Tender description

1. Przedmiotem zamówienia była dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części.

3. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający w przypadku zmniejszenia liczby słuchaczy i pracowników zastrzegł możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 30 % łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne

Roszczenia finansowe oraz prawne. Zamawiający zastrzegł również prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.

4. Wykonawcy zobowiązali się zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 192-433533
An electronic auction will be used
tak
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 15000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.4 million

Locations

Polska, Legionowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Artykuły różne.

Value

PLN Not specified

Artykuły różne.

Artykuły różne – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, o właściwym smaku i zapachu, bez oznak wilgoci, zbrylenia i pleśni.

Termin przydatności do spożycia:

— masło roślinne – minimum 2 miesiące od daty dostawy,

— kawa liofilizowana rozpuszczalna i puree ziemniaczane – minimum 12 miesięcy od daty dostawy,

— płatki kukurydziane – minimum 4 miesiące od daty dostawy,

— pozostałe artykuły – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Przyprawy do potraw, sosy i zupy w proszku.

Value

PLN Not specified

Przyprawy do potraw, sosy i zupy w proszku.

Przyprawy do potraw, sosy i zupy w proszku – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, o właściwym smaku i zapachu, bez oznak wilgoci i zbrylenia.

Termin przydatności do spożycia:

— czosnek – minimum 7 miesięcy od daty dostawy,

— pozostałe artykuły – minimum 8 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Słodycze.

Value

PLN Not specified

Słodycze.

Słodycze – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, o właściwym smaku i zapachu.

Termin przydatności do spożycia – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Owoce i warzywa mrożone.

Value

PLN Not specified

Owoce i warzywa mrożone.

Owoce i warzywa mrożone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, o właściwym smaku i zapachu, bez oznak powtórnego zamrażania.

Warzywa sypkie, nie oblodzone, wolne od zlepieńców trwałych, praktycznie bez uszkodzeń mechanicznych i oparzeliny mrozowej.

Owoce całe, sypkie, odszypułkowane, nie popękane, nie zdeformowane, nie podsuszone, nie oblodzone bez trwałych zlepieńców.

Termin przydatności do spożycia – minimum 3 miesiące od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Owoce i warzywa mrożone.

Value

PLN Not specified

Owoce i warzywa mrożone.

Owoce i warzywa mrożone – dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, o właściwym smaku i zapachu, bez oznak powtórnego zamrażania.

Warzywa sypkie, nie oblodzone, wolne od zlepieńców trwałych, praktycznie bez uszkodzeń mechanicznych i oparzeliny mrozowej.

Owoc całe, sypkie, odszypułkowane, nie popękane, nie zdeformowane, nie podsuszone, nie oblodzone bez trwałych zlepieńców.

Termin przydatności do spożycia – minimum 3 miesiące od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie partiami (średnio raz na dwa tygodnie).

Main site or place of performance

Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

Owoce i warzywa konserwowe.

Value

PLN Not specified

Owoce i warzywa konserwowe.

Owoce i warzywa konserwowe – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, bez oznak pleśni, o właściwym smaku i zapachu.

Termin przydatności do spożycia:

— chrzan tarty na kwasku cytrynowym – minimum 3 miesiące od daty dostawy,

— szczaw konserwowy – minimum 6 miesięcy od daty dostawy,

— pozostałe artykuły – minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Woda mineralna i soki owocowe.

Value

PLN Not specified

Woda mineralna i soki owocowe.

Woda mineralna i soki owocowe – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Termin przydatności do spożycia wynosi:

— soki owocowe – minimum 8 miesięcy od daty dostawy,

— naturalna woda mineralna gazowana – minimum 8 miesięcy od daty dostawy,

— naturalna woda mineralna niegazowana – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wyroby kulinarne świeże i mrożone.

Value

PLN Not specified

Wyroby kulinarne świeże i mrożone.

Wyroby kulinarne świeże i mrożone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Pierogi

Wygląd: kształt półkolisty, powierzchnia gładka, błyszcząca; produkty wyrównane w opakowaniu jednostkowym pod względem kształtu i wielkości; niedopuszczalne zabrudzenie powierzchni, pęknięcia ciasta, wyciek nadzienia;

Barwa:

— ciasta: od jasnokremowej do kremowej, wyrównana w opakowaniu jednostkowym,

— nadzienia: charakterystyczna dla użytych składników.

Konsystencja i struktura:

— ciasta: elastyczna, miękka,

— nadzienia: miękka, zwarta.

Smak i zapach: typowy dla wyrobów z ciasta pierogowego i użytych składników nadzienia; niedopuszczalny: stęchły, gorzki lub inny obcy.

Naleśniki

Wygląd: płaty naleśnikowe posmarowane nadzieniem, zwijane w rulonik, wyroby wyrównane w opakowaniu jednostkowym pod względem kształtu i wielkości (masa 1 szt. – 100g), niedopuszczalne: zabrudzenia powierzchni, rozerwanie ciasta i wyciek nadzienia;

Barwa:

— ciasta: złocisto-brązowa,

— nadzienia: charakterystyczna dla użytych składników.

Konsystencja i struktura:

— ciasta: miękka, elastyczna, zwarta,

— nadzienia: niejednolita, zwarta.

Smak i zapach: typowy dla ciasta naleśnikowego; niedopuszczalny: stęchły, jełki, gorzki lub inny obcy.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Termin przydatności do spożycia wynosi:

— wyroby świeże – minimum 3 dni od daty dostawy,

— wyroby mrożone – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wyroby kulinarne świeże i mrożone.

Value

PLN Not specified

Wyroby kulinarne świeże i mrożone.

Wyroby kulinarne świeże i mrożone – dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

Pierogi

Wygląd: kształt półkolisty, powierzchnia gładka, błyszcząca; produkty wyrównane w opakowaniu jednostkowym pod względem kształtu i wielkości; niedopuszczalne zabrudzenie powierzchni, pęknięcia ciasta, wyciek nadzienia;

Barwa:

— ciasta: od jasnokremowej do kremowej, wyrównana w opakowaniu jednostkowym,

— nadzienia: charakterystyczna dla użytych składników.

Konsystencja i struktura:

— ciasta: elastyczna, miękka,

— nadzienia: miękka, zwarta.

Smak i zapach: typowy dla wyrobów z ciasta pierogowego i użytych składników nadzienia; niedopuszczalny: stęchły, gorzki lub inny obcy.

Naleśniki

Wygląd: płaty naleśnikowe posmarowane nadzieniem, zwijane w rulonik, wyroby wyrównane w opakowaniu jednostkowym pod względem kształtu i wielkości (masa 1szt. – 100g), niedopuszczalne: zabrudzenia powierzchni, rozerwanie ciasta i wyciek nadzienia;

Barwa:

— ciasta: złocisto-brązowa,

— nadzienia: charakterystyczna dla użytych składników.

Konsystencja i struktura:

— ciasta: miękka, elastyczna, zwarta,

— nadzienia: niejednolita, zwarta.

Smak i zapach: typowy dla ciasta naleśnikowego; niedopuszczalny: stęchły, jełki, gorzki lub inny obcy.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Termin przydatności do spożycia wynosi:

— wyroby świeże – minimum 3 dni od daty dostawy,

— wyroby mrożone – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie partiami w trakcie trwania umowy.

Main site or place of performance

Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

Mleko i jego przetwory.

Value

PLN Not specified

Mleko i jego przetwory.

Mleko i jego przetwory – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie produkty dostarczane są w opakowaniach jednostkowych opatrzonych etykietą zawierającą:

— nazwę producenta,

— skład produktu,

— datę przydatności do spożycia,

— sposób przechowywania.

Zamówienie realizowane będzie partiami (dwa razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek).

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Mleko i jego przetwory.

Value

PLN Not specified

Mleko i jego przetwory.

Mleko i jego przetwory – dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie produkty dostarczane są w opakowaniach jednostkowych opatrzonych etykietą zawierającą:

— nazwę producenta,

— datę przydatności do spożycia,

— sposób przechowywania,

— skład produktu.

Zamówienie realizowane będzie partiami (2 razy w tygodniu).

Main site or place of performance

Dostawa do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

Bazy do zup.

Value

PLN Not specified

Bazy do zup.

Bazy do zup – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W cenie jednostkowej wliczony jest koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Oferowane artykuły spożywcze są wysokiej jakości, świeże, o właściwym smaku i zapachu, bez oznak wilgoci i zbrylenia.

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy od daty dostawy.

Zamówienie realizowane będzie partiami (2 dostawy w trakcie trwania umowy).

Main site or place of performance

Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Cardiff - Animal products, meat and meat products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Animal products, meat and meat products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Romford - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,445 Pound Sterling