Tender description

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych – zakup serwerów bazodanowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Main CPV code 48000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

30 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest podniesienie bezpieczeństwa systemów międzynarodowych – zakup serwerów bazodanowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.

End date

2018-12-17

ac

Cena oferty brutto60Termin dostarczenia urządzeń30Długość gwarancji10

Additional informantion

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Start date

2018-10-31

SIMILAR TENDERS

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Operating systems

Norway

Value: 75.0 million Norwegian Krone

Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Software package and information systems

France

Value: Not specified

Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Information systems or technology strategic review and planning services

Malta

Value: Not specified

Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified