Tender description

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Palīdzība un konsultāciju pakalpojumi pētniecības un inovācijas jomāFrontex/OP/451/2020/ZBLīgums paredz palīdzības un konsultāciju pakalpojumu pētniecības un inovācijas jomā iegādi trijās daļās.1. daļa: ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi2. daļa: pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovācijas jomā3. daļa: pētniecības un inovācijas atbalsts lauka darbībām. Pamatnolīgums tiks noslēgts ar ne vairāk kā trim darbuzņēmējiem par katru daļu, izmantojot kaskādes sistēmu. Šī pamatnolīguma ietvaros sniegto pakalpojumu mērķis ir atbalstīt vai uzlabot darbības, kas saistītas ar Frontex pienākumiem un misiju pētniecības un inovācijas jomā. Šī līguma ietvaros ir jānodrošina iespējas Frontex atvērtā un pārredzamā veidā pasūtīt augstas kvalitātes atbalstu un tehniskās konsultācijas vairākās ar Frontex pētniecības un inovācijas darbībām saistītās jomās, izmantojot pakalpojumus ar pierādītu augstas kvalitātes ekspertīzi bieži vien īsā termiņā.4500000.00Ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi1a) attālināti pakalpojumi – sniedzami darbuzņēmēja telpās;b) uz vietas sniedzami iekšējie pakalpojumi – jāveic Frontex telpās Varšavā, Polijā;c) uz vietas sniedzami ārējie pakalpojumi – jāveic jebkurās no iepriekšminētajām telpām.Ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi, kas ietver līgumā noteiktos pakalpojumus, lai nodrošinātu Frontex augstas kvalitātes profesionālu palīdzību un konsultācijas produktīvai un efektīvai tā darbību vadībai un veikšanai zinātnes un tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar pētniecības un inovācijas tematiskajām jomām. Sniedzamie pakalpojumi ir vērsti uz saturu, neietverot loģistikas uzdevumus. Šo pakalpojumu ietvaros tiks sniegta ekspertīze un tehniskās konsultācijas, lai cita starpā nodrošinātu atbalstu:a) konferencēm, semināriem, sanāksmēm un darbsemināriem;b) darba grupām un ieinteresēto personu tīkliem.700000.0024uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata veikta atjaunošana uz vēl diviem gadiem, ne vairāk kā vienu reizi.Pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovāciju jomā2a) attālināti pakalpojumi – sniedzami darbuzņēmēja telpās;b) uz vietas sniedzami iekšējie pakalpojumi – jāveic Frontex telpās Varšavā, Polijā;c) uz vietas sniedzami ārējie pakalpojumi – jāveic jebkurās no iepriekšminētajām telpām.Pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovāciju jomā, kas ietver līgumā noteiktos pakalpojumus, lai nodrošinātu Frontex augstas kvalitātes īpaši pielāgotus un sistemātiskus pētījumus, analīzes, novērtējumus un metodikas tā darbību atbalstam zinātnes un tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar pētniecības un inovācijas tematiskajām jomām. Šie pakalpojumi varētu ietver:a) zinātniskos pētījumus;b) tehniskos pētījumus;c) analītiskus pētījumus par tehnoloģiju atšķirībām;d) pētniecības un inovācijas projektu pārskatu.2400000.0024uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata veikta atjaunošana uz vēl diviem gadiem, ne vairāk kā vienu reizi.Atbalsts lauka darbībām pētniecības un inovāciju jomā3a) attālināti pakalpojumi – sniedzami darbuzņēmēja telpās;b) uz vietas sniedzami iekšējie pakalpojumi – jāveic Frontex telpās Varšavā, Polijā;c) uz vietas sniedzami ārējie pakalpojumi – jāveic jebkurās no iepriekšminētajām telpām.Pētniecības un inovācijas atbalsts lauka darbībām, kas ietver līgumā noteiktos pakalpojumus, lai nodrošinātu Frontex augstas kvalitātes profesionālu palīdzību tā projektu īstenošanai, kuru mērķis ir jaunu tehnoloģisko risinājumu atlase, testēšana, apstiprināšana un ieviešana darbības (vai līdzīgā) vidē, tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar pētniecības un inovācijas tematiskajām jomām. Nozīmīga šo pakalpojumu sastāvdaļa būs uz vietas veicami tehniskie pasākumi, nodrošinot praktiskas zināšanas. Šie pakalpojumi varētu ietver:a) atbalstu izmēģinājuma projektiem;b) atbalstu tehnoloģiju demonstrējumu projektiem;c) atbalstu tehniskās palīdzības projektiem;d) darbības novērtējuma metodiku izstrādi un ieviešanu tehnoloģiju sistēmu darbību izpildei.1400000.0024uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata veikta atjaunošana uz vēl diviem gadiem, ne vairāk kā vienu reizi.kā aprakstīts konkursa specifikācijās (01. pielikums).kā izklāstīts iepirkuma dokumentos.32020-08-3111:0062020-09-0211:00kā aprakstīts uzaicinājumā uz konkursu.Atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis.Vispārējā tiesaRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.eudivu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.2020-07-21PolijaVaršavaLīgums paredz palīdzības un konsultāciju pakalpojumu pētniecības un inovācijas jomā iegādi trijās daļās.1. daļa: ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi2. daļa: pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovācijas jomā3. daļa: pētniecības un inovācijas atbalsts lauka darbībām. Pamatnolīgums tiks noslēgts ar ne vairāk kā trim darbuzņēmējiem par katru daļu, izmantojot kaskādes sistēmu. Šī pamatnolīguma ietvaros sniegto pakalpojumu mērķis ir atbalstīt vai uzlabot darbības, kas saistītas ar Frontex pienākumiem un misiju pētniecības un inovācijas jomā. Šī līguma ietvaros ir jānodrošina iespējas Frontex atvērtā un pārredzamā veidā pasūtīt augstas kvalitātes atbalstu un tehniskās konsultācijas vairākās ar Frontex pētniecības un inovācijas darbībām saistītās jomās, izmantojot pakalpojumus ar pierādītu augstas kvalitātes ekspertīzi bieži vien īsā termiņā.

Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

Līguma izpildes nosacījumi
kā izklāstīts iepirkuma dokumentos.
Selection criteria as stated in the procurement documents
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Selection criteria as stated in the procurement documents
Nosacījumu saraksts un īss apraksts
kā aprakstīts konkursa specifikācijās (01. pielikums).

Procedūra

Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

2020-09-02

11:00

kā aprakstīts uzaicinājumā uz konkursu.

Atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis.

Type of contest
Open
Datums
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums
Vietējais laiks
11:00

Papildinformācija

Šis ir kārtējs iepirkums
Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Vispārējā tiesa

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

26 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Polija, Varšava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi

Value

EUR 700,000

Ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi

Ekspertīze pētniecības un inovācijas jomā un tehnisko konsultāciju atbalsta pakalpojumi, kas ietver līgumā noteiktos pakalpojumus, lai nodrošinātu Frontex augstas kvalitātes profesionālu palīdzību un konsultācijas produktīvai un efektīvai tā darbību vadībai un veikšanai zinātnes un tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar pētniecības un inovācijas tematiskajām jomām. Sniedzamie pakalpojumi ir vērsti uz saturu, neietverot loģistikas uzdevumus. Šo pakalpojumu ietvaros tiks sniegta ekspertīze un tehniskās konsultācijas, lai cita starpā nodrošinātu atbalstu:

a) konferencēm, semināriem, sanāksmēm un darbsemināriem;

b) darba grupām un ieinteresēto personu tīkliem.

Main site or place of performance

a) attālināti pakalpojumi – sniedzami darbuzņēmēja telpās;

b) uz vietas sniedzami iekšējie pakalpojumi – jāveic Frontex telpās Varšavā, Polijā;

c) uz vietas sniedzami ārējie pakalpojumi – jāveic jebkurās no iepriekšminētajām telpām.

Description of renewals

uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata veikta atjaunošana uz vēl diviem gadiem, ne vairāk kā vienu reizi.

Pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovāciju jomā

Value

EUR 2.4 million

Pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovāciju jomā

Pētījumi, analīzes un novērtējumi pētniecības un inovāciju jomā, kas ietver līgumā noteiktos pakalpojumus, lai nodrošinātu Frontex augstas kvalitātes īpaši pielāgotus un sistemātiskus pētījumus, analīzes, novērtējumus un metodikas tā darbību atbalstam zinātnes un tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar pētniecības un inovācijas tematiskajām jomām. Šie pakalpojumi varētu ietver:

a) zinātniskos pētījumus;

b) tehniskos pētījumus;

c) analītiskus pētījumus par tehnoloģiju atšķirībām;

d) pētniecības un inovācijas projektu pārskatu.

Main site or place of performance

a) attālināti pakalpojumi – sniedzami darbuzņēmēja telpās;

b) uz vietas sniedzami iekšējie pakalpojumi – jāveic Frontex telpās Varšavā, Polijā;

c) uz vietas sniedzami ārējie pakalpojumi – jāveic jebkurās no iepriekšminētajām telpām.

Description of renewals

uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata veikta atjaunošana uz vēl diviem gadiem, ne vairāk kā vienu reizi.

Atbalsts lauka darbībām pētniecības un inovāciju jomā

Value

EUR 1.4 million

Atbalsts lauka darbībām pētniecības un inovāciju jomā

Pētniecības un inovācijas atbalsts lauka darbībām, kas ietver līgumā noteiktos pakalpojumus, lai nodrošinātu Frontex augstas kvalitātes profesionālu palīdzību tā projektu īstenošanai, kuru mērķis ir jaunu tehnoloģisko risinājumu atlase, testēšana, apstiprināšana un ieviešana darbības (vai līdzīgā) vidē, tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar pētniecības un inovācijas tematiskajām jomām. Nozīmīga šo pakalpojumu sastāvdaļa būs uz vietas veicami tehniskie pasākumi, nodrošinot praktiskas zināšanas. Šie pakalpojumi varētu ietver:

a) atbalstu izmēģinājuma projektiem;

b) atbalstu tehnoloģiju demonstrējumu projektiem;

c) atbalstu tehniskās palīdzības projektiem;

d) darbības novērtējuma metodiku izstrādi un ieviešanu tehnoloģiju sistēmu darbību izpildei.

Main site or place of performance

a) attālināti pakalpojumi – sniedzami darbuzņēmēja telpās;

b) uz vietas sniedzami iekšējie pakalpojumi – jāveic Frontex telpās Varšavā, Polijā;

c) uz vietas sniedzami ārējie pakalpojumi – jāveic jebkurās no iepriekšminētajām telpām.

Description of renewals

uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata veikta atjaunošana uz vēl diviem gadiem, ne vairāk kā vienu reizi.

SIMILAR TENDERS

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Cork - Research services

Ireland

Value: 215,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Control and Enforcement Rules for geographical indication (GI) protection for non-agricultural products in the EU

Belgium

Value: 220,000 Euro

Belgium : Brussels - Smart Tourism Destinations

Belgium

Value: 1.0 million Euro