Tender description

Upphandlingen omfattar leverans av tjänster för bemanning av behöriga lärare och obehöriga vikarier. Med bemanning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller konsulter för att utföra arbete hos respektive Beställare. Aktuella tjänster avser inhyrning av enstaka eller flera personer. Syftet med inhyrning är att fylla tillfälliga eller längre personalbehov och vakanser som uppstår till följd av arbetstoppar, anställd personals sjukdom, tjänstledighet, i väntan på nyrekrytering m.m. när behovet inte kan tillgodoses i form av vikariepool, timanställning etc.Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 056-124123
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Förvaltningsrätten i Stockholm har genom lagkraftvunnen dom, daterad 2018-08-16, förordnat att upphandlingen av Inhyrning av vikarier, förskola/skola/gymnasium, med Dnr SUN 2017/126, ska göras om.
Datum då meddelandet sänts
2018-09-28
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol

Stockholm

115 76

+46 8-56168000

forvaltningsrattenistockholm@dom.se

+46 8-56168001

http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

Main CPV code 79610000

Award details

This tender awarded a total of SEK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Haninge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Upphandlingen omfattar leverans av tjänster för bemanning av behöriga lärare och obehöriga vikarier. Med bemanning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller konsulter för att utföra arbete hos respektive Beställare. Aktuella tjänster avser inhyrning av enstaka eller flera personer. Syftet med inhyrning är att fylla tillfälliga eller längre personalbehov och vakanser som uppstår till följd av arbetstoppar, anställd personals sjukdom, tjänstledighet, i väntan på nyrekrytering m.m. när behovet inte kan tillgodoses i form av vikariepool, timanställning etc.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Norwich - Administrative healthcare services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Surveying services

Ireland

Value: 7.8 million Pound Sterling

Ireland : Mahón - Survey services

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Molde - Banking services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Bodø - Patient-monitoring system

Norway

Value: 6.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Landscape architectural services

Norway

Value: Not specified

Switzerland : Berne - Feasibility study, advisory service, analysis

Switzerland

Value: Not specified