Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy medycznych dla SPZOZ Mińsk Mazowiecki, które zostały opisane w załącznikach od nr 5 do nr 12 do SIWZ (Formularze cenowe, Formularz parametry techniczne).Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pakiet nr 1 – Waga elektroniczna – 1 szt.

Pakiet nr 2 – Pompa infuzyjna objętościowa do żywienia parentalnego – 6 szt.

Pakiet nr 3 – Nebulizator przenośny– 2 szt.

Pakiet nr 4 – Ambu+zestaw do resuscytacji– 3 szt.

Pakiet nr 5- Waga medyczna do ważenia osób do 200 kg- 1 szt

Pakiet nr 6- Ssaki elektryczne- 2szt.

Pakiet nr 7- Pulsoksymetr- 3 szt.

Pakiet nr 8- Pulsoksymetr klips napalcowy pediatryczny-1szt.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 199-453089

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30 Main CPV code 33100000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 37,594

Locations

Polska, Mińsk Mazowiecki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Waga elektroniczna

Value

EUR Not specified

Waga elektroniczna Waga elektroniczna

Award criteria

Cena

60

Termin gwarancji

40

Pompa infuzyjna objętościowa do żywienia parentalnego

Value

EUR Not specified

Pompa infuzyjna objętościowa do żywienia parentalnego Pompa infuzyjna objętościowa do żywienia parentalnego

Award criteria

cena

60

termin gwarancji

40

Nebulizator przenośny

Value

EUR Not specified

Nebulizator przenośny Nebulizator przenośny

Award criteria

cena

60

Termin gwarancji

40

Ambu+zestaw do resuscytacji

Value

EUR Not specified

Ambu+zestaw do resuscytacji Ambu+zestaw do resuscytacji

Award criteria

cena

60

Termin gwarancji

40

Waga medyczna do ważenia osób do 200 kg

Value

EUR Not specified

Waga medyczna do ważenia osób do 200 kg Waga medyczna do ważenia osób do 200 kg

Award criteria

cena

60

termin gwarancji

40

Ssaki elektryczne

Value

EUR Not specified

Ssaki elektryczne Ssaki elektryczne

Award criteria

cena

60

termin gwarancji

40

Pulsoksymetr

Value

EUR Not specified

Pulsoksymetr Pulsoksymetr

Award criteria

cena

60

termin dostawy

40

Pulsoksymetr klips napalcowy pediatryczny

Value

EUR Not specified

Pulsoksymetr klips napalcowy pediatryczny Pulsoksymetr klips napalcowy pediatryczny

Award criteria

cena

60

termin gwarancji

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical consumables

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Orthopaedic services

Norway

Value: 4.9 billion Norwegian Krone

Iceland : Reykjavik - Medical equipments

Iceland

Value: Not specified