Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 199-450379
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33696500

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 170,295

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Qiagen

Value

PLN Not specified

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Qiagen Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Odczynniki laboratoryjne firmy Biovision

Value

PLN Not specified

Odczynniki laboratoryjne firmy Biovision Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Odczynniki laboratoryjne firmy Cell Signaling

Value

PLN Not specified

Odczynniki laboratoryjne firmy Cell Signaling Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Kolumny i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Agilent

Value

PLN Not specified

Kolumny i drobny sprzęt laboratoryjny firmy Agilent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Filtry firmy Merck

Value

PLN Not specified

Filtry firmy Merck Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Kolumny Easy-Spray firmy Thermo Scientific

Value

PLN Not specified

Kolumny Easy-Spray firmy Thermo Scientific Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt okulistyczny

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt okulistyczny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Scientific

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Scientific Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Scientific

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Thermo Scientific Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt firmy Axygen

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt firmy Axygen Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Greiner Bio-One

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Greiner Bio-One Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt firmy Mettler Toledo

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt firmy Mettler Toledo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Merck

Value

PLN Not specified

Drobny sprzęt laboratoryjny firmy Merck Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Czujnik ProAQT

Value

PLN Not specified

Czujnik ProAQT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Klatki na myszy firmy Tecniplast

Value

PLN Not specified

Klatki na myszy firmy Tecniplast Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – Formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Main site or place of performance

Uniwersytet Medyczny, Centrum Medycyny doświadczalnej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok

Award criteria

Termin dostawy

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Norway : Bodø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Marine patrol vessels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 388,800 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Hospital beds

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.1 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified