Tender description

Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Verlening van bijstand en advies op het gebied van onderzoek en innovatieFrontex/OP/451/2020/ZBDe opdracht beoogt de verwerving van onderzoeks- en innovatiebijstand en adviesdiensten in 3 percelen:Perceel 1: deskundigheid inzake onderzoek en innovatie en diensten inzake technische adviesondersteuning,Perceel 2: onderzoeken, analyses en evaluaties inzake onderzoek en innovatie,Perceel 3: ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten. De raamovereenkomst (FWC) wordt gesloten volgens een cascadesysteem met maximaal drie contractanten voor elk perceel. De diensten die in het kader van deze FWC worden verleend, zijn gericht op de ondersteuning of verbetering van activiteiten die verband houden met de verantwoordelijkheden en missie van Frontex op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze opdracht moet Frontex in staat stellen om op een open en transparante manier opdracht te geven voor hoogwaardige ondersteuning en technisch advies op een aantal gebieden die relevant zijn voor de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van Frontex, door middel van diensten die met bewezen hoogwaardige deskundigheid op vaak korte termijn moeten worden geleverd.4500000.00Deskundigheid inzake onderzoek en diensten inzake innovatie en technische adviesondersteuning1(a) diensten op afstand: verleend in de kantoren van de contractant,(b) interne diensten ter plaatse: verleend in de kantoren van Frontex in Warschau – Polen,c) externe diensten ter plaatse: uitgevoerd op een willekeurig grondgebied.Deskundigheid inzake onderzoek en innovatie en technische adviesondersteuningsdiensten, bestaande uit gecontracteerde diensten voor het verlenen van hoogwaardige professionele bijstand en advies aan Frontex voor het efficiënt en effectief beheren en uitvoeren van zijn activiteiten, op wetenschappelijke en technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. De te verlenen diensten zijn gericht op de inhoud, met uitzondering van logistieke taken. Deze diensten moeten deskundigheid en technisch advies leveren ter ondersteuning van onder andere:(a) conferenties, seminars, vergaderingen en workshops,(b) werkgroepen en netwerken van belanghebbenden.700000.0024Mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor twee extra jaren, maximaal één keer.Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties2(a) diensten op afstand: verleend in de kantoren van de contractant,(b) interne diensten ter plaatse: verleend in de kantoren van Frontex in Warschau – Polen,c) externe diensten ter plaatse: uitgevoerd op een willekeurig grondgebied.Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties, bestaande uit gecontracteerde diensten voor de levering aan Frontex van hoogwaardige, op maat gemaakte en systematische onderzoeken, analyses, evaluaties en methodologieën ter ondersteuning van zijn activiteiten, op wetenschappelijke en technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. Deze diensten kunnen het volgende omvatten:(a) wetenschappelijk onderzoeken,(b) technische onderzoeken,(c) studies voor de analyse van technologische hiaten,(d) beoordeling van onderzoeks- en innovatieprojecten.2400000.0024Mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor twee extra jaren, maximaal één keer.Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten3(a) diensten op afstand: verleend in de kantoren van de contractant,(b) interne diensten ter plaatse: verleend in de kantoren van Frontex in Warschau – Polen,c) externe diensten ter plaatse: uitgevoerd op een willekeurig grondgebied.Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten, bestaande uit gecontracteerde diensten voor de verlening aan Frontex van professionele technische bijstand van hoge kwaliteit voor de uitvoering van zijn projecten die gericht zijn op het selecteren, testen, valideren en opzetten van nieuwe technologische oplossingen in operationele (of bijna operationele) omgevingen, op technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. Technische veldactiviteiten, waarbij het leveren van praktische deskundigheid een belangrijk onderdeel van deze diensten vormt. Deze diensten kunnen het volgende omvatten:(a) ondersteuning van proefprojecten,(b) ondersteuning van technologische demonstratieprojecten,(c) ondersteuning van projecten voor technische bijstand,(d) ontwikkeling en toepassing van methodologieën voor de beoordeling van de prestaties voor de operationele prestaties van technologische systemen.1400000.0024Mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor twee extra jaren, maximaal één keer.Zoals beschreven in bijlage 01_Aanbestedingsspecificaties.Zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Zoals beschreven in de uitnodiging tot inschrijving.Maximaal één vertegenwoordiger per inschrijver mag de openingssessie bijwonen.GerechtRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euBinnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd.2020-07-21PolenWarschauDe opdracht beoogt de verwerving van onderzoeks- en innovatiebijstand en adviesdiensten in 3 percelen:Perceel 1: deskundigheid inzake onderzoek en innovatie en diensten inzake technische adviesondersteuning,Perceel 2: onderzoeken, analyses en evaluaties inzake onderzoek en innovatie,Perceel 3: ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten. De raamovereenkomst (FWC) wordt gesloten volgens een cascadesysteem met maximaal drie contractanten voor elk perceel. De diensten die in het kader van deze FWC worden verleend, zijn gericht op de ondersteuning of verbetering van activiteiten die verband houden met de verantwoordelijkheden en missie van Frontex op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze opdracht moet Frontex in staat stellen om op een open en transparante manier opdracht te geven voor hoogwaardige ondersteuning en technisch advies op een aantal gebieden die relevant zijn voor de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van Frontex, door middel van diensten die met bewezen hoogwaardige deskundigheid op vaak korte termijn moeten worden geleverd.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zoals beschreven in bijlage 01_Aanbestedingsspecificaties.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-02

11:00

Zoals beschreven in de uitnodiging tot inschrijving.

Maximaal één vertegenwoordiger per inschrijver mag de openingssessie bijwonen.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-31
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

26 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Polen, Warschau

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Deskundigheid inzake onderzoek en diensten inzake innovatie en technische adviesondersteuning

Value

EUR 700,000

Deskundigheid inzake onderzoek en diensten inzake innovatie en technische adviesondersteuning

Deskundigheid inzake onderzoek en innovatie en technische adviesondersteuningsdiensten, bestaande uit gecontracteerde diensten voor het verlenen van hoogwaardige professionele bijstand en advies aan Frontex voor het efficiënt en effectief beheren en uitvoeren van zijn activiteiten, op wetenschappelijke en technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. De te verlenen diensten zijn gericht op de inhoud, met uitzondering van logistieke taken. Deze diensten moeten deskundigheid en technisch advies leveren ter ondersteuning van onder andere:

(a) conferenties, seminars, vergaderingen en workshops,

(b) werkgroepen en netwerken van belanghebbenden.

Main site or place of performance

(a) diensten op afstand: verleend in de kantoren van de contractant,

(b) interne diensten ter plaatse: verleend in de kantoren van Frontex in Warschau – Polen,

c) externe diensten ter plaatse: uitgevoerd op een willekeurig grondgebied.

Description of renewals

Mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor twee extra jaren, maximaal één keer.

Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties

Value

EUR 2.4 million

Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties

Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties, bestaande uit gecontracteerde diensten voor de levering aan Frontex van hoogwaardige, op maat gemaakte en systematische onderzoeken, analyses, evaluaties en methodologieën ter ondersteuning van zijn activiteiten, op wetenschappelijke en technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. Deze diensten kunnen het volgende omvatten:

(a) wetenschappelijk onderzoeken,

(b) technische onderzoeken,

(c) studies voor de analyse van technologische hiaten,

(d) beoordeling van onderzoeks- en innovatieprojecten.

Main site or place of performance

(a) diensten op afstand: verleend in de kantoren van de contractant,

(b) interne diensten ter plaatse: verleend in de kantoren van Frontex in Warschau – Polen,

c) externe diensten ter plaatse: uitgevoerd op een willekeurig grondgebied.

Description of renewals

Mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor twee extra jaren, maximaal één keer.

Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten

Value

EUR 1.4 million

Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten

Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten, bestaande uit gecontracteerde diensten voor de verlening aan Frontex van professionele technische bijstand van hoge kwaliteit voor de uitvoering van zijn projecten die gericht zijn op het selecteren, testen, valideren en opzetten van nieuwe technologische oplossingen in operationele (of bijna operationele) omgevingen, op technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. Technische veldactiviteiten, waarbij het leveren van praktische deskundigheid een belangrijk onderdeel van deze diensten vormt. Deze diensten kunnen het volgende omvatten:

(a) ondersteuning van proefprojecten,

(b) ondersteuning van technologische demonstratieprojecten,

(c) ondersteuning van projecten voor technische bijstand,

(d) ontwikkeling en toepassing van methodologieën voor de beoordeling van de prestaties voor de operationele prestaties van technologische systemen.

Main site or place of performance

(a) diensten op afstand: verleend in de kantoren van de contractant,

(b) interne diensten ter plaatse: verleend in de kantoren van Frontex in Warschau – Polen,

c) externe diensten ter plaatse: uitgevoerd op een willekeurig grondgebied.

Description of renewals

Mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor twee extra jaren, maximaal één keer.

SIMILAR TENDERS

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Cork - Research services

Ireland

Value: 215,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Control and Enforcement Rules for geographical indication (GI) protection for non-agricultural products in the EU

Belgium

Value: 220,000 Euro

Belgium : Brussels - Smart Tourism Destinations

Belgium

Value: 1.0 million Euro