Tender description

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Zagotavljanje storitev pomoči in svetovanja na področju raziskav in inovacijFrontex/OP/451/2020/ZBNamen naročila je pridobiti storitve pomoči in svetovanja na področju raziskav in inovacij v treh sklopih:— sklop 1: strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore,— sklop 2: študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij,— sklop 3: podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij. Okvirna pogodba bo sklenjena v kaskadi z največ tremi izvajalci za vsak sklop. Cilj storitev iz te okvirne pogodbe je podpreti ali izboljšati dejavnosti, povezane z dolžnostmi in nalogami Frontexa na področju raziskav in inovacij. Frontex naj bi s to pogodbo na odprt in pregleden način pridobil visokokakovostno podporo in tehnično svetovanje na številnih področjih, pomembnih za raziskovalne in inovacijske dejavnosti Frontexa, v obliki storitev, izvedenih z dokazanim visokokakovostnim strokovnim znanjem v pogosto kratkih rokih.4500000.00Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore1(a) storitve na daljavo: izvajanje v prostorih izvajalca;(b) notranje storitve na lokaciji: izvajanje v prostorih Frontexa v Varšavi, Poljska;(c) zunanje storitve na lokaciji: izvajanje na ozemlju katere koli države.Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostne strokovne pomoči in svetovanja Frontexu za uspešno in učinkovito upravljanje in izvajanje njegovih dejavnosti na znanstvenih in tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Zahtevane storitve morajo biti vsebinsko usmerjene, z izjemo logističnih nalog. S temi storitvami se bo zagotovilo strokovno znanje in tehnično svetovanje v podporo, med drugim:(a) konferencam, seminarjem, sestankom in delavnicam;(b) delovnim skupinam in mrežam deležnikov.700000.0024Možnost samodejnega podaljšanja za dodatni 2 leti, vendar samo enkrat.Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij2(a) storitve na daljavo: izvajanje v prostorih izvajalca;(b) notranje storitve na lokaciji: izvajanje v prostorih Frontexa v Varšavi, Poljska;(c) zunanje storitve na lokaciji: izvajanje na ozemlju katere koli države.Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostnih prilagojenih in sistematičnih študij, analiz, ocen in metodologij v podporo dejavnostim Frontexa na znanstvenih in tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Te storitve lahko vključujejo:(a) raziskovalne študije;(b) tehnične študije;(c) analitične študije tehnološkega razkoraka;(d) pregled raziskovalnih in inovacijskih projektov.2400000.0024Možnost samodejnega podaljšanja za dodatni 2 leti, vendar samo enkrat.Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij3(a) storitve na daljavo: izvajanje v prostorih izvajalca;(b) notranje storitve na lokaciji: izvajanje v prostorih Frontexa v Varšavi, Poljska;(c) zunanje storitve na lokaciji: izvajanje na ozemlju katere koli države.Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostne strokovne tehnične pomoči Frontexu za izvajanje njegovih projektov, namenjenih izbiri, testiranju, potrjevanju in uveljavljanju novih tehnoloških rešitev v operativnih (ali njim podobnih) okoljih, na tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Pomemben del teh storitev bodo tehnične dejavnosti na terenu z zagotavljanjem praktičnega strokovnega znanja. Te storitve lahko vključujejo:(a) podporo pilotnim projektom;(b) podporo tehnološkim demonstracijskim projektom;(c) podporo projektom tehnične pomoči;(d) razvoj in uporabo metodologij za ocenjevanje operativne učinkovitosti tehnoloških sistemov.1400000.0024Možnost samodejnega podaljšanja za dodatni 2 leti, vendar samo enkrat.Kot je opisano v Prilogi 01 – Razpisne specifikacije.Kot je opisano v razpisni dokumentaciji.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Kot je opisano v povabilu k oddaji ponudb.Odpiranja se lahko udeleži največ en zastopnik na ponudnika.Splošno sodiščeRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euV 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.2020-07-21PoljskaVaršavaNamen naročila je pridobiti storitve pomoči in svetovanja na področju raziskav in inovacij v treh sklopih:— sklop 1: strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore,— sklop 2: študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij,— sklop 3: podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij. Okvirna pogodba bo sklenjena v kaskadi z največ tremi izvajalci za vsak sklop. Cilj storitev iz te okvirne pogodbe je podpreti ali izboljšati dejavnosti, povezane z dolžnostmi in nalogami Frontexa na področju raziskav in inovacij. Frontex naj bi s to pogodbo na odprt in pregleden način pridobil visokokakovostno podporo in tehnično svetovanje na številnih področjih, pomembnih za raziskovalne in inovacijske dejavnosti Frontexa, v obliki storitev, izvedenih z dokazanim visokokakovostnim strokovnim znanjem v pogosto kratkih rokih.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opisano v razpisni dokumentaciji.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Seznam in kratek opis pogojev
Kot je opisano v Prilogi 01 – Razpisne specifikacije.

Postopek

Način odpiranja ponudb

2020-09-02

11:00

Kot je opisano v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranja se lahko udeleži največ en zastopnik na ponudnika.

Type of contest
Open
Datum
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
ne
Lokalni čas
11:00

Dopolnilne informacije

Ponovitev naročila
ne
Organ, pristojen za revizijo

Splošno sodišče

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.
Datum pošiljanja tega obvestila
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

20 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Poljska, Varšava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore

Value

EUR 700,000

Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore

Strokovno znanje na področju raziskav in inovacij ter storitve tehnične svetovalne podpore, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostne strokovne pomoči in svetovanja Frontexu za uspešno in učinkovito upravljanje in izvajanje njegovih dejavnosti na znanstvenih in tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Zahtevane storitve morajo biti vsebinsko usmerjene, z izjemo logističnih nalog. S temi storitvami se bo zagotovilo strokovno znanje in tehnično svetovanje v podporo, med drugim:

(a) konferencam, seminarjem, sestankom in delavnicam;

(b) delovnim skupinam in mrežam deležnikov.

Main site or place of performance

(a) storitve na daljavo: izvajanje v prostorih izvajalca;

(b) notranje storitve na lokaciji: izvajanje v prostorih Frontexa v Varšavi, Poljska;

(c) zunanje storitve na lokaciji: izvajanje na ozemlju katere koli države.

Description of renewals

Možnost samodejnega podaljšanja za dodatni 2 leti, vendar samo enkrat.

Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij

Value

EUR 2.4 million

Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij

Študije, analize in ocene na področju raziskav in inovacij, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostnih prilagojenih in sistematičnih študij, analiz, ocen in metodologij v podporo dejavnostim Frontexa na znanstvenih in tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Te storitve lahko vključujejo:

(a) raziskovalne študije;

(b) tehnične študije;

(c) analitične študije tehnološkega razkoraka;

(d) pregled raziskovalnih in inovacijskih projektov.

Main site or place of performance

(a) storitve na daljavo: izvajanje v prostorih izvajalca;

(b) notranje storitve na lokaciji: izvajanje v prostorih Frontexa v Varšavi, Poljska;

(c) zunanje storitve na lokaciji: izvajanje na ozemlju katere koli države.

Description of renewals

Možnost samodejnega podaljšanja za dodatni 2 leti, vendar samo enkrat.

Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij

Value

EUR 1.4 million

Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij

Podpora terenskim dejavnostim na področju raziskav in inovacij, kar zajema pogodbene storitve za zagotavljanje visokokakovostne strokovne tehnične pomoči Frontexu za izvajanje njegovih projektov, namenjenih izbiri, testiranju, potrjevanju in uveljavljanju novih tehnoloških rešitev v operativnih (ali njim podobnih) okoljih, na tehnoloških področjih, ki ustrezajo tematikam raziskav in inovacij. Pomemben del teh storitev bodo tehnične dejavnosti na terenu z zagotavljanjem praktičnega strokovnega znanja. Te storitve lahko vključujejo:

(a) podporo pilotnim projektom;

(b) podporo tehnološkim demonstracijskim projektom;

(c) podporo projektom tehnične pomoči;

(d) razvoj in uporabo metodologij za ocenjevanje operativne učinkovitosti tehnoloških sistemov.

Main site or place of performance

(a) storitve na daljavo: izvajanje v prostorih izvajalca;

(b) notranje storitve na lokaciji: izvajanje v prostorih Frontexa v Varšavi, Poljska;

(c) zunanje storitve na lokaciji: izvajanje na ozemlju katere koli države.

Description of renewals

Možnost samodejnega podaljšanja za dodatni 2 leti, vendar samo enkrat.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Development consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Data collection and collation services

Malta

Value: Not specified

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro