Tender description

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Seirbhísí Cúnaimh agus Comhairleacha maidir le Taighde agus NuálaíochtFrontex/OP/451/2020/ZBFéachann an conradh le cúnamh taighde agus nuálaíochta agus seirbhísí comhairleacha a fháil i dtrí bheart:Beart a haon: saineolas taighde agus nuálaíochta agus seirbhísí tacaíochta maidir le comhairle theicniúil;Beart a dó: staidéir thaighde agus nuálaíochta, anailísí agus meastóireachtaí;Beart a trí: tacaíocht taighde agus nuálaíochta le gníomhaíochtaí allamuigh. Is córas d’ord tosaíochta é an creatchonradh le suas le triúr conraitheoirí i ngach aon bheart. Is é is aidhm leis na seirbhísí arna soláthar faoin gcreatchonradh seo chun tacú le gníomhaíochtaí nó chun iad a fheabhsú i ndáil le freagrachtaí agus misean Frontex i réimse an taighde agus na nuálaíochta. Ba chóir go gceadófaí leis an gconradh seo do Frontex chun tacaíocht ardchaighdeáin agus comhairle theicniúil a choimisiúnú, ar bhealach oscailte agus trédhearcach, laistigh de roinnt limistéar ábhartha do ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta Frontex, trí sheirbhísí arna seachadadh le saineolas cruthaithe ardcháilíochta le spriocdháta ar minic iad a bheith gearr.4500000.00Saineolas Taighde agus Nuálaíochta agus Seirbhísí Tacaíochta maidir le Comhairle Theicniúil1(a) seirbhísí cianda: soláthrófar na seirbhísí ar áitreabh an chonraitheora;(b) seirbhísí inmheánacha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar áitreabh Frontex i Vársá – an Pholainn;(c) seirbhísí seachtracha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar chríoch le ceann ar bith.Saineolas taighde agus nuálaíochta agus seirbhísí tacaíochta maidir le comhairle theicniúil, lena mbaineann seirbhísí conarthacha le haghaidh cúnamh agus comhairle ghairmiúil ardcháilíochta a sholáthar do Frontex le haghaidh bainistiú agus stiúradh éifeachtúil agus éifeachtach a ghníomhaíochtaí, i bhfearainn eolaíochta agus teicneolaíochta a bhaineann leis na Limistéir théamacha maidir le taighde agus nuálaíocht. Beidh na seirbhísí a sholáthrófar dírithe ar inneachar, nach n-áirítear tascanna lóistíochta leo. Seachadfar leis na seirbhísí sin saineolas agus comhairle theicniúil chun tacú i measc nithe eile le:(a) comhdhálacha, seimineáir, cruinnithe agus ceardlanna;(b) meithleacha oibre agus líonraí geallsealbhóirí.700000.0024Féidearthacht d’athnuachan intuigthe le haghaidh dhá bhliain breise, nach mó ná aon uair amháin.Staidéir Thaighde agus Nuálaíochta, Anailísí agus Meastóireachtaí2(a) seirbhísí cianda: soláthrófar na seirbhísí ar áitreabh an chonraitheora;(b) seirbhísí inmheánacha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar áitreabh Frontex i Vársá – an Pholainn;(c) seirbhísí seachtracha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar chríoch le ceann ar bith.Staidéir, anailísí agus meastóireachtaí taighde agus nuálaíochta, lena mbaineann seirbhísí conarthacha maidir le soláthar staidéar, anailísí, meastóireachtaí agus modheolaíochtaí ardcháilíochta saincheaptha agus córasacha do Frontex chun tacú lena ghníomhaíochtaí, sna fearainn eolaíochta agus teicneolaíochta a bhaineann leis na limistéir théamacha taighde agus nuálaíochta. Cuimsítear an méid a leanas leis na seirbhísí sin:(a) staidéir thaighde;(b) staidéir theicniúla;(c) staidéir maidir le hanailís ar bhearnaí teicneolaíochta;(d) athbhreithniú ar thionscadail thaighde agus nuálaíochta.2400000.0024Féidearthacht d’athnuachan intuigthe le haghaidh dhá bhliain breise, nach mó ná aon uair amháin.Tacaíocht Taighde agus Nuálaíochta le Gníomhaíochtaí Allamuigh3(a) seirbhísí cianda: soláthrófar na seirbhísí ar áitreabh an chonraitheora;(b) seirbhísí inmheánacha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar áitreabh Frontex i Vársá – an Pholainn;(c) seirbhísí seachtracha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar chríoch le ceann ar bith.Tacaíocht taighde agus nuálaíochta le gníomhaíochtaí allamuigh, lena mbaineann seirbhísí conarthacha maidir le cúnamh teicniúil gairmiúil ardcháilíochta a sholáthar do Frontex chun a chuid tionscadal a stiúradh atá dírithe roghnú, tástáil, bailíochtú agus bunú na réiteach teicneolaíochta nua i dtimpeallachtaí oibriúcháin (nó neasoibriúcháin), i bhfearainn teicneolaíochta a bhaineann leis na limistéir théamacha taighde agus nuálaíochta. Gníomhaíochtaí teicniúla ar an allamuigh, ag soláthair saineolais phraiticiúil a fheidhmeoidh mar chomhpháirt shuntasach de na seirbhísí sin. Cuimsítear an méid a leanas leis na seirbhísí sin:(a) tacaíocht le treoirthionscadail;(b) tacaíocht le tionscadail taispeána teicneolaíochta;(c) tacaíocht le tionscadail chúnaimh theicniúil;(d) forbairt agus cur chun feidhme na modheolaíochtaí measúnaithe feidhmíochta d’fheidhmiú oibriúcháin na gcóras teicneolaíochta.1400000.0024Féidearthacht d’athnuachan intuigthe le haghaidh dhá bhliain breise, nach mó ná aon uair amháin.Mar atá sonraithe in Iarscríbhinn 01_Sonraíochtaí Tairisceana.Mar atá curtha síos sna doiciméid soláthair.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Mar a chuirtear síos air sa chuireadh chun tairisceana.Is féidir le huaslíon d’aon ionadaí amháin in aghaidh an tairgeora freastal ar an seisiún oscailte.An Chúirt GhinearáltaRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euLaistigh de dhá mhí ón bhfógra don ghearánaí, nó ina éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas.2020-07-21Pholainn, anVársáFéachann an conradh le cúnamh taighde agus nuálaíochta agus seirbhísí comhairleacha a fháil i dtrí bheart:Beart a haon: saineolas taighde agus nuálaíochta agus seirbhísí tacaíochta maidir le comhairle theicniúil;Beart a dó: staidéir thaighde agus nuálaíochta, anailísí agus meastóireachtaí;Beart a trí: tacaíocht taighde agus nuálaíochta le gníomhaíochtaí allamuigh. Is córas d’ord tosaíochta é an creatchonradh le suas le triúr conraitheoirí i ngach aon bheart. Is é is aidhm leis na seirbhísí arna soláthar faoin gcreatchonradh seo chun tacú le gníomhaíochtaí nó chun iad a fheabhsú i ndáil le freagrachtaí agus misean Frontex i réimse an taighde agus na nuálaíochta. Ba chóir go gceadófaí leis an gconradh seo do Frontex chun tacaíocht ardchaighdeáin agus comhairle theicniúil a choimisiúnú, ar bhealach oscailte agus trédhearcach, laistigh de roinnt limistéar ábhartha do ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta Frontex, trí sheirbhísí arna seachadadh le saineolas cruthaithe ardcháilíochta le spriocdháta ar minic iad a bheith gearr.

Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

Coinníollacha maidir le feidhmiú an chonartha
Mar atá curtha síos sna doiciméid soláthair.
Selection criteria as stated in the procurement documents
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Selection criteria as stated in the procurement documents
Liosta agus cur síos achomair ar na coinníollacha
Mar atá sonraithe in Iarscríbhinn 01_Sonraíochtaí Tairisceana.

Nós imeachta

Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt

2020-09-02

11:00

Mar a chuirtear síos air sa chuireadh chun tairisceana.

Is féidir le huaslíon d’aon ionadaí amháin in aghaidh an tairgeora freastal ar an seisiún oscailte.

An cineál comórtais
Open
Dáta
2020-08-31
Teangacha inar féidir tionscadail nó iarratais ar pháirt a dhréachtú
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais
níl
Am áitiúil
11:00

Faisnéis chomhlántach

Is soláthar ateagmhasach é seo
níl
Comhlacht athbhreithniúcháin

An Chúirt Ghinearálta

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Laistigh de dhá mhí ón bhfógra don ghearánaí, nó ina éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas.
Dáta seolta an fhógra seo
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

21 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Pholainn, an, Vársá

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Saineolas Taighde agus Nuálaíochta agus Seirbhísí Tacaíochta maidir le Comhairle Theicniúil

Value

EUR 700,000

Saineolas Taighde agus Nuálaíochta agus Seirbhísí Tacaíochta maidir le Comhairle Theicniúil

Saineolas taighde agus nuálaíochta agus seirbhísí tacaíochta maidir le comhairle theicniúil, lena mbaineann seirbhísí conarthacha le haghaidh cúnamh agus comhairle ghairmiúil ardcháilíochta a sholáthar do Frontex le haghaidh bainistiú agus stiúradh éifeachtúil agus éifeachtach a ghníomhaíochtaí, i bhfearainn eolaíochta agus teicneolaíochta a bhaineann leis na Limistéir théamacha maidir le taighde agus nuálaíocht. Beidh na seirbhísí a sholáthrófar dírithe ar inneachar, nach n-áirítear tascanna lóistíochta leo. Seachadfar leis na seirbhísí sin saineolas agus comhairle theicniúil chun tacú i measc nithe eile le:

(a) comhdhálacha, seimineáir, cruinnithe agus ceardlanna;

(b) meithleacha oibre agus líonraí geallsealbhóirí.

Main site or place of performance

(a) seirbhísí cianda: soláthrófar na seirbhísí ar áitreabh an chonraitheora;

(b) seirbhísí inmheánacha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar áitreabh Frontex i Vársá – an Pholainn;

(c) seirbhísí seachtracha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar chríoch le ceann ar bith.

Description of renewals

Féidearthacht d’athnuachan intuigthe le haghaidh dhá bhliain breise, nach mó ná aon uair amháin.

Staidéir Thaighde agus Nuálaíochta, Anailísí agus Meastóireachtaí

Value

EUR 2.4 million

Staidéir Thaighde agus Nuálaíochta, Anailísí agus Meastóireachtaí

Staidéir, anailísí agus meastóireachtaí taighde agus nuálaíochta, lena mbaineann seirbhísí conarthacha maidir le soláthar staidéar, anailísí, meastóireachtaí agus modheolaíochtaí ardcháilíochta saincheaptha agus córasacha do Frontex chun tacú lena ghníomhaíochtaí, sna fearainn eolaíochta agus teicneolaíochta a bhaineann leis na limistéir théamacha taighde agus nuálaíochta. Cuimsítear an méid a leanas leis na seirbhísí sin:

(a) staidéir thaighde;

(b) staidéir theicniúla;

(c) staidéir maidir le hanailís ar bhearnaí teicneolaíochta;

(d) athbhreithniú ar thionscadail thaighde agus nuálaíochta.

Main site or place of performance

(a) seirbhísí cianda: soláthrófar na seirbhísí ar áitreabh an chonraitheora;

(b) seirbhísí inmheánacha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar áitreabh Frontex i Vársá – an Pholainn;

(c) seirbhísí seachtracha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar chríoch le ceann ar bith.

Description of renewals

Féidearthacht d’athnuachan intuigthe le haghaidh dhá bhliain breise, nach mó ná aon uair amháin.

Tacaíocht Taighde agus Nuálaíochta le Gníomhaíochtaí Allamuigh

Value

EUR 1.4 million

Tacaíocht Taighde agus Nuálaíochta le Gníomhaíochtaí Allamuigh

Tacaíocht taighde agus nuálaíochta le gníomhaíochtaí allamuigh, lena mbaineann seirbhísí conarthacha maidir le cúnamh teicniúil gairmiúil ardcháilíochta a sholáthar do Frontex chun a chuid tionscadal a stiúradh atá dírithe roghnú, tástáil, bailíochtú agus bunú na réiteach teicneolaíochta nua i dtimpeallachtaí oibriúcháin (nó neasoibriúcháin), i bhfearainn teicneolaíochta a bhaineann leis na limistéir théamacha taighde agus nuálaíochta. Gníomhaíochtaí teicniúla ar an allamuigh, ag soláthair saineolais phraiticiúil a fheidhmeoidh mar chomhpháirt shuntasach de na seirbhísí sin. Cuimsítear an méid a leanas leis na seirbhísí sin:

(a) tacaíocht le treoirthionscadail;

(b) tacaíocht le tionscadail taispeána teicneolaíochta;

(c) tacaíocht le tionscadail chúnaimh theicniúil;

(d) forbairt agus cur chun feidhme na modheolaíochtaí measúnaithe feidhmíochta d’fheidhmiú oibriúcháin na gcóras teicneolaíochta.

Main site or place of performance

(a) seirbhísí cianda: soláthrófar na seirbhísí ar áitreabh an chonraitheora;

(b) seirbhísí inmheánacha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar áitreabh Frontex i Vársá – an Pholainn;

(c) seirbhísí seachtracha ar an láthair: a cuireadh chun feidhme ar chríoch le ceann ar bith.

Description of renewals

Féidearthacht d’athnuachan intuigthe le haghaidh dhá bhliain breise, nach mó ná aon uair amháin.

SIMILAR TENDERS

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro