This tender has expired.

Tender description

Dobava osebne varovalne opreme, ki obsega 7 sklopov.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

Seznam in kratek opis meril za izbor
Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.
Seznam in kratek opis meril za izbor
Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.
Seznam in kratek opis pogojev
Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.

Postopek

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
ne
Datum
2018-07-11
Ponudba mora biti veljavna do
2019-01-11
Način odpiranja ponudb
2018-07-11 11:00 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 11.7.2018 in se bo začelo ob 10. ure. Kot navedeno zgoraj.
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SL
Lokalni čas
10:00
Type of contest
Open

Dopolnilne informacije

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Ministrstvo za notranje zadeve Štefanova ulica 2 Ljubljana 1000
Electronic payment will be used
da
Electronic invoicing will be accepted
da
Dodatne informacije
Opomba k točki I.3: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika. Opomba k točki II.1.3: Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.6.2018 00:00:00.
Ponovitev naročila
ne
Datum pošiljanja tega obvestila
2018-06-11
Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Slovenska cesta 54 Ljubljana 1000 Main CPV code 18100000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

11 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovenija, Ljubljana

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Osebna varovalna oprema za varovanje glave, sluha, oči in obraza, rok, nog ter trupa

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje glave, sluha, oči in obraza, rok, nog ter trupa Osebna varovalna oprema za varovanje glave, sluha, oči in obraza, rok, nog ter trupa.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

Osebna varovalna oprema za varovanje nog

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje nog Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

Osebna varovalna oprema za varovanje nog za živilske delavce in čistilke

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje nog za živilske delavce in čistilke Osebna varovalna oprema za varovanje nog za živilske delavce in čistilke.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

Osebna varovalna oprema za varovanje rok, nog ter trupa

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje rok, nog ter trupa Osebna varovalna oprema za varovanje rok, nog ter trupa.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

Osebna varovalna oprema za varovanje rok za enkratno uporabo

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje rok za enkratno uporabo Osebna varovalna oprema za varovanje rok za enkratno uporabo.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

Osebna varovalna oprema za varovanje pred padci z višine

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje pred padci z višine Osebna varovalna oprema za varovanje pred padci z višine.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

Osebna varovalna oprema za varovanje sluha

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje sluha Osebna varovalna oprema za varovanje sluha.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:
1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
2. rok dobave je do 31.10.2019.
3. rok dobave je do 30.10.2020.

Start

2018-10-01

End

2020-10-30

SIMILAR TENDERS

Hospital linen

Ireland

Value: Not specified

Washing and dry-cleaning services

Norway

Value: 12.8 million Norwegian Krone

Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Washing and dry-cleaning services

Norway

Value: Not specified

Washing and dry-cleaning services

Norway

Value: Not specified

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 53.0 million Pound Sterling

Occupational clothing, special workwear and accessories

Denmark

Value: 8.0 million Danish Krone