Tender description

Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
áno
An electronic auction will be used
áno
Druh súťaže
Užšia súťaž
Notice number in the OJ S
2018/S 079-176059

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie nakoľko bola predložená iba jediná ponuka. Vzhľadom na uvedenú skutočnosti, ako aj na fakt, že predmetná zákazka má byť financovaná z prostriedkov Európskeho spoločenstva, rozhodol sa verejný obstarávateľ v zmysle zachovania princípov verejného obstarávania, a to najmä princípov transparentnosti, hospodárnosti a proporcionality, predmetnú zákazku zrušiť a vyhlásiť ju nanovo, kde budú mať možnosť predložiť svoju ponuku viacerí uchádzači. Na vyššie uvedený predmet zákazky bude dnes opätovne vyhlásená čiastková výzva v rámci zriadeného DNS s názvom Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 30200000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovensko, Košice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).

Yes

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, na projekt: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice); Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.).

Main site or place of performance

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Rektorát, Šrobárova 2, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Chester - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Servers

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Co. Down - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 145,000 Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Norway : Isdalstø - Audio-visual equipment

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone