 "Kompresy jałowe z nitka RTG 10 cm x 10 cm, 17 nitek,12 warstw x 10 szt (waga 1szt. Kompresu min. 3,01g)" op 8 36013 "Kompresy jałowe z nitka RTG 10 cm x 10 cm, 17 nitek,12 warstw x 20 szt (waga 1szt. Kompresu min. 3,01g)" op 4 62014 "Kompresy jałowe z nitka RTG 10 cm x 10 cm, 17 nitek,12 warstw x 40 szt (waga 1szt. Kompresu min. 3,01g)" op 4 84015 "Kompresy jałowe z nitka RTG 10 cm x 20 cm, 17 nitek,12 warstw x 10 szt (waga 1szt. Kompresu min. 6,00g)" op 8 80016 Gaza sterylna opatrunkowa rozmiar 1m2 z gazy 17-to nitkowej (waga min. 23g) szt 38 00017 Opaska dziana 4 m x 5 cm, pakowana pojedynczo szt 6 00018 Opaska dziana 4 m x 10 cm, pakowana pojedynczo szt 54 00019 Opaska dziana 4 m x 15 cm, pakowana pojedynczo szt 58 00020 Hipoalergiczny przylepiec z porowatego polietylenu z klejem akrylowym perforowany na całej powierzchni umożliwiający dzielenie wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 9-10m szt 2421 Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9-10m szt 4 63222 Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 5cm x 9-10m szt 5 80223 Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 5cm x 5m szt 1 48524 Hipoalergiczny przylepiec włókninowy z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9-10m szt 1 30825 Hipoalergiczny przylepiec włókninowy z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 5m szt 17626 Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem kauczukowum o wymiarach 6cm x 10cm szt 25 00027 Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem kauczukowum o wymiarach 10cm x 20cm szt 13 00028 Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem kauczukowym o wymiarach 10 cm x 25 cm szt 11 00029 Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem kauczukowym o wymiarach 10 cm x 30 cm szt 80030 Jałowy,hipoalergiczny plaster na włókninie z klejem akrylowym do mocowania kaniul o wymiarach 7,6cm x 5,1cm (+/- 0,5cm) szt 266 000Poz. 1 - 16 - klasa II a reguła 7Poz. 17 - 30 klasa I*wyroby w poz. 11,12,13,14,15 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

Termin dostawy30Faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 800,00 PLN

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, POLSKA

Grupa 2

Value

PLN Not specified

Grupa 2 1* "Kompresy włókninowe jałowe,włóknina 40g, 5 cm x 5 cm (+ - 0,5cm), 4 warstwy x 10 szt" op 3 9002* "Kompresy włókninowe jałowe,włóknina 40g 7,5 cm x 7,5 cm (+ -0,5 cm), 4 warstwy x 10 szt" op 25003* "Kompresy włókninowe jałowe,włóknina 40g, 10 cm x 10 cm (+ -0,5 cm), 4 warstwy x 10 szt" op 30004 "Setony jałowe 2 m x 5 cm (+ - 0,5cm), 4 warstwy, x 1 szt." szt 14005 "Setony jałowe 2 m x 2 cm (),5 cm), 4 warstwy, x 1 szt." szt 15006 "Jałowy tampon do tamponady wykonany z gazy bawełnianej posiadający 2 troki, nitka formująca kształtująca kształt tamponu.Rozmiar 2cm x 1,5cm" szt 2007 "Jałowy tampon do tamponady wykonany z gazy bawełnianej posiadający 2 troki, nitka formująca kształtująca kształt tamponu.Rozmiar 3,5cm x 2,5cm" szt 2008 "Jałowy seton wykonany z gazy bawełnianej 4 warstwowy. Rozmiar 1cm x 1m" szt 13009 "Kompres na nos wykonany ze złożonych komprsów włókninowych umieszczonych wewnątrz opaski dzianej. Opaska przechodząca po obu stronach kompresu w długie troki pozwalające zawiązać opatrunek z tyłu głowy pacjenta. Rozmiar 2,5cm x 5cm." szt 20010 "Tupfery gazowe jałowe fasola 15 cm x 15 cm x 10szt,17 nitek" op 3 00011 "Tupfery gazowe jałowe kula 20 cm x 20 cm x 3 szt, 17 nitek" op 3 200Klasa II a reguła 7*Kompresy w poz 1-3 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 700,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 3

Value

PLN Not specified

Grupa 3 1 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm szt. 2 8002 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 3,8x4,5 cm szt. 4003 Bakteriobójczy, przylepny opatrunek poliuretanowy do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami i z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny. szt. 5004 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5 cm z metką i dwoma paskami włókninowymi. szt. 70 0005 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych. Rozmiar 10 x 12 cm z ramką i metką. szt. 8 5006 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników dentralnych z wycięciem. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), szt. 507 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. szt. 10 0008 Sterylny opatrunek poliuretanowy. Rozmiar 10 x 25 cm z ramką. szt. 28009 Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, Rozmiar 66x45 cm (część lepna 56x45 cm). szt. 8010 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8x3,8cm; rozm. opatrunku: 5x7,2cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku szt. 36 00011 Hypoalergiczny plaster chirurgiczny z tkaniny bawełnianej z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozmiar 6cmx1m szt. 95012 Hypoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni,, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe - dyspenser 4cmx2cm rolka 5 m szt. 75013 Sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, antyrefkleksyjna, elastyczna, z folii polietylenowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylpena metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy. Rozmiar 38x41 cm (lepna 28x41) szt. 85014 Sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, antyrefkleksyjna, elastyczna, z folii polietylenowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylpena metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy. Rozmiar 60x45 cm (lepna 50x45) szt. 1 30015 Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, szt. 30. Szczegółowy ww. grupy opis zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8600,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 4

Value

PLN Not specified

Grupa 4 1 Kompresy jałowe chłonne 10 cm x 10 cm op (w op 25 szt) 110 - klasa I2 Kompresy jałowe chłonne 10 cm x 20 cm op (w op 25 szt) 600 - klasa I3 Kompresy jałowe chłonne 20 cm x 20 cm op (w op 15 szt) 30 - klasa I4 "Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy,20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką, jałowe, x 2szt" op 37 000 - klasa II a reguła 7*wyroby w poz. 4 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4900,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 5

Value

PLN Not specified

Grupa 5 1 "Opaska elastyczna dziana podtrzymująca 4 m x 6 cm typu crepp (z tolerancją + - 0,5 cm)" szt 38402 "Opaska elastyczna tkana z zapinką 5 m x 15cm, pakowana pojedynczo (z tolerancją + - 0,5cm)" szt 60003 "Gaza mb,o gęstości 20 nitek /cm2,opakowanie po 100 mb" mb 90004 Chusta trójkątna włókninowa szt 37005 Opaska dziana wiskozowa 4 m x 5 cm, pakowana pojedynczo szt 7506 Opaska dziana wiskozowa 4 m x 10 cm, pakowana pojedynczo szt 24 0007 Opaska dziana wiskozowa 4 m x 15 cm, pakowana pojedynczo szt 26 0008 Podkład podgipsowy syntetyczny, w rozmiarze 10 cm x 3 m szt 9 1089 Podkład podgipsowy syntetyczny, w rozmiarze 20 cm x 3 m szt 8 40010 Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m szt 5011 Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m szt 1512 Opaska elastyczna mocująca 4 m x 6 cm o właściwościach kohezyjnych szt 1 50013 "Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 1.25 cm x 9-10 m" szt 1 36814 "Hypoalergiczny przylepiec włókninowy z warstwą przylepną pokrytą klejem akrylowym i zabezpieczony papierem wyścielającym o wymiarach 15 cm x 10m" szt 17015 "Przeźroczysty,niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach 10cm x 10m, niezawierający lateksu, wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym klejem akrylowym" szt 13016 "Przeźroczysty,niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach 15cm x 10m, niezawierający lateksu, wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym klejem akrylowym" szt 9017 "Gaza kopertowa wyjałowiona o wymiarach 0,5m2, z gazy 20 nitkowej, pakowana pojedyńczo, sterylizowana parą wodną" szt 6200 - klasa II a reguła 718 "Jałowe kompresy oczne, kształt owalny 41,3 x 66,7mm, wkład o wysokiej chłonności z bawełny długowłóknistej pokryty obustronnie warstwą zewnętrzną z delikatnej gazy.Pakowane pojedynczo w rozrywalne Saszetki. 50 sztuk w opakowaniu." op. 100Klasa I z wyjątkiem poz. 17, Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2900,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 6

Value

PLN Not specified

Grupa 6 1 Opatrunek do nosa, biodegradowalny, wykonany z poliuretanu o rozmiarach: 3,5 cm x 1,2 cm x 1,2 cm szt 140 - klasa II a reguła 72 Opatrunek do nosa, biodegradowalny, wykonany z poliuretanu o rozmiarach: 5,5 cm x 1,5 cm x 2,5 cm szt 60 - klasa II a reguła 73 Opatrunek do nosa, biodegradowalny, wykonany z poliuretanu o rozmiarach: 8,0 cm x 1,5 cm x 2,0 cm szt 60- klasa II a reguła 7

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 160,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 7

Value

PLN Not specified

Grupa 7 1 Tampon rynologiczny z drenem dł. 45 mm, wykonany z PVA, wyposażony w silikonowy dren ułatwiający oddychanie, nić zabezpieczająca o dł. 15 cm, opakowanie 20szt. op. 3 - klasa II a reguła 72 Tampon rynologiczny z drenem dł. 80 mm, wykonany z PVA, wyposażony w silikonowy dren ułatwiający oddychanie, nić zabezpieczająca o dł. 15 cm, opakowanie 20szt. op. 3 - klasa II a reguła 73 Tampon rynologiczny z drenem dł. 75 mm, wykonany z PVA, wyposażony w silikonowy dren ułatwiający oddychanie, nić zabezpieczająca o dł. 15 cm, opakowanie 20szt. op. 3 - klasa II a reguła 7

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 200,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 8

Value

PLN Not specified

Grupa 8 1 Samoprzylepne paski do zamykania ran, o wymiarach 6x38 mm szt 4 0002 Samoprzylepne paski do zamykania ran, o wymiarach 6x100 mm szt 33003 Samoprzylepne paski do zamykania ran, o wymiarach 13x100 mm szt 120004 Samoprzylepne paski do zamykania ran, o wymiarach 3x75 mm szt 600Wymagany wyrób medyczny klasy I

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 70,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 9

Value

PLN Not specified

Grupa 9 Sterylna absorpcyjna żelatynowa hemostatyczna gąbka o rozmiarze 80x50x10mm szt. 300, klasa I wyrobu medycznego

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 40,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Grupa 10

Value

PLN Not specified

Grupa 10 1 Antybakteryjny opatrunek 6 warstw dopasowany dzięki fabrycznego nacięcia T, jałowy do ochrony miejsc wprowadzenia: rurek tracheostomijnych, drenów opłucnych, wkłuć centralnych, cewników dożylnych, nasączony 0,2 % PHMB (poliheksametylenbiguanidu) o wymiarach:5x5cm szt 1050 - klasa II a reguła 72 Antybakteryjny opatrunek 6 warstw dopasowany dzięki fabrycznego nacięcia T, jałowy do ochrony miejsc wprowadzenia: rurek tracheostomijnych, drenów opłucnych, wkłuć centralnych, cewników dożylnych, nasączonyd0,2 % PHMBd(poliheksametylenbiguanidu) o wymiarach: 10x10cm szt 2400 - klasa II a reguła 7

Options description

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości materiałów opatrunkowych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości materiałów opatrunkowych.

ac

termin dostawy30faktura w formie elektronicznej1060

Additional informantion

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 110,00 zł

Main site

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Medicinal products for acid related disorders

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Insulin

Malta

Value: Not specified