Tender description

3. przedmiot konkursu

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii udzielającego zamówienia w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4.

Wykaz świadczeń wymaganych przez Udzielającego zamówienia określa Załącznik nr 4 do SWKO.

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń będących przedmiotem zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SWKO.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

odwolania@uzp.gov.pl

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+22 4587801

odwolania@uzp.gov.pl

+22 4587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 85146000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 223,110

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zad. 1 - Badania laboratoryjne

Value

PLN Not specified

Zad. 1 - Badania laboratoryjne

3. Przedmiot konkursu

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii udzielającego zamówienia w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4.

Wykaz świadczeń wymaganych przez Udzielającego zamówienia określa Załącznik nr 4 do SWKO.

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń będących przedmiotem zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SWKO.

Main site or place of performance

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Kardiologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, POLSKA

Zad. 2 – Badania serologiczne

Value

PLN Not specified

Zad. 2 – Badania serologiczne

3. Przedmiot konkursu

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii udzielającego zamówienia w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4.

Wykaz świadczeń wymaganych przez Udzielającego zamówienia określa Załącznik nr 4 do SWKO.

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń będących przedmiotem zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SWKO.

Main site or place of performance

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Kardiologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Cambridge - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bridgend - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 990,000 Pound Sterling

Sweden : Uppsala - Research laboratory services

Sweden

Value: 7.5 million Swedish Krona

United Kingdom : Cambridge - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Sittingbourne - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 90.6 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling