Tender description

Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie z podziałem na Części:

Część I – Rejon w Augustowie,

Część II – Rejon w Białymstoku,

Część III – Rejon w ZambrowieProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 244-558800

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 77211500

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część I – Rejon w Augustowie

Value

PLN Not specified

Część I – Rejon w Augustowie

Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie z podziałem na Części:

Część I – Rejon w Augustowie,

Additional information

1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.6.2020 roku lub do wyczerpania kwoty brutto przeznaczonej na realizacje zadania w zależności, co nastąpi wcześniej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 500,00 PLN.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo podlaskie

Award criteria

Termin wykonania uporządkowania terenu po wycince, cięciach pielęgnacyjnych i/lub karczowaniu

40

60

Część II – Rejon w Białymstoku

Value

PLN Not specified

Część II – Rejon w Białymstoku

Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie z podziałem na Części:

Część II – Rejon w Białymstoku,

Additional information

1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.6.2020 roku lub do wyczerpania kwoty brutto przeznaczonej na realizacje zadania w zależności, co nastąpi wcześniej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 800,00 PLN

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo podlaskie

Award criteria

Termin wykonania uporządkowania terenu po wycince, cięciach pielęgnacyjnych i/lub karczowaniu

40

60

Część III – Rejon w Zambrowie

Value

PLN Not specified

Część III – Rejon w Zambrowie

Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie z podziałem na Części:

Część III – Rejon w Zambrowie

Additional information

1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.6.2020 roku lub do wyczerpania kwoty brutto przeznaczonej na realizacje zadania w zależności, co nastąpi wcześniej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 800,00 PLN

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Main site or place of performance

Polska, województwo podlaskie

Award criteria

Termin wykonania uporządkowania terenu po wycince, cięciach pielęgnacyjnych i/lub karczowaniu

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Liverpool - Horticultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Maidstone - Agricultural and horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.6 million Pound Sterling

Malta : Qormi - Site-clearance work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Antrim - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Preston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 872,000 Pound Sterling