Tender description

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie na rzecz zamawiającego usług serwisowych infrastruktury serwerowej, w tym urządzeń i systemów podtrzymywania napięcia, urządzeń systemu monitoringu środowiskowego, systemu gaszenia, szaf serwerowych, urządzeń architektury sprzętowej i oprogramowania.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08 Main CPV code 72591000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 6.0 million

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Serwis infrastruktury serwerowni

Value

PLN Not specified

Serwis infrastruktury serwerowni Usługa serwisowa infrastruktury CPD obejmująca system klimatyzacji, urządzenia monitoringu środowiskowego, listwy zasilające PDU, system monitoringu zasilania, systemu gaszenia, szafy serwerowe, system podtrzymujący napięcie UPS

Main site or place of performance

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, POLSKA

Serwis serwerów i aplikacji.

Value

PLN Not specified

Serwis serwerów i aplikacji. Usługa serwisowa architektury sprzętowej i aplikacji obejmująca między innymi urządzenia PAN-SVC-BKLN-3020, PAN-PA-3020-URL, PAN-PA-3020-TP, IBM – typ maszyny 2072, IBM – typ maszyny 2076, IBM – typ maszyny 3573, IBM - Storwize V7000 Base, IBM - Storwize V3700 Base, IBM - TS3100, McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Servers, Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Standard for Vmware

Award criteria

Dodatkowy wymiar godzin inżyniera serwisowego

30

70

Main site or place of performance

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Harbour equipment maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 520,000 Pound Sterling

Norway : Trondheim - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Finland : Helsinki - IT services: consulting, software development, Internet and support

Finland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Industry specific software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

Norway : Oslo - Telecommunications services

Norway

Value: 220.0 million Norwegian Krone