Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i testów laboratoryjnych Wraz z dzierżawą aparatury medycznej w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym - Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach:Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 193-437664
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11 Main CPV code 33696200

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.6 million

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1 - Testy paskowe do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33124131-2),

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 - Testy paskowe do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33124131-2), 1 pozycja w pakiecie + dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 2 - Odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 - Odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7), 46 pozycji w pakiecie + dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, (kod CPV 33696200-7), poz. 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, (kod CPV 33696200-7), poz. 1 Poz.1- Czynnik reumatoidalny RF (100 ozn.), Kontrola (+) i (-).

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7) poz. 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7) poz. 2 Poz. 2 - Mononukleoza — w każdej klasie po 50 testów; testy immunochromatograficzne do wykrywania przeciwciał: a) we wczesnej b) późnej Fazie mononukleozy z jednoczesnym wykryciem wirusa EBV, zawierające kontrolę

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 3 Poz. 3- Test lateksowy – LE - test (50 ozn.), Kontrola (+) i (-).

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 4 Poz. 4 - Krew utajona w kale - test kasetkowy, immunochromatograficzny, eliminujący dietę, czułość 25 ng/ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 5 Poz.5 - a) Giardia – test paskowy immunochromatograficzny do wykrywania w kale cyst Giardia Lamblia, b) Kontrola pozytywna dla w/w testu, 1ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 6

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 6 Poz. 6- Barbiturany - test jakościowy, płytkowy, jednostopniowy do wykrywania barbituranów w moczu metodą immunochromatograficzną, czułość testu 300 ng/ml

Main site or place of performance

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 7

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 7 Poz. 7 - Benzodiazepiny test jakościowy, płytkowy, jednostopniowy do wykrywania benzodiazepin w moczu metodą immunochromatograficzną, czułość testu 300 ng/ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 8

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 8 Poz. 8 - Kotynina – test jakościowy, płytkowy, jednostopniowy do wykrywania kotyniny w moczu metodą immunochromatograficzną, czułość testu 200 ng/ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 9

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 9 Poz. 9 - Trójcykliczne antydepresanty - test jakościowy, płytkowy, jednostopniowy do wykrywania w moczu TCA, czułość testu 1 000 ng/ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 10

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 10 Poz.10 - Ketamina - test jakościowy, płytkowy, jednostopniowy do wykrywania ketaminy w moczu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 11

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 11 Poz. 11 - Wielopanelowy test do wykrywania narkotyków i dopalaczy w moczu zawierający wymienione substancje / grupy sybstancji: — opiaty — ekstazy — metadon — benzodiazepiny— amfetamina — marihuana — metamfetamina — syntetyczna marihuana — fenantyl — buprenofina — mefedron — kannabinoidy

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz.12

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz.12 Poz.12 - NARKOTYKI - testy jakościowe płytkowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną w nawiasach podano czułość testów w ng/ml. poz. 12a-12h

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 13

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 13 Poz. 13 - Zestaw do wykrywania reakcji POX w leukocytach wraz ze wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi odczynnikanmi nie zawartymi w zestawie (W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje, podać ich numery katalogowe i cenę)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskigo w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 14

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 14 Poz.14 - Zestaw do wykrywania reakcji PAS w leukocytach wraz ze wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi odczynnikami nie zawartymi w zestawie (W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje, podać ich numery katalogowe i cenę)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 15

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 15 Poz. 15-Zestaw odczynnikowy do analizy jakościowej głównych składników kamieni moczowych: węglanów, wapnia, magnezu, jonów amonowych, szczawianów, Fosforanów,kwasu moczowego i cystyny na 20-30 oznaczeń. Zestaw zawiera wszystkie Niezbędne akcesoria do wykonania badań z wyjątkiem moździerza oraz umożliwia procentowe określenie składu kamienia. Ważność zestawu min. 1 rok.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 16

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 16 Poz. 16-Papierki wskaźnikowe w formie książeczki o zakresie pH 3,8-5,4 (5,6); ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 100 pasków

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 17

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 17

Poz.17- Papierki wskaźnikowe w formie książeczki o zakresie pH 5,4(4,0) – 7,0 (8,0), ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania.

Opak. min. 100 pasków.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 18

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 18 Poz.18- Papierki wskaźnikowe w formie książeczki o zakresie pH 6,2 (6,4) – 8,0(8,2); ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 100 pasków.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 19

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 19 Poz. 19 - Celluloza, arkusze plastikowe do TLC (bez wskaźnika fluorescencyjnego), grubość warstwy 0,1 mm, wielkość arkuszy 20 x 20 cm, op. 25 szt.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 20

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 20 Poz. 20-a)17-Ketosterydy (17-KS) — test kolumnowy manualny z użyciem jednorazowych kolumn wypełnionych absorbentem.(*) — zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania. b)Mocz kontrolny dla poz. 20 a, op. 20-25 ml, wartości normalne

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 21

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 21 Poz. 21-Waaler - Rose - test półilościowy do określenia miana klasy IgM czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej przy użyciu mikropłytek metodą hemaglutynacji. Nie dopuszczamy innych metod.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 22

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 22

Poz. 22 - Antytrombina III

a) zestaw, metoda kolorymetryczna z chromogenem, z aplikacją na aparat CHROM 7, opak. jedn. w zestawie nie większe niż 3 ml, trwałość odczynnika roboczego min. 1 miesiąc b) osocze kalibracyjne, op.1 ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 23

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 23 Poz. 23 Test do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych ANA metodą immunofluorescencji pośredniej zawierający preparaty: 1) ludzkich komórek nabłonkowych Hep 2) skrawki wątroby małpy Oraz kontrolę dodatnią i ujemną i odczynniki: znakowana fluoresceiną surowicą anty-IgG. — zawierający wszystkie niezbędne odczynniki i inne materiały oraz akcesoria konieczne do wykonania badania. Bezpłatne szkolenie w zakresie przeprowadzania badań oraz bezpłatne badania kontrolne w przypadku uzyskania wyników wątpliwych.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 24

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 24

Poz. 24 - Testy paskowe do identyfikacji przeciwciał: a) przeciwjądrowych ANA (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Ro-52, Jo-1, centromery, dsDNA, histony, Nukleosomy, rybosomalne białko P i DFS-70) — kompatybilne z testem do diagnostyki przeciwciał ANA Metodą immunofluorescencji pośredniej. b) przeciw cytoplazmie neutrofili zawierające antygeny PR3 oraz MPO

c) testy paskowe zawierające antygeny specyficzne dla krztuśćca (Bordatella pertusis) — w klasie IgA d) testy paskowe zawierające antygeny specyficzne dla krztuśćca (Bordatella pertusis) — w klasie IgG e) dzierżawa urządzeń pomocniczych jeżeli wykonanie badań ich wymaga (z wyjątkiem pipet automatycznych) -wyszczególnić pozycje. Bezpłatne szkolenie w zakresie przeprowadzania badań oraz bezpłatne badania kontrolne w przypadku uzyskania wyników wątpliwych.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 25

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 25 Poz. 25-Odczynniki do badania PMR a) Odcznnik Samsona (do liczenia pleocytozy w PMR), op. 100 ml b) Pandy, op. (100-200 ml), Termin ważności min. 8 mies. c) Nonne-Apelt, op.(100-200 ml), termin ważności min. 8 mies.

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 26

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 26 Poz. 26 - Odczynnik mikrobiologiczny Roztwór chlorku sodowego 0,9 % buforowany PBS (pH 7,0) op. 500 ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 27

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 27 Poz. 27 - Odczynnik mikrobiologiczny Błękit metylenowy Löfflera (Neisser I), op. 100 ml

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 28

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 - Różne odczynniki i testy do wybranych badań, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 28 Poz. 28 - Odczynniki chemiczne i sączki (28a - 28L)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 4 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (kod CPV 33696200-7), 4 pozycje w pakiecie i dzierżawa analizatora głównego i back up

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 1 Poz. 1-A) Borrelia IgM w surowicy (min. 96 ozn.) b) Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (min. 96 ozn.) c) Borrelia IgG w surowicy (min. 96 ozn.) d) Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (min. 96 ozn.) e) test potwierdzenia Borrelia IgG wraz z odczynnikami zapewniającymi pracę na 1 rok (min. 24 ozn.) f) test potwierdzenia Borrelia IgM wraz z odczynnikami zapewniającymi pracę przez 1 rok (min. 24 ozn.).

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 2 Poz. 2-17-Hydroksyprogesteron (min. 96 ozn.)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 3 Poz. 3-Wolny kortizol w moczu (min. 96 ozn.)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 4 Poz. 4-a) Yersinia enterocolitica IgA w surowicy (min. 96 ozn.) b) Yersinia enterocolitica IgG w surowicy (min. 96 ozn.)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 - Odczynniki do wykonywania badań metodą Elisa, rozpatrywane pozycjami (kod CPV 33696200-7), poz. 5 Poz. 5-Leptyna (min. 96 ozn.)

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 6 - Odczynniki do diagnostyki markerów obrotu kostnego oraz innych badań wraz z dzierżawą analizatorów (podstawowego i zapasowego) (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 - Odczynniki do diagnostyki markerów obrotu kostnego oraz innych badań wraz z dzierżawą analizatorów (podstawowego i zapasowego) (kod CPV 33696200-7), 25 pozycji +Dzierżawa dwóch analizatorów (podstawowy + back-up).

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 7 - Materiały kontrolne dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (kod CPV 33696200-7)

Value

PLN Not specified

Pakiet 7 - Materiały kontrolne dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (kod CPV 33696200-7) 1 pozycja w pakiecie

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 8 - Odczynniki do oznaczania IgE swoistego wraz z dzierżawą aparatury (kod CPV 33696200-7), (rozpatrywane pozycjami) poz. 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 - Odczynniki do oznaczania IgE swoistego wraz z dzierżawą aparatury (kod CPV 33696200-7), (rozpatrywane pozycjami) poz. 1 1 pozycja w pakiecie + dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 8 - Odczynniki do oznaczania IgE swoistego wraz z dzierżawą aparatury (kod CPV 33696200-7),(rozpatrywane pozycjami) poz. nr 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 - Odczynniki do oznaczania IgE swoistego wraz z dzierżawą aparatury (kod CPV 33696200-7),(rozpatrywane pozycjami) poz. nr 2 Poz. 2 w pakiecie + dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 9 - Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 9 - Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7), 31 pozycji w pakiecie + dzierżawa analizatora

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 10 - Zestawy odczynnikowe do analizatora MINICAP (kod CPV 33696600-1),

Value

PLN Not specified

Pakiet 10 - Zestawy odczynnikowe do analizatora MINICAP (kod CPV 33696600-1), 1 pozycja w pakiecie poz. 1a -1d

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Pakiet 11 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 11 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego (kod CPV 33696200-7), 7 pozycji w pakiecie + Dzierżawa analizatora koagulologicznego

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 12 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 24 parametrowych (analizatora głównego i zapasowego) (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 12 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 24 parametrowych (analizatora głównego i zapasowego) (kod CPV 33696200-7), 3 pozycje w pakiecie + Dzierżawa 2 analizatorów

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 13 - Odczynniki wraz z dzierżawą aparatu do barwienia rozmazów krwi obwodowej, szpików, płynów mózgowo-rdzeniowych i płynów z jam ciała (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 13 - Odczynniki wraz z dzierżawą aparatu do barwienia rozmazów krwi obwodowej, szpików, płynów mózgowo-rdzeniowych i płynów z jam ciała (kod CPV 33696200-7), 1 pozycji w pakiecie + Dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 14 - Odczynniki do oznaczania czynników krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 14 - Odczynniki do oznaczania czynników krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7), 1 pozycja w pakiecie + dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

Pakiet 15 - Odczynniki do oznaczania hemoglobiny glikowannej metodą chromatograficzną (HPLC) wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7),

Value

PLN Not specified

Pakiet 15 - Odczynniki do oznaczania hemoglobiny glikowannej metodą chromatograficzną (HPLC) wraz z dzierżawą analizatora (kod CPV 33696200-7), 1 pozycja w pakiecie + Dzierżawa aparatu

Main site or place of performance

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44

Award criteria

jakość

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Protective and safety clothing

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Seascale - X-ray inspection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Haugesund - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Kumanovo - Various medicinal products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar