This tender in no longer available.

Tender description

Eiropas Komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Pētījums par piegādes ķēdes finansējumuFISMA/2018/043/CKomisija kā daļu no kapitāla tirgu savienības (Capital Markets Union – CMU) vidusposma pārskata vēlas saņemt visaptverošu analīzi par piegādes ķēdes finansējuma (supply chain finance – SFC) tirgu un piemērojamo reglamentējošo sistēmu ES un dalībvalstu līmenī, nosakot šķēršļus SCF izaugsmei un pārrobežu attīstībai, kā arī potenciālos to risinājumus un labāko praksi, kādu var īstenot šajā gadījumā.400000.00skatīt iepirkuma dokumentus.Jāveic šādi uzdevumi:i) jāsniedz visaptverošs pārskats par piegādes ķēdes finansējuma tirgu, skatot tā datus, attīstības tendences, finansējuma modeļus un galvenos tirgus dalībniekus, kā arī jāizpēta, kā jaunākā FinTech inovācija varētu uzlabot šo tirgu;ii) jāsniedz padziļināts izklāsts par piemērojamo reglamentējošo sistēmu attiecībā uz piegādes ķēdes finansējumu ES un dalībvalstu līmenī, ietverot arī ieguldītāju aizsardzības aspektus;iii) jānosaka un jāizvērtē reglamentējošie un tirgus šķēršļi piegādes ķēdes finansējuma tirgus izaugsmei un pārrobežu attīstībai, kā arī jāpiedāvā iespējami šo kavēkļu risinājumi;iv) jāizveido piegādes ķēdes finansējuma labākās prakses repozitorijs jo īpaši saistībā ar pārrobežu darbībām.Piedāvātās metodikas kvalitāte un atbilstība80Darba organizācija10Kvalitātes kontroles pasākumi1030400000.0010skatīt iepirkuma dokumentus.skatīt iepirkuma dokumentus.skatīt iepirkuma dokumentus.2018-09-2792018-10-0414:00piedāvājumi tiks atvērti 4.10.2018 publiskā sanāksmē šādā adresē: Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, no 2 –1000 Bruxelles, Beļģija.piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi: [email protected] Neizpildot šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesaRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.2018-07-26BeļģijaBriseleKomisija kā daļu no kapitāla tirgu savienības (Capital Markets Union – CMU) vidusposma pārskata vēlas saņemt visaptverošu analīzi par piegādes ķēdes finansējuma (supply chain finance – SFC) tirgu un piemērojamo reglamentējošo sistēmu ES un dalībvalstu līmenī, nosakot šķēršļus SCF izaugsmei un pārrobežu attīstībai, kā arī potenciālos to risinājumus un labāko praksi, kādu var īstenot šajā gadījumā.

Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

Līguma izpildes nosacījumi
skatīt iepirkuma dokumentus.
Selection criteria as stated in the procurement documents
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Nosacījumu saraksts un īss apraksts
skatīt iepirkuma dokumentus.
Selection criteria as stated in the procurement documents


Procedūra

Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

2018-10-04

14:00

piedāvājumi tiks atvērti 4.10.2018 publiskā sanāksmē šādā adresē: Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, n

o

2 –1000 Bruxelles, Beļģija.

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi: [email protected] Neizpildot šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

Datums
2018-09-27
Type of contest
Open
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV

Papildinformācija

Šis ir kārtējs iepirkums
Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2018-07-26
Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

Beļģija, Brisele

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

Jāveic šādi uzdevumi:i) jāsniedz visaptverošs pārskats par piegādes ķēdes finansējuma tirgu, skatot tā datus, attīstības tendences, finansējuma modeļus un galvenos tirgus dalībniekus, kā arī jāizpēta, kā jaunākā FinTech inovācija varētu uzlabot šo tirgu;ii) jāsniedz padziļināts izklāsts par piemērojamo reglamentējošo sistēmu attiecībā uz piegādes ķēdes finansējumu ES un dalībvalstu līmenī, ietverot arī ieguldītāju aizsardzības aspektus;iii) jānosaka un jāizvērtē reglamentējošie un tirgus šķēršļi piegādes ķēdes finansējuma tirgus izaugsmei un pārrobežu attīstībai, kā arī jāpiedāvā iespējami šo kavēkļu risinājumi;iv) jāizveido piegādes ķēdes finansējuma labākās prakses repozitorijs jo īpaši saistībā ar pārrobežu darbībām.

Main site or place of performance

skatīt iepirkuma dokumentus.

Additional information

skatīt iepirkuma dokumentus.

Award criteria

Piedāvātās metodikas kvalitāte un atbilstība80Darba organizācija10Kvalitātes kontroles pasākumi1030

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Media Analysis Services for the European Commission

Belgium

Value: 13.0 million Euro

Belgium : Brussels - Framework Contract to Support the European Platform Tackling Undeclared Work

Belgium

Value: 5.6 million Euro

United Kingdom : Liverpool - Printing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Market and economic research; polling and statistics

Norway

Value: Not specified

Belgium : Geel - Security Consulting Services

Belgium

Value: 180,000 Euro

Norway : Oslo - Guard services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone