Tender description

Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
áno
An electronic auction will be used
áno
Druh súťaže
Užšia súťaž
Notice number in the OJ S
2018/S 079-176059

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie nakoľko bola predložená iba jediná ponuka. Vzhľadom na uvedenú skutočnosti, ako aj na fakt, že predmetná zákazka má byť financovaná z prostriedkov Európskeho spoločenstva, rozhodol sa verejný obstarávateľ v zmysle zachovania princípov verejného obstarávania, a to najmä princípov transparentnosti, hospodárnosti a proporcionality, predmetnú zákazku zrušiť a vyhlásiť ju nanovo, kde budú mať možnosť predložiť svoju ponuku viacerí uchádzači. Na vyššie uvedený predmet zákazky bude dnes opätovne vyhlásená čiastková výzva v rámci zriadeného DNS s názvom Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 30200000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovensko, Košice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).

Yes

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, na projekt: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice); Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.).

Main site or place of performance

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Rektorát, Šrobárova 2, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Computer equipment and supplies

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Central Document Scanning Services and Equipment for the EIB Group

Luxembourg

Value: 2.7 million Euro

United Kingdom : Halifax - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230,000 Pound Sterling

Norway : Stavanger - Laboratory building construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Notice boards

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified