Tender description

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Tillhandahållande av forsknings- och innovationsstöd samt rådgivande tjänsterFrontex/OP/451/2020/ZBAvtalet strävar efter att förvärva forsknings- och innovationsstöd samt rådgivande tjänster i tre delar:Del 1: expertis inom forskning och innovation och stödtjänster för teknisk rådgivning;Del 2: forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar;Del 3: forsknings- och innovationsstöd till områdesaktiviteter. Ramavtalet kommer att vara kaskadform med upp till tre uppdragstagare för varje del. De tjänster som tillhandahålls inom ramen för detta ramavtal syftar till att stötta eller förbättra aktiviteter med anknytning till Frontex områden inom forskning och innovation. Detta avtal borde göra det möjligt för Frontex att beställa högkvalitativt stöd och teknisk rådgivning, på ett öppet och transparent sätt, inom ett antal områden som är relevanta för Frontex forsknings- och innovationsverksamheter, genom tjänster som tillhandahålls med styrkt högkvalitativ expertis inom ofta korta tidsfrister.4500000.00Stödtjänster för forsknings- och innovationsstöd samt rådgivande tjänster1(a) fjärrtjänster: ska utföras i uppdragstagarens lokaler;b) interna tjänster på plats: ska utföras i Frontex lokaler i Warszawa – Polen;(c) externa tjänster på plats: kan utföras inom vilket territorium som helst.Expertis avseende forskning och innovation och stödtjänster för teknisk rådgivning, bestående av kontrakterade tjänster för att tillhandahålla Frontex högkvalitativt professionellt stöd och rådgivning för effektiv förvaltning och ledning av dess verksamheter, inom vetenskapliga och tekniska områden med anknytning till de tematiska områdena för forskning och innovation. De tjänster som ska tillhandahållas ska vara innehållsorienterade, inte inkludera logistiska arbetsuppgifter. Dessa tjänster ska tillhandahålla expertis och teknisk rådgivning till stöd för bland annat:a) konferenser, seminarier, möten och workshops;(b) arbetsgrupper och intressentnätverk.700000.0024Möjlighet till tyst förlängning med ytterligare två (2) år, inte mer än en (1) gång.Forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar2(a) fjärrtjänster: ska utföras i uppdragstagarens lokaler;b) interna tjänster på plats: ska utföras i Frontex lokaler i Warszawa – Polen;(c) externa tjänster på plats: kan utföras inom vilket territorium som helst.Forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar bestående av kontrakterade tjänster för att tillhandahålla Frontex skräddarsydda och systematiska undersökningar av hög kvalitet, analyser, utvärderingar och metoder till stöd för dess verksamheter, inom vetenskapliga och tekniska områden med anknytning till de tematiska områdena för forskning och innovation. Dessa tjänster skulle kunna inbegripa:a) forskningsstudier;b) tekniska studier;c) studier av tekniska gap-analyser;(d) granskning av forsknings- och innovationsprojekt.2400000.0024Möjlighet till tyst förlängning med ytterligare två (2) år, inte mer än en (1) gång.Forsknings- och innovationsstöd till områdesaktiviteter3(a) fjärrtjänster: ska utföras i uppdragstagarens lokaler;b) interna tjänster på plats: ska utföras i Frontex lokaler i Warszawa – Polen;(c) externa tjänster på plats: kan utföras inom vilket territorium som helst.Stöd till forskning och innovation avseende områdesaktiviteter, bestående av kontrakterade tjänster för att tillhandahålla Frontex professionellt tekniskt stöd av hög kvalitet för genomförande av dess projekt som syftar till att selektera, testa, validera och upprätta nya tekniska lösningar i operativa (eller nära operativa) miljöer inom vetenskapliga och tekniska områden med anknytning till de tematiska områdena för forskning och innovation. Tekniska aktiviteter på fältet, tillhandahållande av praktisk expertis, kommer att utgöra en viktig del av dessa tjänster. Dessa tjänster skulle kunna inbegripa:a) stöd till pilotprojekt;(b) stöd till tekniska demonstrationsprojekt;c) stöd till tekniska stödprojekt;(d) utveckling och genomförande av metoder för bedömning av de tekniska systemens operativa prestanda.1400000.0024Möjlighet till tyst förlängning med ytterligare två (2) år, inte mer än en (1) gång.Enligt beskrivning i bilaga 01_Förfrågningsunderlaget.Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Enligt beskrivning i anbudsinfordran.Högst en företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande.TribunalenRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euInom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.2020-07-21PolenWarszawaAvtalet strävar efter att förvärva forsknings- och innovationsstöd samt rådgivande tjänster i tre delar:Del 1: expertis inom forskning och innovation och stödtjänster för teknisk rådgivning;Del 2: forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar;Del 3: forsknings- och innovationsstöd till områdesaktiviteter. Ramavtalet kommer att vara kaskadform med upp till tre uppdragstagare för varje del. De tjänster som tillhandahålls inom ramen för detta ramavtal syftar till att stötta eller förbättra aktiviteter med anknytning till Frontex områden inom forskning och innovation. Detta avtal borde göra det möjligt för Frontex att beställa högkvalitativt stöd och teknisk rådgivning, på ett öppet och transparent sätt, inom ett antal områden som är relevanta för Frontex forsknings- och innovationsverksamheter, genom tjänster som tillhandahålls med styrkt högkvalitativ expertis inom ofta korta tidsfrister.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Villkor för fullgörande av kontrakt
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven
Enligt beskrivning i bilaga 01_Förfrågningsunderlaget.

Förfarande

Anbudsöppning

2020-09-02

11:00

Enligt beskrivning i anbudsinfordran.

Högst en företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande.

Typ av projekttävling
Open
Datum
2020-08-31
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Lokal tid
11:00

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Inom 2 månader från den dag då käranden fick meddelandet eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.
Datum då meddelandet sänts
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

20 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Polen, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Stödtjänster för forsknings- och innovationsstöd samt rådgivande tjänster

Value

EUR 700,000

Stödtjänster för forsknings- och innovationsstöd samt rådgivande tjänster

Expertis avseende forskning och innovation och stödtjänster för teknisk rådgivning, bestående av kontrakterade tjänster för att tillhandahålla Frontex högkvalitativt professionellt stöd och rådgivning för effektiv förvaltning och ledning av dess verksamheter, inom vetenskapliga och tekniska områden med anknytning till de tematiska områdena för forskning och innovation. De tjänster som ska tillhandahållas ska vara innehållsorienterade, inte inkludera logistiska arbetsuppgifter. Dessa tjänster ska tillhandahålla expertis och teknisk rådgivning till stöd för bland annat:

a) konferenser, seminarier, möten och workshops;

(b) arbetsgrupper och intressentnätverk.

Main site or place of performance

(a) fjärrtjänster: ska utföras i uppdragstagarens lokaler;

b) interna tjänster på plats: ska utföras i Frontex lokaler i Warszawa – Polen;

(c) externa tjänster på plats: kan utföras inom vilket territorium som helst.

Description of renewals

Möjlighet till tyst förlängning med ytterligare två (2) år, inte mer än en (1) gång.

Forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar

Value

EUR 2.4 million

Forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar

Forsknings- och innovationsstudier, analyser och utvärderingar bestående av kontrakterade tjänster för att tillhandahålla Frontex skräddarsydda och systematiska undersökningar av hög kvalitet, analyser, utvärderingar och metoder till stöd för dess verksamheter, inom vetenskapliga och tekniska områden med anknytning till de tematiska områdena för forskning och innovation. Dessa tjänster skulle kunna inbegripa:

a) forskningsstudier;

b) tekniska studier;

c) studier av tekniska gap-analyser;

(d) granskning av forsknings- och innovationsprojekt.

Main site or place of performance

(a) fjärrtjänster: ska utföras i uppdragstagarens lokaler;

b) interna tjänster på plats: ska utföras i Frontex lokaler i Warszawa – Polen;

(c) externa tjänster på plats: kan utföras inom vilket territorium som helst.

Description of renewals

Möjlighet till tyst förlängning med ytterligare två (2) år, inte mer än en (1) gång.

Forsknings- och innovationsstöd till områdesaktiviteter

Value

EUR 1.4 million

Forsknings- och innovationsstöd till områdesaktiviteter

Stöd till forskning och innovation avseende områdesaktiviteter, bestående av kontrakterade tjänster för att tillhandahålla Frontex professionellt tekniskt stöd av hög kvalitet för genomförande av dess projekt som syftar till att selektera, testa, validera och upprätta nya tekniska lösningar i operativa (eller nära operativa) miljöer inom vetenskapliga och tekniska områden med anknytning till de tematiska områdena för forskning och innovation. Tekniska aktiviteter på fältet, tillhandahållande av praktisk expertis, kommer att utgöra en viktig del av dessa tjänster. Dessa tjänster skulle kunna inbegripa:

a) stöd till pilotprojekt;

(b) stöd till tekniska demonstrationsprojekt;

c) stöd till tekniska stödprojekt;

(d) utveckling och genomförande av metoder för bedömning av de tekniska systemens operativa prestanda.

Main site or place of performance

(a) fjärrtjänster: ska utföras i uppdragstagarens lokaler;

b) interna tjänster på plats: ska utföras i Frontex lokaler i Warszawa – Polen;

(c) externa tjänster på plats: kan utföras inom vilket territorium som helst.

Description of renewals

Möjlighet till tyst förlängning med ytterligare två (2) år, inte mer än en (1) gång.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Development consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Data collection and collation services

Malta

Value: Not specified

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro