Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych, chemioterapia, programy lekowe do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.

2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (uwaga: dla produktów do żywienia dojelitowego termin ważności nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu).

3. W programach lekowych i chemioterapii dopuszcza się tylko leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ(cena leku nie może przekroczyć limitu finansowania ustalonego przez NFZ).

4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2019/S 011-021009

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30 Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 15

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 15

Amoxicillinum+ acidum clavulanicum 1 g+0,2 g fiolka 30000

Amoxicillinum+ acidum clavulanicum 875 mg+125 mg tabletka 7000

Additional information

Zamawiający dokonuje usunięcia pakietu nr 15 z postępowania nr 1/ZP/2019.

Numeracja pozostałych pakietów nie ulega zmianie.

Main site or place of performance

Apteka Szpitalna Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 57.4 million Denar

Malta : Floriana - Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 817,740 Pound Sterling

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone