Tender description

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Furnizare de asistență pentru cercetare și inovare și de servicii de consiliereFrontex/OP/451/2020/ZBContractul vizează achiziționarea de asistență pentru cercetare și inovare și de servicii de consiliere în cadrul a trei loturi:Lotul 1: expertiză în cercetare și inovare și servicii de asistență pentru consultanță tehnică;Lotul 2: studii, analize și evaluări în domeniul cercetării și inovării;Lotul 3: susținere pentru cercetare și inovare în cadrul activităților desfășurate pe teren. Contractul-cadru se va realiza într-un sistem în cascadă cu maximum trei contractanți pentru fiecare lot. Serviciile furnizate în baza acestui contract-cadru vizează susținerea sau îmbunătățirea activităților legate de responsabilitățile și misiunea Frontex în domeniul cercetării și inovării. Acest contract trebuie să permită Frontex să comande asistență și consiliere tehnică de înaltă calitate, într-un mod deschis și transparent, într-o serie de domenii relevante pentru activitățile de cercetare și inovare ale Frontex, prin servicii livrate cu expertiză dovedită de înaltă calitate la termene adesea scurte.4500000.00Expertiză în cercetare și inovare și servicii de asistență în materie de consultanță tehnică1(a) servicii de la distanță: prestate la sediul contractantului;(b) servicii interne la locație: prestate la sediul Frontex din Varșovia – Polonia;(c) servicii externe la locație: prestate pe teritoriul oricărora dintre acestea.Expertiză în materie de cercetare și inovare și servicii de asistență pentru consiliere tehnică, constând în servicii contractate pentru punerea la dispoziția Frontex de asistență și consiliere profesională de înaltă calitate în vederea gestionării și desfășurării eficiente și eficace a activităților sale, în domenii științifice și tehnologice legate de domeniile tematice ale cercetării și inovării. Serviciile care urmează să fie prestate vor fi orientate spre conținut, fără a include sarcini logistice. Aceste servicii vor furniza expertiză și consiliere tehnică pentru a susține, printre altele:(a) conferințe, seminarii, reuniuni și ateliere;(b) grupuri de lucru și rețele de părți interesate.700000.0024Posibilitatea reînnoirii tacite pentru încă doi (2) ani, nu mai mult de o (1) dată.Studii, analize și evaluări în domeniul cercetării și inovării2(a) servicii de la distanță: prestate la sediul contractantului;(b) servicii interne la locație: prestate la sediul Frontex din Varșovia – Polonia;(c) servicii externe la locație: prestate pe teritoriul oricărora dintre acestea.Studii de cercetare și inovare, analize și evaluări, constând în servicii contractate pentru furnizarea în favoarea Frontex de studii, analize, evaluări și metodologii de înaltă calitate personalizate și sistematice pentru susținerea activităților sale, în domenii științifice și tehnologice legate de domeniile tematice ale cercetării și inovării. Aceste servicii pot include:(a) studii de cercetare;(b) studii tehnice;(c) studii de analiză a deficiențelor tehnologice;(d) revizuirea proiectelor de cercetare și inovare.2400000.0024Posibilitatea reînnoirii tacite pentru încă doi (2) ani, nu mai mult de o (1) dată.Sprijin pentru cercetare și inovare în ceea ce privește activitățile de teren3(a) servicii de la distanță: prestate la sediul contractantului;(b) servicii interne la locație: prestate la sediul Frontex din Varșovia – Polonia;(c) servicii externe la locație: prestate pe teritoriul oricărora dintre acestea.Sprijin pentru cercetare și inovare în cadrul activităților de teren, constând în servicii contractate pentru furnizarea în favoarea Frontex de asistență tehnică profesională de înaltă calitate pentru realizarea proiectelor sale, care vizează selectarea, testarea, validarea și stabilirea de noi soluții tehnologice în medii operaționale (sau aproape operaționale), în domenii tehnologice legate de domeniile tematice ale cercetării și inovării. Activitățile tehnice pe teren, furnizând expertiză practică, vor reprezenta o componentă semnificativă a acestor servicii. Aceste servicii pot include:(a) susținere pentru proiecte-pilot;(b) sprijin pentru proiecte demonstrative tehnologice;(c) sprijin pentru proiecte de asistență tehnică;(d) elaborarea și implementarea de metodologii de evaluare a performanței pentru performanța operațională a sistemelor tehnologice.1400000.0024Posibilitatea reînnoirii tacite pentru încă doi (2) ani, nu mai mult de o (1) dată.Astfel cum se descrie în anexa 01_Caietul de sarcini al licitației.Astfel cum se descrie în dosarul achiziției.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Astfel cum se descrie în invitația la licitație.La ședința de deschidere poate participa maximum un reprezentant din partea fiecărui ofertant.TribunalulRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euÎn termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.2020-07-21PoloniaVarşoviaContractul vizează achiziționarea de asistență pentru cercetare și inovare și de servicii de consiliere în cadrul a trei loturi:Lotul 1: expertiză în cercetare și inovare și servicii de asistență pentru consultanță tehnică;Lotul 2: studii, analize și evaluări în domeniul cercetării și inovării;Lotul 3: susținere pentru cercetare și inovare în cadrul activităților desfășurate pe teren. Contractul-cadru se va realiza într-un sistem în cascadă cu maximum trei contractanți pentru fiecare lot. Serviciile furnizate în baza acestui contract-cadru vizează susținerea sau îmbunătățirea activităților legate de responsabilitățile și misiunea Frontex în domeniul cercetării și inovării. Acest contract trebuie să permită Frontex să comande asistență și consiliere tehnică de înaltă calitate, într-un mod deschis și transparent, într-o serie de domenii relevante pentru activitățile de cercetare și inovare ale Frontex, prin servicii livrate cu expertiză dovedită de înaltă calitate la termene adesea scurte.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Condiţii de executare a contractului
Astfel cum se descrie în dosarul achiziției.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor
Astfel cum se descrie în anexa 01_Caietul de sarcini al licitației.

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2020-09-02

11:00

Astfel cum se descrie în invitația la licitație.

La ședința de deschidere poate participa maximum un reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Tip de concurs
Open
Data
2020-08-31
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
11:00

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Tribunalul

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
În termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

21 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Polonia, Varşovia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Expertiză în cercetare și inovare și servicii de asistență în materie de consultanță tehnică

Value

EUR 700,000

Expertiză în cercetare și inovare și servicii de asistență în materie de consultanță tehnică

Expertiză în materie de cercetare și inovare și servicii de asistență pentru consiliere tehnică, constând în servicii contractate pentru punerea la dispoziția Frontex de asistență și consiliere profesională de înaltă calitate în vederea gestionării și desfășurării eficiente și eficace a activităților sale, în domenii științifice și tehnologice legate de domeniile tematice ale cercetării și inovării. Serviciile care urmează să fie prestate vor fi orientate spre conținut, fără a include sarcini logistice. Aceste servicii vor furniza expertiză și consiliere tehnică pentru a susține, printre altele:

(a) conferințe, seminarii, reuniuni și ateliere;

(b) grupuri de lucru și rețele de părți interesate.

Main site or place of performance

(a) servicii de la distanță: prestate la sediul contractantului;

(b) servicii interne la locație: prestate la sediul Frontex din Varșovia – Polonia;

(c) servicii externe la locație: prestate pe teritoriul oricărora dintre acestea.

Description of renewals

Posibilitatea reînnoirii tacite pentru încă doi (2) ani, nu mai mult de o (1) dată.

Studii, analize și evaluări în domeniul cercetării și inovării

Value

EUR 2.4 million

Studii, analize și evaluări în domeniul cercetării și inovării

Studii de cercetare și inovare, analize și evaluări, constând în servicii contractate pentru furnizarea în favoarea Frontex de studii, analize, evaluări și metodologii de înaltă calitate personalizate și sistematice pentru susținerea activităților sale, în domenii științifice și tehnologice legate de domeniile tematice ale cercetării și inovării. Aceste servicii pot include:

(a) studii de cercetare;

(b) studii tehnice;

(c) studii de analiză a deficiențelor tehnologice;

(d) revizuirea proiectelor de cercetare și inovare.

Main site or place of performance

(a) servicii de la distanță: prestate la sediul contractantului;

(b) servicii interne la locație: prestate la sediul Frontex din Varșovia – Polonia;

(c) servicii externe la locație: prestate pe teritoriul oricărora dintre acestea.

Description of renewals

Posibilitatea reînnoirii tacite pentru încă doi (2) ani, nu mai mult de o (1) dată.

Sprijin pentru cercetare și inovare în ceea ce privește activitățile de teren

Value

EUR 1.4 million

Sprijin pentru cercetare și inovare în ceea ce privește activitățile de teren

Sprijin pentru cercetare și inovare în cadrul activităților de teren, constând în servicii contractate pentru furnizarea în favoarea Frontex de asistență tehnică profesională de înaltă calitate pentru realizarea proiectelor sale, care vizează selectarea, testarea, validarea și stabilirea de noi soluții tehnologice în medii operaționale (sau aproape operaționale), în domenii tehnologice legate de domeniile tematice ale cercetării și inovării. Activitățile tehnice pe teren, furnizând expertiză practică, vor reprezenta o componentă semnificativă a acestor servicii. Aceste servicii pot include:

(a) susținere pentru proiecte-pilot;

(b) sprijin pentru proiecte demonstrative tehnologice;

(c) sprijin pentru proiecte de asistență tehnică;

(d) elaborarea și implementarea de metodologii de evaluare a performanței pentru performanța operațională a sistemelor tehnologice.

Main site or place of performance

(a) servicii de la distanță: prestate la sediul contractantului;

(b) servicii interne la locație: prestate la sediul Frontex din Varșovia – Polonia;

(c) servicii externe la locație: prestate pe teritoriul oricărora dintre acestea.

Description of renewals

Posibilitatea reînnoirii tacite pentru încă doi (2) ani, nu mai mult de o (1) dată.

SIMILAR TENDERS

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro