Tender description

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Предоставяне на подкрепа за научни изследвания и иновации и консултантски услугиFrontex/OP/451/2020/ZBПоръчката има за цел да се осигури подкрепа за научни изследвания и иновации и консултантски услуги в три обособени позиции:Обособена позиция 1: услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновациите;Обособена позиция 2: проучвания в областта на научните изследвания и иновациите, анализи и оценки;Обособена позиция 3: подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите. Рамковият договор ще бъде в каскадна система с до трима изпълнители на всяка обособена позиция. Услугите, предоставяни в рамките на настоящия рамков договор, имат за цел да подкрепят или подобрят дейности, свързани с отговорностите и мисията на Frontex в областта на научните изследвания и иновациите. Настоящата поръчка ще позволи на Frontex да възложи висококачествена подкрепа и технически консултации по открит и прозрачен начин в редица области, свързани с научноизследователските и иновационни дейности на Frontex, чрез услуги, предоставяни с доказани висококвалифицирани експертни познания, често в кратки срокове.4500000.00Услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновациите1а) услуги от разстояние: ще бъдат предоставяни в помещенията на изпълнителя;б) вътрешни услуги на място: ще бъдат предоставяни в помещенията на Frontex във Варшава — Полша;в) външни услуги на място: извършва се на територията на всеки.Услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновации, състоящи се в договорени услуги за предоставяне на Frontex на висококачествена професионална подкрепа и консултации за ефикасно и ефективно управление и провеждане на дейностите на Frontex в научните и технологичните области, свързани с тематичните области на научните изследвания и иновациите. Услугите, които ще се предоставят, трябва да са ориентирани към съдържанието, без да включват логистични задачи. Тези услуги ще предоставят експертен опит и технически консултации, освен всичко друго:а) конференции, семинари, срещи и работни ателиета;б) работни групи и мрежи от заинтересовани лица.700000.0024Възможност за мълчаливо подновяване за допълнителни две (2) години, не повече от един (1) път.Проучвания в областта на научните изследвания и иновациите, анализи и оценки2а) услуги от разстояние: ще бъдат предоставяни в помещенията на изпълнителя;б) вътрешни услуги на място: ще бъдат предоставяни в помещенията на Frontex във Варшава — Полша;в) външни услуги на място: извършва се на територията на всеки.Проучвания в областта на научните изследвания и иновации, анализи и оценки, състоящи се в договорени услуги за предоставяне на Frontex на висококачествени специализирани и систематични проучвания, анализи, оценки и методологии в подкрепа на дейностите на Frontex в научните и технологични области, свързани с тематичните области на научните изследвания и иновациите. Тези услуги могат да включват:а) изследователски проучвания;б) технически проучвания;в) проучвания за анализ на технологични пропуски;г) преглед на научноизследователски и иновационни проекти.2400000.0024Възможност за мълчаливо подновяване за допълнителни две (2) години, не повече от един (1) път.Подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите3а) услуги от разстояние: ще бъдат предоставяни в помещенията на изпълнителя;б) вътрешни услуги на място: ще бъдат предоставяни в помещенията на Frontex във Варшава — Полша;в) външни услуги на място: извършва се на територията на всеки.Подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите, състоящи се в договорени услуги за предоставяне на Frontex на висококачествена професионална подкрепа и консултации за провеждане на своите проекти, насочени към подбор, тестване, утвърждаване и създаване на нови технологични решения в оперативна (или близо до оперативна) среда, в технологични области, свързани с тематичните области на научните изследвания и иновациите. Полевите технически дейности, които ще предоставят практически опит, ще представляват съществен компонент на тези услуги. Тези услуги могат да включват:а) подкрепа за пилотни проекти;б) подкрепа по демонстрационни проекти за технологии;в) подкрепа по проекти за техническа помощ;г) разработване и прилагане на методологии относно оценяване на работата на оперативните характеристики на технологичните системи.1400000.0024Възможност за мълчаливо подновяване за допълнителни две (2) години, не повече от един (1) път.Както е описано в Приложение 01 — Тръжни спецификации.Както е описано в документите за обществена поръчка.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Както е описано в поканата за участие в търг.На заседанието по отварянето може да присъства не повече от един упълномощен представител на всеки оферент.Общ съдRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euВ рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.2020-07-21ПолшаВаршаваПоръчката има за цел да се осигури подкрепа за научни изследвания и иновации и консултантски услуги в три обособени позиции:Обособена позиция 1: услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновациите;Обособена позиция 2: проучвания в областта на научните изследвания и иновациите, анализи и оценки;Обособена позиция 3: подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите. Рамковият договор ще бъде в каскадна система с до трима изпълнители на всяка обособена позиция. Услугите, предоставяни в рамките на настоящия рамков договор, имат за цел да подкрепят или подобрят дейности, свързани с отговорностите и мисията на Frontex в областта на научните изследвания и иновациите. Настоящата поръчка ще позволи на Frontex да възложи висококачествена подкрепа и технически консултации по открит и прозрачен начин в редица области, свързани с научноизследователските и иновационни дейности на Frontex, чрез услуги, предоставяни с доказани висококвалифицирани експертни познания, често в кратки срокове.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
Както е описано в документите за обществена поръчка.
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Списък и кратко описание на условията
Както е описано в Приложение 01 — Тръжни спецификации.

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-09-02

11:00

Както е описано в поканата за участие в търг.

На заседанието по отварянето може да присъства не повече от един упълномощен представител на всеки оферент.

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-31
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
11:00

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

25 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

Полша, Варшава

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновациите

Value

EUR 700,000

Услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновациите

Услуги по подкрепа на експертни познания и технически консултации в областта на научните изследвания и иновации, състоящи се в договорени услуги за предоставяне на Frontex на висококачествена професионална подкрепа и консултации за ефикасно и ефективно управление и провеждане на дейностите на Frontex в научните и технологичните области, свързани с тематичните области на научните изследвания и иновациите. Услугите, които ще се предоставят, трябва да са ориентирани към съдържанието, без да включват логистични задачи. Тези услуги ще предоставят експертен опит и технически консултации, освен всичко друго:

а) конференции, семинари, срещи и работни ателиета;

б) работни групи и мрежи от заинтересовани лица.

Main site or place of performance

а) услуги от разстояние: ще бъдат предоставяни в помещенията на изпълнителя;

б) вътрешни услуги на място: ще бъдат предоставяни в помещенията на Frontex във Варшава — Полша;

в) външни услуги на място: извършва се на територията на всеки.

Description of renewals

Възможност за мълчаливо подновяване за допълнителни две (2) години, не повече от един (1) път.

Проучвания в областта на научните изследвания и иновациите, анализи и оценки

Value

EUR 2.4 million

Проучвания в областта на научните изследвания и иновациите, анализи и оценки

Проучвания в областта на научните изследвания и иновации, анализи и оценки, състоящи се в договорени услуги за предоставяне на Frontex на висококачествени специализирани и систематични проучвания, анализи, оценки и методологии в подкрепа на дейностите на Frontex в научните и технологични области, свързани с тематичните области на научните изследвания и иновациите. Тези услуги могат да включват:

а) изследователски проучвания;

б) технически проучвания;

в) проучвания за анализ на технологични пропуски;

г) преглед на научноизследователски и иновационни проекти.

Main site or place of performance

а) услуги от разстояние: ще бъдат предоставяни в помещенията на изпълнителя;

б) вътрешни услуги на място: ще бъдат предоставяни в помещенията на Frontex във Варшава — Полша;

в) външни услуги на място: извършва се на територията на всеки.

Description of renewals

Възможност за мълчаливо подновяване за допълнителни две (2) години, не повече от един (1) път.

Подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите

Value

EUR 1.4 million

Подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите

Подкрепа за полеви дейности в областта на научните изследвания и иновациите, състоящи се в договорени услуги за предоставяне на Frontex на висококачествена професионална подкрепа и консултации за провеждане на своите проекти, насочени към подбор, тестване, утвърждаване и създаване на нови технологични решения в оперативна (или близо до оперативна) среда, в технологични области, свързани с тематичните области на научните изследвания и иновациите. Полевите технически дейности, които ще предоставят практически опит, ще представляват съществен компонент на тези услуги. Тези услуги могат да включват:

а) подкрепа за пилотни проекти;

б) подкрепа по демонстрационни проекти за технологии;

в) подкрепа по проекти за техническа помощ;

г) разработване и прилагане на методологии относно оценяване на работата на оперативните характеристики на технологичните системи.

Main site or place of performance

а) услуги от разстояние: ще бъдат предоставяни в помещенията на изпълнителя;

б) вътрешни услуги на място: ще бъдат предоставяни в помещенията на Frontex във Варшава — Полша;

в) външни услуги на място: извършва се на територията на всеки.

Description of renewals

Възможност за мълчаливо подновяване за допълнителни две (2) години, не повече от един (1) път.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro

Belgium : Brussels - Advancing Industrial Decarbonisation by Assessing the Future use of Renewable Energies in Industrial Processes

Belgium

Value: 525,000 Euro

Poland : Warsaw - Provision of Research and Innovation Assistance and Advisory Services

Poland

Value: 4.5 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Cork - Research services

Ireland

Value: 215,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Control and Enforcement Rules for geographical indication (GI) protection for non-agricultural products in the EU

Belgium

Value: 220,000 Euro