Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na: Usługi serwisowe dzierżawionych kombajnów ścianowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od EICKHOFF POLONIA LTD Sp. z o.o.

Zadanie nr 2: Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.

Zadanie nr 3: Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od FAMUR S.A. i KOPEX SA (Grupa kapitałowa FAMUR).Procedura

The procurement involves the establishment of a framework agreement
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 193-437555

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31 Main CPV code 50000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 15.9 million

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od EICKHOFF POLONIA LTD Sp. z o.o.

Value

PLN Not specified

Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od EICKHOFF POLONIA LTD Sp. z o.o. Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od EICKHOFF POLONIA LTD Sp. z o.o.

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej SA

Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.

Value

PLN Not specified

Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o. Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej SA

Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od FAMUR S.A. i KOPEX SA (Grupa kapitałowa FAMUR)

Value

PLN Not specified

Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od FAMUR S.A. i KOPEX SA (Grupa kapitałowa FAMUR) Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od FAMUR S.A. i KOPEX SA (Grupa kapitałowa FAMUR)

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej SA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ballymena - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Durham - Vehicle towing-away services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Cranes

Norway

Value: Not specified

Norway : Norheimsund - Maintenance and repair of reprographic machinery

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Ventilation installation work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Paints

Ireland

Value: 200,000 Euro