Tender description

Dostawa opatrunków w częściach opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załączniku nr 1a do specyfikacji.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-10
Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołania wnosi się do Prezesa KIO w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie określonej w art. 180 ustawy Pzp.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33141110

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 9,120

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kompresy i inne

Value

PLN Not specified

Kompresy i inne Opatrunki zgodnie z opisem załącznika nr 1a do specyfikacji oraz ogłoszeniu o zamówieniu

Award criteria

Ocena techniczna (jakość)

20

80

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Opatrunki typu Tegaderm, typu Jelonet, plastry typu Prestovis, typu Durapore, folia operacyjna typu Joban i in.

Value

PLN Not specified

Opatrunki typu Tegaderm, typu Jelonet, plastry typu Prestovis, typu Durapore, folia operacyjna typu Joban i in.

1. Folia operacyjna typu Joban 60x45 x 10 szt. 8 op.

2. Opatrunek typu Tegaderm owalny 8,5x10,5 x 50 szt. Do wkłuć centralnych z nacięciem. 50 op.

3. Opatrunek typu Tegaderm 6x7 x 100 szt. 380 op.

4. Plaster z opatrunkiem typu Prestovis 10 cm x 8 cm 400 szt

5. Plaster z opatrunkiem typu Prestopor 10 x 8 cm 100 szt.

6. Paski do zamykania ran typu Steri STRIP 6 mm x 100 mm (op. = 50 szt. x 10 pasków) 20 op.

7. Plaster typu Durapore 1,25 x 9,1-9,2 m 800 szt.

8. Plaster typu Durapore 5 m x 2,5 cm 120 szt

9. Folia chirurgiczna typu Steri-drape 28x25cm x 10szt. 20 op.

10. Przylepiec chirurgiczny bez papieru zabezpieczającego, z rozciągliwej włókniny na kleju akrylowym, perforowany co 5 cm, wodoodporny, porowaty, oddychający, nie skleja się samoistnie 9,14 m x 5 cm 24 szt.

11. Opatrunek typu Jelonet 10x10cm x 10 szt. 230 op.

12. Opatrunek typu Tegaderm 10 x 12cm x 50 szt. 20 op.

Award criteria

Ocena techniczna (jakość)

20

80

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Utleniona celuloza typu Surgicel

Value

PLN Not specified

Utleniona celuloza typu Surgicel

1. Utleniona regenerowana celuloza

O działaniu hemostatycznym o wym.: 5cm x 7,5 cm x 12 szt.

2. Utleniona regenerowana celuloza

O działaniu hemostatycznym o wym.: 10cm x 20 cm x 12 szt.

Award criteria

Ocena techniczna (jakość)

20

80

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Opatrunki specjalistyczne

Value

PLN Not specified

Opatrunki specjalistyczne Opatrunki zgodnie z opisem załącznika nr 1a do specyfikacji oraz ogłoszeniem o zamówieniu.

Award criteria

Ocena techniczna (jakość)

20

80

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Podkład higieniczny

Value

PLN Not specified

Podkład higieniczny

1. Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim,

Z zakładkami bocznymi, umożliwiającymi zabezpieczenie podkładu przed przesuwaniem się przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac, rozmiar całkowity podkładu: długość minimum 180 cm; szerokość: 70 cm, warstwa chłonna na środku – z pulpą celulozową i z absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej: 60 x 80 cm; chłonność 1 750 ml. szt. 300 Od strony pacjenta: włóknina 15 g/m

2

(lub min. 12 g/m?) miękka, przyjazna dla skóry, która zapewnia komfort choremu; od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem – folia PE 21 g/m? (lub min. 18 g/m?).

Szt. 300

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Biomedical equipment

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Cardiovascular devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Workwear accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120,000 Pound Sterling