This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»Bureau SC11 06/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_frhttps://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_frЕвропейски парламентPlateau du [email protected]://www.europarl.europa.eu/luxembourg/Съд на Европейския съюзBoulevard Konrad Adenauer, [email protected]://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/Европейска сметна палата12, rue Alcide De [email protected]://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspxИзпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)DRB A3/[email protected]://ec.europa.eu/chafea/index.htmlЦентър за преводи за органите на Европейския съюз12E, rue Guillaume [email protected]://cdt.europa.eu/frhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3859Осигуряване на временен персонал във Велико херцогство ЛюксембургHR/R1/PO/2018/036Целта на настоящата покана за участие в търг е да се осигури временен персонал, притежаващ изискваното ниво на обучение и професионална квалификация.Услуги за предоставяне на временен персонал на европейските институции, органи и агенции със седалище във Велико херцогство Люксембург, в области, различни от образователната област1ЛюксембургДа се осигури временен персонал, притежаващ изискваното ниво на обучение и професионална квалификация и да се провери дали всяко лице, предложено за даден профил, действително притежава необходимата квалификация.48Услуги за предоставяне на временен персонал за профилите на детски възпитатели, учители в детска градина и детски медицински сестри2ЛюксембургПредоставяне на временен персонал с профили на детски възпитатели, учители в детска градина и детски медицински сестри за образователните структури, управлявани от Европейската комисия и Европейския парламент в Люксембург.48Вижте документите за тази поръчка на адреса, посочен в точка I.3) по-гореВижте документите за тази поръчка на адреса, посочен в точка I.3) по-горе32018-09-0462018-09-1211:00Европейска комисияСграда ARIA400, route d’EschL-2920 LuxembourgЗала: EC Room Aria 00/A075Вижте документите за тази поръчка на адреса, посочен в точка I.3) по-гореПо-конкретно вижте писмото на поканата за участие в търг в точка 8.В рамките на 4 годиниОбщ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+35 24303-1+35 243032100http://curia.europa.eu2018-07-27БeлгияБрюкселЦелта на настоящата покана за участие в търг е да се осигури временен персонал, притежаващ изискваното ниво на обучение и професионална квалификация.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Участието е ограничено до определена професия
да
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Вижте документите за тази поръчка на адреса, посочен в точка I.3) по-горе
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Списък и кратко описание на условията
Вижте документите за тази поръчка на адреса, посочен в точка I.3) по-горе
Selection criteria as stated in the procurement documents
да

Процедура

The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Условия за отваряне на офертите

2018-09-12

11:00

Европейска комисия

Сграда ARIA

400, route d’Esch

L-2920 Luxembourg

Зала: EC Room Aria 00/A075

Вижте документите за тази поръчка на адреса, посочен в точка I.3) по-горе

По-конкретно вижте писмото на поканата за участие в търг в точка 8.

Дата
2018-09-04
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-07-27
Estimated timing for further notices to be published
В рамките на 4 години
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+35 24303-1

+35 243032100

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Бeлгия, Брюксел

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Услуги за предоставяне на временен персонал на европейските институции, органи и агенции със седалище във Велико херцогство Люксембург, в области, различни от образователната област

Value

EUR Not specified

Услуги за предоставяне на временен персонал на европейските институции, органи и агенции със седалище във Велико херцогство Люксембург, в области, различни от образователната област Да се осигури временен персонал, притежаващ изискваното ниво на обучение и професионална квалификация и да се провери дали всяко лице, предложено за даден профил, действително притежава необходимата квалификация.

Main site or place of performance

Люксембург

Услуги за предоставяне на временен персонал за профилите на детски възпитатели, учители в детска градина и детски медицински сестри

Value

EUR Not specified

Услуги за предоставяне на временен персонал за профилите на детски възпитатели, учители в детска градина и детски медицински сестри Предоставяне на временен персонал с профили на детски възпитатели, учители в детска градина и детски медицински сестри за образователните структури, управлявани от Европейската комисия и Европейския парламент в Люксембург.

Main site or place of performance

Люксембург

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Cyprus : Nicosia - Feasibility study, advisory service, analysis

Cyprus

Value: 300,000 Euro

Norway : Oslo - Counselling services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Supply services of personnel including temporary staff

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar

China : Beijing - Advertising and marketing services

China

Value: Not specified