This tender in no longer available.

Tender description

Dobava osebne varovalne opreme, ki obsega 7 sklopov.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

Seznam in kratek opis pogojev

Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.

Seznam in kratek opis meril za izbor

Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.

Seznam in kratek opis meril za izbor

Podrobnejši opis pogojev je podan v razpisni dokumentaciji.Postopek

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SL
Datum
2018-07-11
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
ne
Lokalni čas
10:00
Ponudba mora biti veljavna do
2019-01-11
Način odpiranja ponudb

2018-07-11

11:00

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 11.7.2018 in se bo začelo ob 10. ure.

Kot navedeno zgoraj.

Type of contest
Open

Dopolnilne informacije

Electronic invoicing will be accepted
da
Ponovitev naročila
ne
Electronic payment will be used
da
Dodatne informacije

Opomba k točki I.3:

Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.

Opomba k točki II.1.3:

Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.6.2018 00:00:00.

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

Ljubljana

1000

Datum pošiljanja tega obvestila
2018-06-11
Organ, pristojen za revizijo

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska cesta 54

Ljubljana

1000

Main CPV code 18100000

Bidding information

Bidding deadline

11 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovenija, Ljubljana

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Osebna varovalna oprema za varovanje glave, sluha, oči in obraza, rok, nog ter trupa

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje glave, sluha, oči in obraza, rok, nog ter trupa

Osebna varovalna oprema za varovanje glave, sluha, oči in obraza, rok, nog ter trupa.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Osebna varovalna oprema za varovanje nog

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje nog

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Osebna varovalna oprema za varovanje nog za živilske delavce in čistilke

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje nog za živilske delavce in čistilke

Osebna varovalna oprema za varovanje nog za živilske delavce in čistilke.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Osebna varovalna oprema za varovanje rok, nog ter trupa

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje rok, nog ter trupa

Osebna varovalna oprema za varovanje rok, nog ter trupa.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Osebna varovalna oprema za varovanje rok za enkratno uporabo

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje rok za enkratno uporabo

Osebna varovalna oprema za varovanje rok za enkratno uporabo.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Osebna varovalna oprema za varovanje pred padci z višine

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje pred padci z višine

Osebna varovalna oprema za varovanje pred padci z višine.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

Osebna varovalna oprema za varovanje sluha

Value

EUR Not specified

Osebna varovalna oprema za varovanje sluha

Osebna varovalna oprema za varovanje sluha.

End

2020-10-30

Start

2018-10-01

Additional information

Opomba k II.2.7: Dobava se bo izvajala praviloma enkrat na leto, v letih 2018, 2019 in 2020, in sicer:

1. rok dobave opreme je 65 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. rok dobave je do 31.10.2019.

3. rok dobave je do 30.10.2020.

Main site or place of performance

Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Coins

Denmark

Value: 5.0 million Euro

Norway : Kjeller - Military uniforms

Norway

Value: 171.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Occupational clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 125,000 Pound Sterling

Denmark : Ballerup - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Denmark

Value: 55.0 million Danish Krone

Norway : Sandvika - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Norway

Value: 11.0 million Norwegian Krone